22 Jan

Konomisk Dgiver Til Borgercenter Voksne Enheden For Sociale Ydelser Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København

Stilling
Konomisk Dgiver Til Borgercenter Voksne Enheden For Sociale Ydelser
Selskab
Benhavns Kommune
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
22 Jan, 2018 30+ days ago

Benhavns Kommune København presserende behov efter position for Konomisk Dgiver Til Borgercenter Voksne Enheden For Sociale Ydelser. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Konomisk Dgiver Til Borgercenter Voksne Enheden For Sociale Ydelser Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København Detaljer Job:

Er du god til økonomi, og har du lyst til at være én blandt tre økonomiske rådgivere i Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser? Borgercenter Voksne, Enheden for Sociale Ydelser søger en økonomisk rådgiver 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. april 2018 eller snarest muligt. Om Den Økonomiske Rådgivningsgruppe Den Økonomiske Rådgivningsgruppe består af tre ansatte, der yder økonomisk rådgivning til borgere i Københavns kommune. Målgruppen for økonomisk rådgivning er borgere, der har komplekse økonomiske og sociale problemer. En stor del af målgruppen modtager kontanthjælp, og en del af målgruppen er udsætningstruet af egen lejlighed grundet huslejerestance. Alle enheder i Københavns Kommune kan henvise borgere til rådgivningen. Borgere i Københavns Kommune kan også selv henvende sig til rådgivningen. Vi arbejder ud fra at være en attraktiv samarbejdspartner i Københavns Kommune og ud fra at sikre stor brugertilfredshed hos borgerne, samt at vi som gruppe har en ensartet og tydelig rådgivningsprofil. Dine arbejdsopgaver Der er tale om en stilling, hvor det vigtigste er, at du kan give økonomisk rådgivning til borgere, der er økonomisk og socialt udsatte. Der ydes bl.a. rådgivning til borgere, der får bolig via kommunal boliganvisning, borgere på herberger/krisecentre og borgere, der på grund af sygdom, lovgivning eller andre forhold har oplevet nedgang i økonomisk råderum. Du får kontor i Matthæusgade, men ellers skal du være indstillet på også at kunne rådgive i borgernes hjem og hos samarbejdspartnere. Du vil få et tæt samarbejde med socialforvaltningens øvrige medarbejdere, som f.eks. sagsbehandlere, boligrådgivere, hjemmevejledere og støttekontaktpersoner. Herudover vil du få et samarbejde med fagpersoner uden for Københavns Kommune – f.eks. private aktører inden for beskæftigelses-, herbergs- og krisecenterområdet. Der stilles tjenestecykel til rådighed for udegående opgaver. Vi forventer, at du

  • har et godt kendskab til økonomisk rådgivning, og det er en fordel, hvis du kender til budgetlægning, gældssanering, kreditorforhandling, retsstilling som debitor m.v.
  • meget gerne har en uddannelsesmæssig baggrund inden for økonomi, og det er en fordel, hvis du har kendskab til borgergruppen
  • er robust omkring kontakten til mange borgere med økonomiske og sociale problemer og robust i forhold til bl.a. forhandlingssituationer med kreditorer
  • har gode formidlingsevner og en pædagogisk tilgang til målgruppen
  • har interesse for og lyst til at arbejde med målgruppen og kan se, at også små ændringer kan have betydning for den enkelte borger
  • er struktureret i din arbejdsform og kan arbejde selvstændigt, men også indgå i teamet
  • er en god kollega, som kan bidrage både fagligt og socialt til et godt arbejdsmiljø
  • trives med at være opsøgende og proaktiv omkring arbejdsopgaver
Vi sørger selvfølgelig for introduktion til opgaverne, enheden og Københavns Kommune. Om Enheden for Sociale Ydelser Foruden økonomisk rådgivning varetager andre ansatte i Enheden for Sociale Ydelser bl.a. sagsbehandling af ansøgninger om enkeltydelser efter Aktivloven, §100- og §102-ansøgninger, administration af førtidspension samt tillæg efter førtidspensionsreglerne. Herudover har Enheden for Sociale Ydelser en åben borgermodtagelse samt daglig telefonrådgivning. Vi tilbyder en arbejdsplads, der lægger vægt på høj kvalitet i opgaveløsning samt service over for borgere og samarbejdspartnere. Herudover lægger vi vægt på, at vi sammen skaber et godt arbejdsmiljø med engagerede ansatte. Løn - og ansættelsesvilkår Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med flekstidsordning. Løn i henhold til gældende overenskomst, herunder principperne om Ny Løn. Mere information Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder May Olsen på 2869 7424. Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 18. februar 2018 Ansøgningen skal vedlægges CV, kopi af relevant uddannelsesbevis samt eventuelle referencer. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 21. februar 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Konomisk Dgiver Til Borgercenter Voksne Enheden For Sociale Ydelser: