08 Feb

Ans Gningsfrist Februar Stillingsbetegnelse Medarbejder Ledige Stillinger på Administrationen Hospitalsenhed Midt Viborg

Stilling
Ans Gningsfrist Februar Stillingsbetegnelse Medarbejder
Selskab
Administrationen Hospitalsenhed Midt
Beliggenhed
Viborg D82
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Administrationen Hospitalsenhed Midt Viborg presserende behov efter position for Ans Gningsfrist Februar Stillingsbetegnelse Medarbejder. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Ans Gningsfrist Februar Stillingsbetegnelse Medarbejder Ledige Stillinger på Administrationen Hospitalsenhed Midt Viborg Detaljer Job:

En stilling som AC-medarbejder ved Hospitalsenhed Midt, Økonomi og Plan, Administrationen, er ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller snarest derefter.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Der er tale om en stilling med opgaver inden for såvel økonomistyring som planlægning på hospitalet.
Økonomi & Plan er en del af Administrationen og er placeret på Regionshospitalet Viborg.

Om stillingen
Du bliver økonomi- og planlægningskonsulent for flere afdelinger i Hospitalsenhed Midt, og du vil bliver sagsbehandler på tværgående opgaver.

Som økonomi- og planlægningskonsulent vil du få en central rolle i at servicere hospitals-ledelsen og afdelingsledelserne i forhold til budgetarbejde og økonomistyring. Dette vil foregå i tæt samarbejde med de øvrige økonomi- og planlægningskonsulenter i afdelingen og afdelingsledelserne.

Du vil også varetage planlægningsmæssige opgaver i forhold til afdelingerne – herunder følge op på aktivitetsopgørelser samt opfølgning i forhold til udredningsretten og behandlingsgarantien.

Det er vigtigt, at du kan varetage konsulentfunktionen i forhold til afdelingerne/centrene og samtidigt forholde dig kritisk og fastholde det overordnede blik for det samlede hospital og den samlede organisation. Du skal kunne trives og agere i dette krydsfelt.

De tværgående opgaver omhandler på nuværende tidspunkt deltagelse i arbejdet med optimering på operationsområdet – herunder sekretariatsbetjening af vores interne OP-styregruppe, samt varetage ad hoc opgaver i forhold til afdelingerne.

Stillingen indebærer flere udadvendte aktiviteter og kontakter såvel internt i organisationen som eksternt. Du skal derfor kunne arbejde selvstændigt og samtidig være en holdspiller.
Du skal igangsætte og fuldføre diverse sagsbehandling. Du skal derfor kunne overskue og omsætte komplekst stof, så det bliver let tilgængeligt og overskueligt.

Kvalifikationer
Vi ønsker ansøgere med samfundsvidenskabelig kandidateksamen (cand. scient. pol., cand. scient. adm., cand. oecon. eller lignende).

Vi forventer, at du:

  • kan arbejde struktureret, selvstændigt og i teams
  • er løsnings- og udviklingsorienteret og har gode samarbejdsevner
  • har gode formuleringsevner og er analytisk stærk
  • har kendskab til offentlig økonomi og budget,
  • kan håndtere store mængder data, og har kendskab til f.eks. Excel, regionens BI-værktøj Tableau
  • er fleksibel og parat til at yde en ekstra indsats, når det ind i mellem er nødvendigt
  • har gode resultater og erfaringer og kan dokumentere dette, fra tidligere ansættelser eller fra studiet
  • kan planlægge, koordinere og overholde tidsfrister
  • er proaktiv og initiativrig
  • har et godt humør, er positiv og udadvendt – og tåler en humoristisk omgangstone
Du skal kunne dokumentere kvalifikationerne.

Du får til gengæld stor selvstændighed i arbejdet, fleksibilitet og udviklingsmuligheder. Du kommer til at arbejde i en kultur, hvor vi hjælper hinanden og har en uhøjtidelig og humoristisk omgangstone.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her .

Om Økonomi og Plan
Økonomi & Plan er en stabsfunktion, som servicerer hospitalsledelsen og afdelings-/centerledelserne i forhold til økonomi, aktivitet, budgetlægning, regnskab og planlægning. Afdelingen består af 22 medarbejdere.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Administrationen, Økonomi og Plan.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Økonomi & Planchef Leif P. Christensen på tlf. 7844 1415 og/eller hos Administrationschef Tine Joensen på tlf. 7844 1201.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse herunder eksamensbevis, CV og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest mandag den 19. februar 2018.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 8.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Job Ledige Stillinger Relateret til Ans Gningsfrist Februar Stillingsbetegnelse Medarbejder: