16 May

Studentermedhj Lpere Til Trafikenheden Under Center For Trafik Byliv Benhavns Kommune Ledige Stillinger på Trafik København

Stilling
Studentermedhj Lpere Til Trafikenheden Under Center For Trafik Byliv Benhavns Kommune
Selskab
Trafik
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
16 May, 2018 6 days ago

Trafik København presserende behov efter position for Studentermedhj Lpere Til Trafikenheden Under Center For Trafik Byliv Benhavns Kommune. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Studentermedhj Lpere Til Trafikenheden Under Center For Trafik Byliv Benhavns Kommune Ledige Stillinger på Trafik København Detaljer Job:

Trafikenheden arbejder med spændende gadebelysningsprojekter, er førende inden for intelligente transportsystemer (ITS) og arbejder løbende med at optimere byens trafiksignaler og skabe bedre fremkommelighed i trafikken. Har du gå-på-mod, og vil du være involveret i udviklingen af Københavns infrastruktur, så er det måske dig, vi søger.

Trafikenheden i Center for Trafik og Byliv, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har ansvaret for alle byens trafiksignaler, gadebelysning, ITS og trafiktællinger.

Afdelingen arbejder på højtryk med driftsopgaver og projekter og søger derfor to studentermedhjælpere.

Der er tale om meget alsidigt arbejde, hvor du skal indgå i et dedikeret team af helhedstænkende specialister, med fokus på drift og nye projekter inden for gadebelysning, trafik og ITS. Vi søger en studentermedhjælper til hvert af de to fagområder gadebelysning og trafik.

Opgaver
Fælles for begge fagområder er, at vi modtager mange borgerhenvendelser om både gadebelysning og trafiksignaler. En vigtig del af jobbet vil derfor blive at håndtere disse. Det kræver, at du kan sætte dig ind i borgernes behov og problemstillinger og er i stand til at besvare dem på et sagligt grundlag og på en velformuleret måde –både mundtligt og på skrift. Kommunikative egenskaber er derfor et essentielt punkt for begge stillinger. Ligeledes er det vigtigt, at du kan formulere dig både på dansk og engelsk, da vi får henvendelser på begge sprog.

Derudover vil der være en række arbejdsopgaver af forskellige karakter inden for hvert af de to teams:

Gadebelysning
Du vil indgå i enhedens belysningsteam. Der vil både være tale om administrative opgaver og mere belysningsfaglige arbejdsopgaver, bl.a. i forbindelse med nye gadebelysningsprojekter.

De primære arbejdsopgaver vil være
at besvare borgerhenvendelser
at assistere i kvalitetssikring af nye belysningsprojekter
indtastenings- og struktureringsopgaver
administrativt kontorarbejde som f.eks. mødeforberedelser og referat af møder
grafisk arbejde
håndtering af interessenter omkring gadebelysning
tilsyn af gadebelysningen
Trafik
Du vil indgå i enhedens trafiksignal- og ITS-team. Der vil både være tale om administrative opgaver og mere trafikfaglige arbejdsopgaver.

De primære arbejdsopgaver vil være
administrativt kontorarbejde som f.eks. rejsebestillinger, mødeforberedelser og referat af møder
indtastningsopgaver/databehandling
opdatering af digitalt signalarkiv (Sharepoint)
at indsamle informationer til trafiktekniske og trafiksikkerhedsmæssige vurderinger
tilsynsopgaver ude i byen med primært fokus på trafiksignaler og trafikafvikling
at indgå i udviklingsprojekter inden for ITS og trafikledelse
at assistere i udarbejdelse/opdatering af interne procedurer og retningslinjer
at besvare borgerhenvendelser
Dine kvalifikationer
Du er interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation, du er grundig i din tilgang til arbejdsopgaver, du udviser fleksibilitet og har gå-på-mod.

Vi lægger især vægt på, at du har gode formidlingsevner, kan sætte dig ind i borgernes behov og ikke er bange for at kaste dig ud i nye udfordringer.

Det er vigtigt, at du er opsøgende af natur, da de gode løsninger ofte kræver tværgående arbejde – både internt og eksternt. Desuden er det en fordel at have en god teknologisk forståelse, da begge fagområder indeholder teknik.

Vi forestiller os, at du
læser til f.eks. ingeniør, kommunikation, samfundsfag, datalog, tek-sam, geograf, retorik eller lysdesign
har mindst ét år tilbage af studiet
er stærk i skrift og kommunikation
kan anvende office-pakken
er struktureret
får en masse fagligt ud af at arbejde sammen med os
Vi tilbyder
Et varieret job, der er fagligt relevant og giver et godt indblik i, hvordan en politisk styret organisation arbejder. Du kommer til at arbejde i et spændende og dynamisk miljø, hvor du får mulighed for at stifte bekendtskab med mange forskellige facetter af en offentlig forvaltning.

Stillingerne er normeret til 15 timer om ugen med forventet opstart den 1. juli 2018. Arbejdstiden tilrettelægges efter aftale, men skal primært foregå indenfor normal arbejdstid med en vis fleksibilitet i eksamensperioder.

Løn- og ansættelsesvilkår
Er i henhold til Københavns Kommunes regelsæt gældende for studerende beskæftiget med kontorarbejde.
Det er en forudsætning, at du er indskrevet på et universitet, og at du har bestået første årsprøve. Ansættelserne ophører efter endt studie.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte trafikingeniør Ali Khoudeir Al-Bouzed på 2158 2462 eller belysningsingeniør Maja Hyveled Jakobsen på 4017 4654.

Du må gerne specificere i din ansøgning, hvilken af stillingerne du foretrækker.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 28. maj 2018

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.


Job Ledige Stillinger Relateret til Studentermedhj Lpere Til Trafikenheden Under Center For Trafik Byliv Benhavns Kommune: