18 May

Residency Intern Medicin Hos Familiedyr Ledige Stillinger på Sund Ikvh Berg København

Stilling
Residency Intern Medicin Hos Familiedyr
Selskab
Sund Ikvh Berg
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
18 May, 2018 30+ days ago

Sund Ikvh Berg København presserende behov efter position for Residency Intern Medicin Hos Familiedyr. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Residency Intern Medicin Hos Familiedyr Ledige Stillinger på Sund Ikvh Berg København Detaljer Job:

Institut for Klinisk Veterinær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, søger en resident i intern medicin (ECVIM-CA) fra den 1. august 2018 eller snarest derefter.

Uddannelses- og stillingsindhold
Uddannelsen vil ske i henhold til de retningslinjer og krav, der er etableret af The European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM-CA). Residentens arbejde vil med reference til residency-træningsprogrammet hovedsagelig bestå af opgaver i forbindelse med kliniske rotationer i intern medicin. Residentens arbejdsopgaver vil, med udgangspunkt i Universitetshospitalet for Familiedyrs patientmateriale i særligt intern medicin, primært omfatte klinik, vagter, demonstrationer og deltagelse i undervisningen af de dyrlægestuderende. Residenten vil i mindre omfang deltage i kliniske rotationer i Universitetshospitalets andre specialservices eller hos godkendte eksterne samarbejdspartnere i henhold til opfyldelse af residency-træningsprogrammet. Desuden vil residenten varetage forskningsopgaver og formidling af disse i henhold til residency-træningsprogrammet.

Kvalifikationskrav
Ved besættelse af stillingen lægges der afgørende vægt på, at ansøgeren besidder nedenstående faglige og personlige kvalifikationer:

  • Veterinær kandidateksamen og dansk dyrlægeautorisation eller mulighed for at opnå dette
  • Minimum 2 års dokumenteret, bred klinisk erfaring fra specialiseret familiedyrspraksis, herunder erfaring med henviste patienter, vagtpatienter og henvisende dyrlæger
Det er endvidere et ønske, at medarbejderen besidder følgende:

  • Evne til at håndtere komplekse intern medicinske problemstillinger
  • Gode kommunikations- og samarbejdskompetencer
  • Gode danskkundskaber
  • Lyst til at undervise, med gode pædagogiske egenskaber
  • Dedikation og passion for familiedyrs intern medicin
  • Stort overblik og evne til at håndtere mange samtidige bolde i luften
  • Selvstændighed i forhold til planlægning af arbejdsfunktioner, forskningsprojekt, gennemførelse af residency-træningsprogrammet og tilhørende eksaminer


Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet, AC og Den Danske Dyrlægeforening. Stillingen er en fuldtidsstilling svarende til 37 timer ugentligt, tidsbegrænset for 4 år og ansættelse ophører uden varsel ved udgangen af det fjerde år. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Charlotte Bjørnvad på tlf.nr. (+45) 40224682 eller crb@sund.ku.dk, eller hos lektor og Programme Director Lisbeth Rem Jessen på tlf.nr. (+45) 51680443 eller lrmj@sund.ku.dk.

Ansøgning
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en ansøgning med bilag via Jobportalen. Når du finder opslaget på KUs jobportal, vil der være en ”Send ansøgning” knap, som du skal anvende til fremsendelse af ansøgningen. Ansøgningen skal være vedlagt CV og dokumentation for relevant uddannelse.

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2018.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Hjemmeside: http://www.ikv.ku.dk.


Job Ledige Stillinger Relateret til Residency Intern Medicin Hos Familiedyr: