21 May

Stabshj Lper Til Logistikelementet Ved Landsdelsregion Vest Skive Ledige Stillinger på Forsvaret Skive

Stilling
Stabshj Lper Til Logistikelementet Ved Landsdelsregion Vest Skive
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Skive D82
Er åbningsdato
21 May, 2018 30+ days ago

Forsvaret Skive presserende behov efter position for Stabshj Lper Til Logistikelementet Ved Landsdelsregion Vest Skive. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Stabshj Lper Til Logistikelementet Ved Landsdelsregion Vest Skive Ledige Stillinger på Forsvaret Skive Detaljer Job:

Stabshjælper til logistikelementet ved Landsdelsregion Vest i Skive.


Da vores nuværende stabshjælper har fået ny stilling, søger Landsdelsregion Vest en korporal til stillingen som stabshjælper ved logistikelementet - Landsdelsregion Vest.
Har du lyst til at arbejde med logistik på operativt niveau, ad hoc opgaver og er du initiativrig, selvstændig, struktureret og ansvarsbevidst med gode kommunikative evner, er du måske vores nye kollega.
Om os
Landsdelsregion Vest, der har domicil på Skive Kaserne, er en selvstændig operativ niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Vi har fokus på nationale operationer og vores geografiske ansvarsområde dækker Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret, samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag.

Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Øst (Sjælland), Værnsfælles Forsvarskommando og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har 45 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/7), Efterretnings- og Informationsoperationssektionen (G2/9) og Logistiksektionen (G1/4/8).

Regionen har kommandoen over seks hærhjemmeværnsdistrikter og råder over ca. 20.000 frivillige hjemmeværnssoldater.
Om stillingen
Som stabshjælper vil du indgå i logistikelementet (G4) under logistiksektionen. Elementet består derudover af en major og en seniorsergent, og forestår den logistiske planlægning og støtte ved Landsdelsregion Vest. Den endelige opgaveportefølje vil blive endeligt fastlagt, når den rette kandidat er valgt, men følgende opgaver ses pt. placeret ved stabshjælperen:
  • Administration og udlån af LRGNV køretøjpulje.
  • Afregning og kontering af brug af køretøjer og
drivmiddelkort.
  • Månedlig afslutning af kørselsregnskab, indtastning af
intern afregning i DeMars.
  • Klargøring og fremstilling til årligt syn.
  • Kontrol med service terminer og bestilling af
værkstedsbesøg
  • Udskiftning af køretøjer, aflevering af gamle, modtagelse
af nye.
  • Vask og rengøring af køretøjer.
  • Kurerkørsel og andre transportopgaver.
  • Virke som forsyningshjælper ved ST/LRGNV herunder at
bestille og afskrive materiel i SAP/FORMAT.
  • Støtter sekretariatet med ad hoc opgaver, herunder bl.a.
administration og indkøb af kontorartikler.

Du skal derudover varetage funktionen som kører for chefen for landsdelsregionen, ved behov.
Om dig
Du er korporal og har en baggrund i Hæren.

Erfaring med arbejdsmiljøvirket og/eller ADR, farligt gods herigennem evt. relevante uddannelser samt en indsigt i Hjemmeværnets enhedsstruktur vil være en fordel, men ikke et krav.

Du skal være initiativrig og kunne håndtere mange bolde i luften på samme tid samt er det ønskeligt, at du har logistisk erfaring og har en uddannelse i og erfaring i brugen af SAP/DeMars til at kunne understøtte tjenesten som forsyningshjælper.
Du har sans for detaljer, og er god til at strukturere. Du er proaktiv, vedholdende og tager ansvar for pålagte opgaver. Ligeledes er du god til at samarbejde, og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, aktivt i opgaveløsningen.
Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Du har interesse for at arbejde med operativt stabsvirke og ønsker aktivt at deltage i regionens løsning af opgaver.
Du befinder dig godt med at arbejde med frihed under ansvar.
Du skal kunne mestre samarbejde på flere niveauer, såvel internt som med eksterne myndigheder og du skal have forståelse for underlagte enheders situation og funktionsvilkår.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Stabshj Lper Til Logistikelementet Ved Landsdelsregion Vest Skive: