18 May

Ans Gningsfrist Juni Stillingsbetegnelse Ledige Stillinger på Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Midt Viborg

Stilling
Ans Gningsfrist Juni Stillingsbetegnelse
Selskab
Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Midt
Beliggenhed
Viborg D82
Er åbningsdato
18 May, 2018 30+ days ago

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Midt Viborg presserende behov efter position for Ans Gningsfrist Juni Stillingsbetegnelse. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Ans Gningsfrist Juni Stillingsbetegnelse Ledige Stillinger på Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Midt Viborg Detaljer Job:

3 introduktionsstillinger, stillingsnr. 6630-04-01-i-12, 6630-04-01-i-13 og 6630-04-01-i-14, ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. juli 2018 eller efter aftale. Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge

Om stillingen
Som introduktionslæge på medicinsk afdeling i Viborg får du:
  • Først og fremmest bred erfaring i diagnostik og behandling af intern medicinske patienter på tværs af grenspecialer!
  • Gode kolleger, der gerne hjælper hinanden og griner sammen
  • Et arbejdsmiljø med nem adgang til supervision
  • En afvekslende, travl og lærerig hverdag med rotation indenfor grenspecialerne i perioder af 3-6 måneder, der forsøges tilrettelagt efter individuelle ønsker
  • Grundig introduktion med oplæring og følgevagt. Tidspunkt for start i vagt vurderes ud fra tidligere erfaring
  • Ansvar i akutte situationer: Som teamleder ved hjertestop og teammedlem ved akutte medicinske tilkald
  • Oplæring i og kompetence indenfor tele-ekg
  • Kursusdeltagelse eller fokuseret ophold efter eget ønske. Vanligt godkendes en valgfri dag pr. halve år.
  • Mulighed for introduktion til medicinsk forskning
  • Organiseret undervisning med forventet egen undervisning af afdelingens læger hver 3. måned

Om afdelingen
Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme har fælles reservelægestab og i dagtjenesten indgår arbejde på sengeafdelinger og ambulatorier/klinikker på begge afdelinger.

Introduktionslægen indgår i mellemvagten med delt vagt på tjenestestedet. Der er døgndækkende tilstedeværelsesvagt for både mellem- og bagvagt. Forvagten dækkes af læger i klinisk basisuddannelse ansat på akutafdelingen.

Vagtarbejdet omfatter, udover arbejde på Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme, modtagelse og opfølgning af medicinske patienter på akutafdelingen.

Der er en speciallæge med akutlægefunktion i tilstedeværelsesvagt, og døgndækkende medicinsk og kardiologisk speciallægevagt.

Medicinsk Afdeling omfatter to sengeafsnit: Medicinsk Afsnit 1 for gastroenterologi, nefrologi, infektionsmedicin og endokrinologi med 22 senge samt tilhørende dagklinik. Medicinsk Afsnit 2 for lungemedicin med 28 senge inkl. fire senge allokeret til geriatriske patienter. Herudover dialyseafsnit samt adskillige grenspecialeklinikker.

Hjertesygdomme omfatter et hjertemedicinsk sengeafsnit med 29 senge, en stor hjerteklinik og kardiologisk laboratorium med pacemakerimplantation og KAG.

På Akutafdelingen er der 20 medicinske pladser. Akutte medicinske patienter fraset dialysepatienter indlægges via Akutafdelingen. Hjertemedicinske patienter indlægges direkte i Hjertesygdomme.

Afdelingen deltager i studenterundervisning i klinisk intern medicin.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. Kr. Årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil ansættelse ske på betingelse af godkendt børneattest

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Atul Shukla på tlf. 7844 7531 eller introduktionslæge Kristian Hylleberg Christensen, tlf. 2660 3577.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 1. juni 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


Job Ledige Stillinger Relateret til Ans Gningsfrist Juni Stillingsbetegnelse: