12 Jan

Erfarne Uddannede Dagoger Til Lykkebos Vuggestueafdeling Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København

Stilling
Erfarne Uddannede Dagoger Til Lykkebos Vuggestueafdeling
Selskab
Benhavns Kommune
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
12 Jan, 2018 30+ days ago

Benhavns Kommune København presserende behov efter position for Erfarne Uddannede Dagoger Til Lykkebos Vuggestueafdeling. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Erfarne Uddannede Dagoger Til Lykkebos Vuggestueafdeling Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København Detaljer Job:

Kan du fange børnenes spor og inddrage børnenes ret til at kunne selv i den daglige praksis? Så søger Lykkebo vuggestue og børnehave i Vesterbro/Valby/Kgs. Enghave Klynge B to erfarne og uddannede pædagoger til vuggestueafdelingen. I Lykkebo arbejder vi på tværs af vuggestue- og børnehavegrupperne mht. til projekter, ugeplaner og aktiviteter. Vi ser gerne, at du har sprogarbejdserfaring og kan arbejde systematisk med en SMTTE, da vi didaktisk og pædagogisk planlægger vores arbejde og evaluerer via SMTTE. Lykkebo er en lys og moderne institution med gode faciliteter. Vi består af tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Institutionen ligger lige ved siden af Lykkebo Skole og deres nyttehave, som vi har adgang til. Vi er en del af Vesterbro/Valby/Kgs. Enghave Klynge B, som er en 0 til 23 års klynge. Vores åbningstid i Lykkebo ligger mellem 06:30 og 17:15. På Lykkebo er vi i gang med et pædagogisk udviklingsarbejde, hvor vi ønsker at skærpe vores profil, så vi alle får samme pædagogiske, didaktiske og metodiske fundament at stå på i arbejdet med børns læring, trivsel og udvikling. Vi er påbegyndt et systematisk arbejde med SMTTE, ugeplaner, struktur, trivselsvurderinger, handleplaner og digitale overgange. Vi er en del af Tidlig Indsats og har i samarbejde med eksterne konsulenter undersøgt, via KIDS materialet (observationer) hvorledes, vi kan kvalitetsudvikle det pædagogiske læringsmiljø i Lykkebo. Det vil sige, at der i Lykkebo er fokus på at udvikle de rammer og indhold, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling. Vi er således i gang med at kvalitetsudvikle både det fysiske læringsmiljø, men også personalets relationskompetence og samspilsfærdigheder. Samtidig har vi også stor fokus på arbejdsfællesskaber og skal i gang med et udviklingsprojekt med start 2018. Vi holder ugentlige stuemøder, hvor der bl.a. arbejdes med 14 dages planlægning ift. aktiviteter og læringsmål. Aktiviteterne, som alle skal have et sprogfokus tager udgangspunkt i den enkelte børnegruppe, vores årshjul, pejlemærker, læreplanstemaer samt fokuspunkter. Vi er i gang med at udarbejde en fælles læreplan med valg af læringsmål og tiltag ud fra børnenes nærmeste udviklingszone, læreplanstemaerne og børnemiljøperspektivet. Dette spændende udviklingsarbejde sker i pædagogiske udvalg, som du har muligheden for at blive en del af. I dagligdagen forsøger vi hele tiden at optimere den pædagogiske kvalitet og benytter os af videofeedback fra den tværfaglige supportenhed med fokus på det, der virker. Lykkebo har lagt en handleplan for digital daginstitution, hvor KBH Barn bliver inddraget i den pædagogiske tankegang og bruges som systematisk arbejdsredskab, dialog med forældre og kolleger samt dokumentation af daglige aktiviteter jf. læreplan og pejlemærker. Vi arbejder målrettet med en forstærket sproglig indsats, børn i udsatte positioner, chancelighed og forældrepartnerskaber. Vi har brug for dygtige og erfarne pædagoger, der:

  • har fokus på understøttende sprogstrategier, og som kan tilrettelægge hverdagen, så det enkelte barn får udviklet sine talesproglige kompetencer samt læse- og skriveforudsætninger
  • har fokus på børns leg, udvikling og læringsmiljø både inde og ude
  • har overblik og kan arbejde med systematisk metodik samt refleksion
  • kan sparre med kolleger og ledelse
  • har lyst til at være med til at præge institutionen og deltage i pædagogisk udvalg
  • kan arbejde med en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til børn, forældre og kolleger
  • udstråler arbejdsglæde, lyst til faglig udvikling og humoristisk sans samt være en del af en spændende udviklingsproces
  • kan fange børnenes spor og inddrage børnenes ret til at kunne selv i den daglige praksis
  • kommer med initiativ, medansvar, arbejdsglæde og holder fokus på børneperspektivet
  • Ansøgningsvilkår Du vil blive ansat i selve klyngen. Du må meget gerne kunne starte snarest muligt. Mere information Hvis stillingen har fanget din interesse, og har du evt. nogle spørgsmål, kan du kontakte pædagogisk leder Nicole Angelique Breving på 2966 3824 eller læs mere på www.lykkebo.kk.dk Vedhæft ansøgning, uddannelsesbevis, CV m.m., når du sender din ansøgninger elektronisk. Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 26. januar 2018 Samtaler afholdes i uge 4-5.


Job Ledige Stillinger Relateret til Erfarne Uddannede Dagoger Til Lykkebos Vuggestueafdeling: