08 Feb

Have Aktivitetscenter Ger Timers Daog Ledige Stillinger på Have Jyderup

Stilling
Have Aktivitetscenter Ger Timers Daog
Selskab
Have
Beliggenhed
Jyderup D85
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Have Jyderup presserende behov efter position for Have Aktivitetscenter Ger Timers Daog. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Have Aktivitetscenter Ger Timers Daog Ledige Stillinger på Have Jyderup Detaljer Job:

Kompetenceprofil – medarbejdere i aktivitetstilbudAktivitetscentret Søbæk Have er et tilbud for voksne med betydelig og varigfunktionsnedsættelse. Borgerne som benytter aktivitetscentret bor på Søbæk Have,men man kan også bruge aktivitetscentret, selvom man f.eks. bor hjemme.Afsættet for alt arbejde på Søbæk Have Aktivitetscenter er kerneopgaven Livsmestring,som understøtter kerneopgaven Aktiv hele livet, der er en af de 6 kerneopgaver iHolbæk Kommune. Søbæk Have Aktivitetscenter er under Aktiv Hele Livet, øst/vest,Handicap.Den etiske profil for Søbæk Have Aktivitetscenter beskriver en fælles etiskreferenceramme og angiver etiske retningslinjer for det daglige arbejde og har til formåat definere en etisk ramme, som kan være ’ledestjerne’, nå medarbejderne stå ihverdagens krydspres mellem effektivitet, borgerens ønsker og fornuftige beslutninger.Formået med den etiske profil er at understøtte alle ansatte i at arbejde med etiskrefleksion som redskab i dagligdagen.På Søbæk Have aktivitetscenter arbejder vi ud fra to faglige tilgange: anerkendendetilgang og den relationsorienterende tilgang.De to faglige tilgange supplerer hinanden godt og danner tilsammen et solidt fundament for det pædagogiske arbejde, og de danner tilsammen den faglige ramme for arbejdet på Søbæk Have aktivitetscenter.I arbejdet for og med borgeren bestræber vi os hele tiden på at møde borgerenrespektfuldt. Vi har hele tiden fokus på at forstå og anerkende borgerens signaler -uanset hvordan de kommer til udtryk –og så arbejde ud fra disse, for at fremmeborgerens livsmestring og udvikling.For at omsætte de faglige tilgange i praksis, arbejder vi med en række forskelligemetoder, herunder: Kommunikation –tegn til tale, billeder og boardmarker, konkreterog kommunikationspas, Low arousal, Skærmning, Struktur i hverdagen,Sanseintegration, Selvbestemmelse, Det fælles tredje.Kan du se dig selv som en del af Søbæk Have aktivitetscenter og har du lyst til atbidrage til at sikre det faglige niveau og være loyal overfor vores kerneopgave, etiskeprofil, faglige tilgange og metoder, samt være en aktiv medspiller i Holbæk Kommuneså kan vi tilbyde dig: Mulighed for at bruge og udvikle dine kreative evner Arbejde med fokus på brugernes selvbestemmelse og inddragelse i tilrettelæggelse af aktiviteter At være en del af en arbejdsplads, hvor der finder læring og udvikling sted At arbejde systematisk med udviklingsplaner for og med borgerne Mulighed for kompetenceudvikling En del af et aktivitetscenter som er i udvikling Vores aktivitetscenter er delt op på den måde at borgere af samme målgruppe, somudgangspunkt er i samme del af aktivitetscenteret, men det er vigtigt at du kan se digselv i hele vores tilbud, da vi arbejder meget på tværs og bidrager fælles til at løsekerneopgaven.I aktivitetscenteret team 1 har vi følgende rum til rådighed som du skal kunne se digselv være en del af og kunne inspirere brugerne og kollegaer. Dette er hovedsageligtmålgruppe A.Den store Café krop og velvære, krop og bevægelse, Krea rum, medie rum og ture udaf huset.Læs mere på vores hjemmeside: https://handicap.holbaek.dk/dag-og-klubtilbud/aktivitets-og-samvaerstilbud-soebaek-have/I aktivitetscenteret team 2 har vi følgende rum til rådighed som du skal kunne se digselv være en del af og kunne inspirere brugerne og kollegaer. Dette er hovedsageligtmålgruppe B og C.Den lille Café, krop og bevægelse, det sorte rum, det hvide rum, musik rummet,grønlandsrummet.Vi søger medarbejder med: Pædagogisk uddannelse Erfaring med arbejdet med voksne udviklingshæmmede Erfaring med arbejdet i aktivitetstilbud Kendskab til sanseintegration Kompetencer som henvender sig til ente målgruppe B og C Kreativitet, nytænkning og borgerinddragelse i alle sammenhænge Motivation og engagement Kan og vil arbejde med IT og elektronisk dokumentation Kan arbejde med statusbeskrivelser, udviklingsplaner og måleredskaber Gode kommunikationsevner båe i skrift og tale God til at aflæse kropssprog Er fysisk og psykisk robust Kan og vil arbejde tværfagligt, både i aktivitetscenteret og mellem bo-delene. Evnen til at planlægge aktiviteter ud fra borgernes kognitive og fysiske funktionsniveau Kan arbejde selvstændigt og selv igangsætte aktiviteter Kan og vil indgå i arbejdet med organisationens: kerneopgave værdier etiske profil principper for anerkendende følgeskab faglige tilgange og metoder Kan og vil arbejde i tilbuddets rammer ifht.: arbejdstid lønstrategi Ansættelsesdato: 1. april 2018 eller hurtigst muligt herefterAntal: 1 uddannet pædagog i team 2Antal timer: 32Ansøgningsfrist: 21. februar 2018
Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=ea438dda)


Job Ledige Stillinger Relateret til Have Aktivitetscenter Ger Timers Daog: