22 Jan

Sygeplejerske Ved Voksenhandicap Ledige Stillinger på Favrskov Kommune

Stilling
Sygeplejerske Ved Voksenhandicap
Selskab
Favrskov Kommune
Beliggenhed
D82
Er åbningsdato
22 Jan, 2018 30+ days ago

Favrskov Kommune presserende behov efter position for Sygeplejerske Ved Voksenhandicap. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Sygeplejerske Ved Voksenhandicap Ledige Stillinger på Favrskov Kommune Detaljer Job:

Er du sygeplejerske med flair for pædagogik og sundhed kunne du være vores kommende kollega

Voksenhandicap er kommunens samlede tilbud til voksne med udviklingshæmning. Organisationen består af 110 botilbudspladser på botilbuddene Elbæk i Hadsten, Ellemosevej i Hadsten og Hindhøjen i Hinnerup. Derudover er der beskæftigelses og aktivitetstilbud til ca. 100 borgere i Hadsten og Hinnerup, ligesom vi leverer bostøtte til ca. 100 borgere.

Vores opgave er at yde en helhedsorienteret indsats afpasset den enkeltes særlige behov, således at dennes sociale og personlige funktion vedligeholdes og forbedres. Vi understøtter borgerne i at udvikle selvstændighed og muliggør at borgerne med deres individuelle forudsætninger opretholder og videreudvikler deres kompetencer gennem kontakt, tilbud om samvær, omsorg og pleje samt støtte i at opretholde deltagelse i beskæftigelse og/eller aktiviteter.

Vi arbejder ud fra visionen ”Mest muligt i eget liv”. Det betyder at der er fokus på at gøre borgerne mindre afhængige af andre, selvbestemmelse, trivsel m.v.

Handicapområdet er i udvikling i forhold til den sundhedsfaglige indsats og vi mangler derfor dig der kan være med til understøtte den.

Opgaverne vil være mangfoldige med primær fokus på den daglige praksis i botilbuddene, suppleret med tværgående og koordinerende opgaver. Du skal derfor være indstillet på, at dele din arbejdstid mellem botilbuddene.

Den kliniske del består bl.a. af opgaver hos borgerne og ansvar for medicin. De tværgående og koordinerende består bl.a. af koordinere arbejdet med UTH, deltagelse i vores puljeprojekt om styrkelse af sundhed hos udsatte borgere, implementering af sundhedsfaglig dokumentation, samarbejde med Sundhedsambassadørerne og indsatser på tværs af Handicap og Psykiatri og Social og Sundhed.

Til en nyoprettet stilling søger vi en sygeplejerske der har lyst til at skabe verdens bedste job, og derudover:

 • Har erfaring eller interesse i handicapområdet
 • Er fagligt velfunderet
 • Har erfaring i at formidle sygeplejefaglige indsatser i en socialfaglig kontekst
 • Kan arbejde selvstændigt og sammen med andre
 • Kan holde mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Tænker innovativt og kreativt når der skal findes løsninger
 • Er god til at formidle både til borgere og kolleger
 • Kan skabe følgeskab og tage ledelse på en opgave
 • Tager ansvar for at bibeholde et godt arbejdsmiljø
 • Har kendskab til Sensum Bosted eller ikke er bange for nye systemer, herunder FMK
 • Evner at give og modtage feed back
Vi tilbyder dig en arbejdsplads med:
 • Et job med mange muligheder og højt til loftet
 • Tæt borgerkontakt og borger- og pårørendeinddragelse
 • Netværk med andre sygeplejersker
 • Gode kolleger
 • Synlig og tilstedeværende ledelse
 • En organisation i udvikling både internt og på tværs
Referenceforhold
Du refererer til Områdeleder Tage Johnsen

Ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst, herunder principperne for Ny Løn.

Forventet tiltrædelse er den 1. april, eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Tage Johnsen på tlf. 8964 2641 eller mail taj@favrskov.dk , eller Helene Gildebro på tlf. 3035 9726 eller mail hegi@favrskov.dk

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Ansættelsesproces

Ansættelsesudvalget er sammensat af:
 • Områdeleder Tage Johnsen
 • Afdelingsleder Per Sørensen
 • Kvalitets og udviklingskonsulent (sygeplejerske) Helene Gildebro
 • Social og sundhedsassistent Lea Vistoft
 • Socialpædagog Charlotte H. Pedersen
Tidsplan
 • Den 6. februar 2018 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til samtale, indkaldelse sker telefonisk og på mail samme dag.
 • Ansættelsessamtale afholdes fredag den 9. februar2018
Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning senest den 4. februar.2018 til Favrskov Kommune via nedenstående link. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job

Ansøgningsfrist

04-02-18


Job Ledige Stillinger Relateret til Sygeplejerske Ved Voksenhandicap:

15May

Leder Til Botilbuddet Marienlund Ledige Stillinger på Silkeborg Kommune . Silkeborg Kommune åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Leder Til Botilbuddet Marienlund position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 15 May, 2018. Organisationskulturen i Voksenhandicap er kendetegnet ved høj grad af forandringsparathed og et højt fagligt ambitionsniveau.... ... Fortsæt læsning -->


16May

Leder Til Botilbuddet Marienlund Ledige Stillinger på Marienlund Silkeborg. Marienlund Silkeborg åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Leder Til Botilbuddet Marienlund position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 16 May, 2018. Organisationskulturen i Voksenhandicap er kendetegnet ved høj grad af forandringsparathed og et højt fagligt ambitionsniveau.... ... Fortsæt læsning -->