08 Feb

Arkivar Forsker Seniorforsker Ledige Stillinger på Ucc København

Stilling
Arkivar Forsker Seniorforsker
Selskab
Ucc
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Ucc København presserende behov efter position for Arkivar Forsker Seniorforsker. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Arkivar Forsker Seniorforsker Ledige Stillinger på Ucc København Detaljer Job:

It-arkivar (forsker/seniorforsker) til Rigsarkivet, Indsamlingsområdet

Vil
du være med til at sikre ”Vores fælles hukommelse” og grundlaget for fremtidens
forskning?

Du bliver en vigtig del af det område i Rigsarkivet, der har den centrale,
nationale opgave at sikre bevaring af en dækkende dokumentation af det danske
samfund. Dokumentation som kan bruges i nutiden og i fremtiden til forskning,
historieskrivning og –formidling.

En stilling
som it-arkivar (forsker/seniorforsker) i Rigsarkivets afdeling for Indsamling
& Bevaring, Området for indsamling, er ledig til besættelse 1. maj 2018
eller snarest derefter. Arbejdssted er Rigsarkivet, København eller Odense.

Indsamlingsområdets
opgave er at vurdere hvilken dokumentation, der skal bevares af det danske
samfund for eftertiden. Dokumentationen vil være i digital form (data og
dokumenter fra it-systemer) eller på papir.

Endvidere sørger vi for i samarbejde med myndigheder og private aktører, at den
udvalgte dokumentation bliver afleveret til Rigsarkivet. Fokus i denne del af
arbejdet er, at dokumentationen/arkivalierne skal kunne forstås og genanvendes.

Arbejdet i denne stilling består primært i sagsbehandling af dokumentation af
den offentlige forvaltning og med megen kontakt og samarbejde med de offentlige
myndigheder, som skaber dokumentationen. Der kan desuden forekomme
arbejdsopgaver ang. dokumentation og data fra bl.a. private virksomheder og
organisationer og forskellige former for projektarbejde.

Der
er pt. knyttet ca. 15 medarbejdere til disse opgaver. Vi har et godt fagligt og
socialt arbejdsmiljø, hvor vidensdeling er i fokus.

Stillingsbeskrivelse
Dit arbejde som it-arkivar vil bl.a. omfatte følgende opgaver:

Bevaringsvurdering af dokumentation
af bl.a. den offentlige forvaltnings virksomhed

Godkendelse af statslige myndigheders
it-systemer

Forhandling med offentlige myndigheder,
forskere og private virksomheder og organisationer om aflevering af data
og dokumenter fra it-systemer samt papirarkivalier.

Skriftlige og mundtlige
vejledningsopgaver i relation til ovenstående

Som
forsker/seniorforsker skal du udføre selvstændigt videnskabeligt arbejde en del
af arbejdstiden. Forskningstiden udgør for tiden 2/7 dele af arbejdstiden. Det
er et krav, at dit videnskabelige arbejde bl.a. foregår indenfor feltet om
digitaliseringens betydning for det danske samfund og med inddragelse af
Rigsarkivets samling af digitalt skabte data.

Der vil være god mulighed for at skabe synenergi mellem opgaveløsning og
forskningsaktivitet.

Kvalifikationer

Vi forudsætter, at du:
har forskerkompetencer
på ph.d. niveau eller seniorforskerkompetence indenfor, samfundsvidenskab, historie
eller andre relevante fag.

er fortrolig med opgaveløsningen i
den offentlige forvaltning samt grundlæggende samfundsforhold, herunder
digital forvaltning

har grundlæggende
informationsteknologisk kompetence, herunder et kendskab til opbygningen af relationelle
databaser samt til SQL og XML

er resultatorienteret og har udpræget
systematisk sans

har lyst og evne til både
sagsbehandling og projektarbejde

har gode kommunikations- og formidlingsevner

er en holdspiller med veludbyggede samarbejdsevner

Der vil blive nedsat et
fagkyndigt bedømmelsesudvalg med ekstern deltagelse til bedømmelse af dine
videnskabelige kvalifikationer.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse
og aflønning sker efter gældende overenskomst for akademikere i staten med
tillæg som forsker/seniorforsker.

Ved
ansættelse som seniorforsker vil de første 1½ år være prøvetid, såfremt du ikke
har specifik erfaring med arbejdet i Rigsarkivet.

Ansættelsen
som forsker er tidsbegrænset for en periode på op til 4 år, evt. med mulighed
for forlængelse. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer. Arbejdsstedet
er Rigsarkivet, København eller Odense.

Vi indhenter
straffeattest.

Ansøgning
Du kan søge stillingen via
Rigsarkivets rekrutteringssystem på www.sa.dk under ’Om OS´ og derefter ’Job
hos Rigsarkivet’. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du
trykker på knappen ’Søg stillingen’ nederst på siden.

Ansøgningen skal indeholde
fuldstændigt curriculum vitae og dokumentation for kompetencer i forhold til de
ønskede kvalifikationer, herunder de forskningsmæssige kvalifikationer

omfattende:
Ph.d.
udtalelse

Tidligere
videnskabelig(e) bedømmelse(r)

Fuldstændig
publikationsliste samt 1 eksemplar af den videnskabelige produktion, der ønskes
inddraget i bedømmelsen, dog max 5 titler. De(n) valgte videnskabelige
produktion(er) uploades som vedhæftede dokumenter i forbindelse med ansøgningen
via Rigsarkivets rekrutteringssystem eller sendes særskilt i 3
eksemplarer til: Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218 København K med
tydelig angivelse af afsenderinformationer.

Indsendt
materiale vil ikke blive returneret, og Rigsarkivet refunderer ikke udgifter i
forbindelse med fremsendelse af publikationer til bedømmelse.

Ansøgningen
skal derudover rumme en kort skitse til et forskningsprojekt indenfor området
om digitaliseringens betydning for samfundets udvikling.

Ansøgning
med bilag skal være fremme senest 7.
marts 2018.

Nærmere
oplysninger om stillingen kan fås hos områdeleder Mette Hall-Andersen på mha@sa.dk eller 41717315.

Du
kan også læse mere om Rigsarkivet på www.sa.dk

Rigsarkivet
tilstræber at få så bred en sammensætning i personalet som muligt, hvorfor alle
interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres
til at søge stillingen.

Rigsarkivet er en styrelse og institution under
Kulturministeriet, der har til formål at sikre bevaringen af arkivalsk
dokumentation til samtidens og fremtidens forskning, at stille arkivalier til
rådighed for myndigheder og publikum, samt at udøve forskning og udbrede
kendskabet til forskningens resultater. Rigsarkivet har ca. 230 medarbejdere
fordelt på fem adresser; én i Viborg, én i Aabenraa, én i Odense og to i
København.


Job Ledige Stillinger Relateret til Arkivar Forsker Seniorforsker: