08 Feb

Fast Aftenmedarbejder Sygeplejerske Dagog Eller Social Sundhedsassistent Til Botilbuddet Sundbyg Rdsvej Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København

Benhavns Kommune København presserende behov efter position for Fast Aftenmedarbejder Sygeplejerske Dagog Eller Social Sundhedsassistent Til Botilbuddet Sundbyg Rdsvej. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Fast Aftenmedarbejder Sygeplejerske Dagog Eller Social Sundhedsassistent Til Botilbuddet Sundbyg Rdsvej Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København Detaljer Job:

Til socialpsykiatrisk botilbud Sundbygårdsvej, Center Amager søges en fast aftenmedarbejder. Stillingen er på 28 timer ugentligt, fordelt på en 5-2 arbejdsuge med arbejde hver anden weekend. Botilbuddet Sundbygårdsvej er et socialpsykiatrisk botilbud efter almenlovens § 105 og er sammen med fire øvrige botilbud en del af centerfællesskabet Center Amager. Beboerne er i alderen mellem 18-85 år, men er som hovedregel over 30 år. Beboerne har alle en sindslidelse og flere har tilstødende somatiske og eller misbrugsproblematikker. I botilbuddet arbejder vi med afsæt i recovery og har fokus på at øge beboernes livskvalitet og støtter op om, at de er aktive medspillere i eget liv. Vores indsatser er bl.a. at samarbejde med frivillige organisationer for at imødegå ensomhed, motivere til beskæftigelse, fremme sundhed hos den enkelte m.m. Vi arbejder med pædagogiske sundhedsplaner, fokusområder og effektmålingsredskabet forandringskompasset i CSC social samt medicin i CSC medicin. Vi ser dokumentation som et væsentligt værktøj til at give den enkelte borger en sammenhængende indsats. Ligeledes arbejder vi med skærpede sikkerhedsforanstaltninger og BVC. Vi forventer, at du

 • har erfaring indenfor psykiatri, og gerne socialpsykiatri
 • er ansvarsfuld, stabil i fremmøde, fleksibel, og initiativrig
 • sætter sunde grænser i et respektfuldt sprog
 • trives med et arbejde, hvor du er i konstant udvikling
 • er kreativt tænkende ift. aktiviteter med beboerne
 • har fokus på og er initiativtager til at skabe et socialt miljø der blandt andet bygger på samvær med beboere i aftentimerne
 • trives med at indgå i et tværfagligt samarbejde
 • er udpræget ligevægtig og ”står godt på gulvet”
 • er indstillet på at deltage i obligatoriske kurser og uddannelser bl.a. om beredskab, farmakologi/ medicinhåndtering, konflikthåndtering og afværgeteknik mv.
 • kan og vil arbejde med elektronisk dokumentation og effektmålingsredskaber
 • trives med at arbejde i en politisk styret organisation.
Vi forventer, at du er struktureret, selvdisciplineret og samvittighedsfuld. På Sundbygårdsvej tilbyder vi
 • en meget omskiftelig hverdag med lav forudsigelighed, og med mange fagligt spændende udfordringer
 • muligheden for at se resultater i indsatserne sammen med beboerne
 • alsidige opgaver med beboerne, som giver en bred funderet viden og kompetence indenfor socialpsykiatrien
 • organiseret tværfagligt samarbejde hen over sektorgrænser til regionen, som integreret del af opgaveløsningen
 • organiseret og løbende fagligt udviklingsarbejde, som er koblet til det tværsektorielle samarbejde
 • et struktureret introduktionsforløb.
Da flere beboere udtrykker at opleve ensomhed, anser vi det som en vigtig arbejdsopgave, at der i aftentimerne arbejdes fokuseret med at forebygge ensomhed, hvilket blandt andet indebærer et øget fokus på facilitering af små lokale fællesskaber i enheden. Der er 49 lejligheder i Botilbuddet Sundbygårdsvej. Personalegruppen er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Alle kontaktpersoner indgår på lige fod med hinanden i relationsarbejdet. Vi arbejder med Københavns Kommunes værdigrundlag om borgerens rettigheder, respekt, værdighed, omsorg samt samarbejde og høj kvalitet i indsatsen. Udover ydelsen af den individuelle indsats til den enkelte borger, forventes det, at du også tager del i fællesopgaver i boenheden til måltider, vedligeholdelse, rengøring, og sociale aktiviteter. Kontakt Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke B. Jensen på 3317 8309. Botilbuddet Sundbygårdsvej er en del af SOF Borgercenter Voksen, Center Amager. Der er mulighed for at benytte Center Amagers veludstyrede træningscenter. Se yderligere oplysninger på www.centeramager.kk.dk. Botilbuddet Sundbygårdsvej og Center Amager anvender referencer som en del af rekrutteringsprocessen. Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgningen vedlægges cv, uddannelsesbevis og autorisation. Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 22. februar 2018. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 9 og 10.


Job Ledige Stillinger Relateret til Fast Aftenmedarbejder Sygeplejerske Dagog Eller Social Sundhedsassistent Til Botilbuddet Sundbyg Rdsvej: