16 May

Leder Rfagligt Center For Unge Ledige Stillinger på Rfagligt Center For Unge Vejle

Stilling
Leder Rfagligt Center For Unge
Selskab
Rfagligt Center For Unge
Beliggenhed
Vejle D83
Er åbningsdato
16 May, 2018 9 days ago

Rfagligt Center For Unge Vejle presserende behov efter position for Leder Rfagligt Center For Unge. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Leder Rfagligt Center For Unge Ledige Stillinger på Rfagligt Center For Unge Vejle Detaljer Job:

Har du lyst til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af stærke, inkluderende lærings- og børnefællesskaber – i tæt samspil med dagtilbud og skoler i Vejle Kommune? Er du den strategiske medspiller, der går forrest og skaber gode resultater for forebyggelse og tidlig indsats?

Om jobbet
Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) er en del af Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune og en central aktør i den daglige helhedsindsats over for udsatte børn og unge i de nære miljøer.

Skolerne og daginstitutionerne er vores daglige samarbejdspartner, og sammen har vi fokus på nytænkning og justering af kerneydelsen, så vi bedst lykkes med inkluderende læringsmiljøer. Vi er optaget af at bevare og fortsat udvikle en stærk faglig ekspertise.
Vi orienterer os mod nye måder at løse opgaver på, og hvordan vi bedst bringer vores kompetencer i spil. Samtidig eksperimenterer vi med andre måder at være i dialog og løse opgaver på sammen med vores samarbejdspartnere.

Vi arbejder med målsætninger om høj tilstedeværelse, let tilgængelighed og mere praksisnært samarbejde, der styrker kvaliteten af børnenes deltagelse i fællesskaberne.

Som leder af TCBU vil du stå i spidsen for at drive den udvikling, vi står midt i – en udvikling, der i høj grad bygger på samarbejde med øvrige samarbejdsparter i Familie & Forebyggelse samt i hele Børne- og Ungeforvaltningen. Jobbet indeholder derfor både en stor ledelsesopgave i TCBU samtidig med, at du skal være aktiv på tværs i forvaltningen. Der er en klar forventning om, at du kan fremstå som positiv rollemodel, med smittende engagement og vise vedvarende iver for at levere god kvalitet for de børn, der er tilknyttet TCBU.

Tiltrædelse 1.august 2018.

Vi forventer af dig
At du har solid ledelseserfaring og et strategisk blik på alle de opgaver, der skal løses. Du skal have lyst til personaleledelse i en fagligt stærk ledergruppe, vise tydeligt lederskab både indad til og udad til i organisationen. Dit ønske om udvikling skal præge din tilgang til opgaverne. Du har enten en generalist uddannelse eller en faglig baggrund, kombineret med efteruddannelse og gerne med erfaring fra det brede specialiserede socialområde. Endvidere en relevant lederuddannelse, der understøtter ledelsesopgaven.

Vi forventer også, at du
  • Har gennemslagskraft og viser tydeligt lederskab – du bliver en del af en politisk ledet organisation, hvor gennemslagskraften afhænger både af indholdet og måden det formidles på.
  • Er drevet at af skabe resultater, og at du fokuserer på, at vi kommer i mål – og har blik for opfølgning og prioritering.
  • Lytter, motiverer og engagerer folk omkring dig, så strategier og politikker omsættes til handling, engagement og et godt arbejdsmiljø.
  • Motiveres af at være en del af en bred ledergruppe i Familie & Forebyggelse – at du her er en strategisk medspiller.
  • Samarbejder på tværs af organisationen og Børne- og Ungeforvaltningen – generelt og i forhold til konkrete opgaver.
  • At du har stærke kommunikative kompetencer både mundtligt og skriftligt
  • At du har stærke analytiske kompetencer og evner at bringe disse effektivt i spil bl.a. i forhold til nytænkning af ydelser og arbejdsgange.
Vi tilbyder dig
Ledelse i en mangeartet organisation, hvor du har både personaleledelse i lederteamet på TCBU og strategisk ledelse af centret.
Kompetent lederteam og dygtige medarbejdere, der arbejder selvstændigt, hvoraf mange er ”ude af huset”.
En organisation i udvikling, der tager afsæt i viden og nye idéer for at være en efterspurgt samarbejdspartner.
En ledergruppe i Familie & Forebyggelse, der vil mere sammen og som supplerer hinanden og brænder for den udvikling, som hele Familie & Forebyggelse er midt i.
Samarbejde mellem afdelinger på tværs af hele Børne- og Ungeforvaltningen, herunder deltagelse i Tværfaglig Styregruppe i B&U.

En attraktiv stilling i en nøgleposition i Familie & Forebyggelse. Fokus på TCBU er stort, da forebyggelse og tidlig indsats i høj grad udspringer i det samarbejde TCBU har med dagtilbud og skoler.

Du refererer til Familie- & Forebyggelseschefen og vil i din opgaveløsning ofte indgå i et tæt samspil med lederteam på TCBU, ledergruppen i Familie & Forebyggelse samt andre relevante samarbejdsparter på tværs i Børne- & Ungeforvaltningen.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og lokal løn.

Om os
TCBU yder rådgivning og vejledning til skoler og dagtilbud i Vejle Kommune.

TCBU er en vigtig medspiller i den vedvarende proces, det er at udvikle stærke, inkluderende lærings- og børnefællesskaber. Alle medarbejdere har særlig viden og ekspertise vedrørende børn med særlige behov.

TCBU har en matrix organisation med ca. 100 medarbejdere fra flere faggrupper, psykologiske rådgivere, tale-hørekonsulenter, sprogvejledere, pædagogiske vejledere, småbørnskonsulenter, fysio- og ergoterapeuter, socialfaglige rådgivere mv. samt et administrativt team og en ledergruppe.
Vi er organiseret i 4 tværfagligt sammensatte grupper bestående af 15-20 personer, der betjener 4 geografiske distrikter i Vejle Kommune, samt De Åbne Rådgivninger.

TCBU har et velfungerende lederteam, der over år har sikret faglig kvalitet og udvikling i opgaverne. Pt. er en af distriktslederne konstitueret i stillingen som leder af TCBU.

Flere oplysninger kan fås hos Familie- og Forebyggelseschef Mikael Andreasen på telefon 2924 2683 eller mikan@vejle.dk

Du kan læse mere om TCBU her på https://tcbu.vejle.dk/

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest den 31. maj 2018. Vi har ansættelsessamtaler den 7. juni 2018.

Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.


Job Ledige Stillinger Relateret til Leder Rfagligt Center For Unge: