18 May

Byplanl Gger Til Lille Bos Tningskommune Med Rig Natur Kulturarv Ledige Stillinger på Drag Kommune

Stilling
Byplanl Gger Til Lille Bos Tningskommune Med Rig Natur Kulturarv
Selskab
Drag Kommune
Beliggenhed
D84
Er åbningsdato
18 May, 2018 30+ days ago

Drag Kommune presserende behov efter position for Byplanl Gger Til Lille Bos Tningskommune Med Rig Natur Kulturarv. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Byplanl Gger Til Lille Bos Tningskommune Med Rig Natur Kulturarv Ledige Stillinger på Drag Kommune Detaljer Job:

Kunne du tænke dig at arbejde med planlægning i Dragør Kommune? Her er byudvikling og bevaring forankret i kulturarven, der sammen med naturen, er trækplaster for borgere og besøgende. Vil du være med til at videreudvikle kommunens boligområder ved hjælp af den nye arkitekturpolitik og gennem fornyelse af lokalplaner, udarbejde en ny kommuneplan, være tovholder i landzone- og udstykningssager og eventuelt være myndighedsansvarlig for kommunens omfattende kystbeskyttelsesprojekt. Der er flere muligheder for at præge dine opgaver i et team, hvor vi sammen skal nå i mål med mange forskellige typer opgaver.

Stillingen
Dine primære opgaver vil være:
 • Kommuneplanlægning – Gennemførelse af samlet planrevision, herunder tilvejebringelse af forudsætninger og analyser
 • Lokalplanlægning – Udarbejdelse af planforslag i samarbejde med bygherre og øvrige interessenter
 • Plansager i forhold til planlov og gældende lokalplaner
 • Landzone- og udstykningssager
 • Sagsbehandlinger og sagsfremstillinger til politisk behandling
 • Sparring til byggesagsafdelingen og andre afdelinger om planforudsætninger
 • Borgerhenvendelser og dialog – vejledning og dialog ved henvendelser fra borgere og byggeriets parter

Der er mulighed for at du kan præge stillingen og videreuddanne dig. Vi ser gerne, at du kan udvikle dig til at blive vores fagperson inden for én af nedenstående områder:
 • Bevarings- og bygningsarkitektur – Viden om traditionel byggeskik og muligheder i myndighedsrollen
 • Naturbeskyttelse og miljøvurderinger – Viden om naturbeskyttelse og myndighedsbehandling fx i kommunens omfattende kystbeskyttelsesprojekt
 • Planlovgivning – Viden om planlovsjura og ønske at holde sig ajour med lovgivning, praksis og afgørelser
 • Plan og Teknik vægter derudover borgerinddragelse, kommunikation og formidling, og vi arbejder på at videreudvikle metoder til borgerinddragelse, hvor det kan give kvalitet til vores forskellige projekter og planer.

Om dig
 • Du har relevant faglig uddannelse og har lyst og evner til at arbejde med fysisk planlægning.
 • Du kan arbejde selvstændigt og analytisk med handlekraft og initiativlyst
 • Du er tovholder og koordinerer de forskellige interessenter i projekterne – borgere, virksomheder, myndigheder og kollegaer - så projektet lykkes.
 • Du holder af at samarbejde og sætter pris på, at vi i dagligdagen hjælper hinanden og deler viden
 • Du kommunikerer og formidler din sag tydeligt i skrift og tale

Vi ser også gerne at du har erfaring med flere af følgende:
 • Planlovens bestemmelser i praksis, og formulering af politiske sagsfremstillinger
 • Lovgivning for miljøvurderinger og naturbeskyttelse
 • Traditionel byggeskik og arkitektur.
 • Borgerinddragelse, kommunikation og tidlig dialog
 • Projektledelse og processer i større udviklingssager
 • Digitale kundskaber og grafisk formidling

Plan og Teknik – din arbejdsplads
På rådhuset vil du indgå i et planteam med 3-4 fagligt engagerede kollegaer, som tilsammen løser kommunens samlede opgaver indenfor fysisk planlægning og udvikling. Vi er nysgerrige på hinandens kompetencer og har en uformel og behagelig tone. Planteamet er en del af Plan og Teknik, og består af i alt 16 medarbejdere.

Dragør Kommune er en kommune med omkring 14.000 indbyggere, som rummer unikke naturværdier og bevaringsværdige bymiljøer, og samtidig er tæt på hovedstaden. På rådhuset arbejder ca. 100 mennesker, og det betyder, at du kommer til at samarbejde hele vejen rundt i og udenfor organisationen – herunder med rådhusets direktion, de øvrige afdelinger – og udenfor rådhuset, hvor du møder lokale virksomheder, ildsjæle og engagerede borgere.

Ansættelsesvilkår, frist og kontaktoplysninger
Du vil blive ansat som planlægger med reference til afdelingschef for Plan og Teknik.
Der er tale om en fuldtidsstilling (37 t/uge) med flexordning.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og efter principperne om NY Løn.

Samtaler forventes holdt 18. og 19. juni. Spørgsmål til stillingen kan rettes til afdelingschef Jesper Horn Larsen, tlf. 32 89 03 22.

Dragør Kommunes rådhus ligger i St. Magleby, tæt på kollektiv trafik og i cykelafstand fra København (12 km fra Nørreport Station.)

Læs mere på Dragør Kommunes hjemmeside og gældende kommuneplanlægning.

Oplysninger
Du kan høre nærmere om jobbet hos afdelingschef Jesper Horn Larsen, tlf. 32 89 03 22.

Ansøgning
Send din ansøgning senest den 11. juni 2018.

Ved ansøgning bedes du benytte kommunens elektroniske rekrutteringssystem, som kan tilgås via kommunens hjemmeside.

Stillingsbetegnelse
Planlægger

Ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer ugentlig

Virksomhedsoplysninger
Plan og Byg

Tiltrædelse
1. august 2018

Ansøgningsfrist
11. juni 2018

Kontaktperson
Afdelingschef Jesper Horn Larsen, tlf. 32 89 03 22

Uddannelse
Relevant faglig uddannelse

Arbejdsområde
Plan og Teknik


Job Ledige Stillinger Relateret til Byplanl Gger Til Lille Bos Tningskommune Med Rig Natur Kulturarv: