21 Jun

Vvm Medarbejder Ges Til Nyoprettet Stilling Ved Planafdelingen Teknik Milj Aarhus Kommune Ledige Stillinger på Aarhus Kommune

Stilling
Vvm Medarbejder Ges Til Nyoprettet Stilling Ved Planafdelingen Teknik Milj Aarhus Kommune
Selskab
Aarhus Kommune
Beliggenhed
D82
Er åbningsdato
21 Jun, 2018 30 days ago

Aarhus Kommune presserende behov efter position for Vvm Medarbejder Ges Til Nyoprettet Stilling Ved Planafdelingen Teknik Milj Aarhus Kommune. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Vvm Medarbejder Ges Til Nyoprettet Stilling Ved Planafdelingen Teknik Milj Aarhus Kommune Ledige Stillinger på Aarhus Kommune Detaljer Job:

VVM medarbejder søges til en nyoprettet stilling ved Planafdelingen, Teknik og Miljø

Aarhus søger dig til at være med til at sikre god byudvikling
Teknik og Miljø er omdrejningspunktet for de projekter i Aarhus Kommune, der sætter rammen for udviklingen af Aarhus - en udvikling, der er præget af vækst. Der kommer flere indbyggere, flere studerende og flere arbejdspladser, ligesom der sker en udbygning af infrastrukturen.

Der er mange store projekter på vej i Aarhus og vi har derfor snarest muligt brug for endnu en VVM medarbejder til Planafdelingen. Du kommer til at samarbejde med en række dygtige medarbejdere i Teknik og Miljø omkring mange spændende projekter som realiseres i Aarhus i disse år. Lige nu står vi overfor at skulle igangsætte nye store opgaver indenfor VVM området som fx Letbanens etape 2, havneudvidelser, nyt renseanlæg mm.

I Planafdelingen, som du bliver en del af, arbejder vi, udover VVM, også med udviklingen af lokalplaner og kommuneplantillæg samt med større helhedsplaner, udviklingsplaner og politikker såsom højhuspolitik og arkitekturpolitik. Arbejdsområdet med store og komplicerede byudviklingsopgaver har politisk bevågenhed, og projekterne løses i et tværfagligt miljø i samarbejde med dygtige kolleger fra andre afdelinger.

Vores kerneopgaver er lokalplaner, kommuneplantillæg, miljøvurdering af såvel planer som konkrete projekter (VVM), kulturmiljøopgaver, helhedsplanlægning og planer for omdannelsesområder.

Vi arbejder tæt sammen og du vil også komme til at skulle støtte kollegaer med miljøvurdering af planer m.m.

Din profil

Jobindhold
Du vil primært komme til at arbejde med:

  • Projektledelse i forbindelse med gennemførelse af VVM-procedurer, herunder sagsbehandling i forbindelse med miljøvurdering af større infrastrukturprojekter og tekniske anlæg m.v.
  • Sagsbehandling i forbindelse med VVM-screening af infrastrukturanlæg og tekniske anlæg m.v.
  • Udarbejdelse af byrådsindstillinger, plandokumenter, VVM-screeninger, sammenfattende redegørelser, VVM-tilladelser, notater og mødereferater m.v.
  • Gennemførelse af offentlighedsfaser, herunder udarbejdelse af informations-/debat-materiale og tilrettelæggelse af borgermøder m.v.
  • Samarbejde med eksterne og interne interessenter
  • Deltagelse i Planafdelingens øvrige opgaver, herunder sparring med kollegaer

Kvalifikationer
Det er en forudsætning, at du har en faglig baggrund inden for fysisk planlægning - arkitekt, ingeniør, landinspektør eller lignende, og at du har erfaring indenfor VVM området i form af udarbejdelse af VVM-screeninger, VVM-redegørelser og VVM-tilladelser.

Vi forventer, at du har erfaring i projekt- og procesledelse indenfor VVM området og/eller store infrastrukturprojekter, og kan bidrage professionelt til et fagligt og dynamisk miljø i hverdagen med fokus på transformering af kommunen.

Vi ser gerne, at du har bred erfaring og kendskab fra planlægning og regulering vedrørende arealanvendelse, landskabs-, natur- og miljøforhold, herunder kendskab til opgavefordeling og administration indenfor fagområderne, der indgår i miljøvurdering, og er åben over for videndeling med både kolleger og andre.

Det er en forudsætning, at du har gode evner i forhold til at kommunikere klart både mundtligt og skriftligt både overordnet og i detaljen. Og at du har evnen til at overskue komplekse problemstillinger og processer i en politisk ledet organisation.

Vi ser gerne, at du også er kreativ, engageret, samarbejdsorienteret, robust, selvstændig, og er i stand til at modtage og give konstruktiv feedback. En god portion humør vil også blive vægtet positivt.

Vi forventer, at du har et godt kendskab til elektronisk sagsbehandling samt GIS og håndterer almindelige IT-værktøjer. Kørekort vil være en fordel.

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder
Et spændende job med udfordringer i en god, travl og afvekslende hverdag på en arbejdsplads med gode arbejdsforhold og en uformel omgangstone med respekt for god service. Vi tilbyder en mulighed for at medvirke til at styrke og videreudvikle VVM-teamet både på kort, men også på lang sigt.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den relevante faglige organisation. Lønnen fastsættes efter forhandling med organisationen efter principperne om Ny Løn.

Hvis du vil vide mere

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte Søren Sloth Lave på telefon 4185 9841 eller Kst. Planchef Eva Møller Sørensen på telefon 4185 3737.

Du kan finde yderligere oplysninger om Aarhus Kommune, og det vi arbejder med i Teknik og Miljø på www.aarhus.dk

Ansøgning

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på linket nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter markeret med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Send din ansøgning vedlagt relevante bilag på, så den er os i hænde senest torsdag den 16. august 2018.

Vi forventer, at samtaler vil finde sted torsdag den 23. august med henblik på ansættelse pr. 1. oktober 2018.

Om os

Planafdelingen er en del af Plan og Miljø, der er en forvaltningsenhed i magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Plan og Miljø arbejder med udviklings- og myndighedsopgaver indenfor planlægning, mobilitet, klima, miljø og byggeri. Planafdelingen har i øjeblikket adresse centralt i Aarhus på Kalkværksvej 10, Aarhus C.


Job Ledige Stillinger Relateret til Vvm Medarbejder Ges Til Nyoprettet Stilling Ved Planafdelingen Teknik Milj Aarhus Kommune: