15 May

Underviser Til Sygeplejerskeuddannelsen Vejle University College Lilleb Ledige Stillinger på University College Lilleb Campus Vejle Syd-og sønderjylland

University College Lilleb Campus Vejle Syd-og sønderjylland presserende behov efter position for Underviser Til Sygeplejerskeuddannelsen Vejle University College Lilleb. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Underviser Til Sygeplejerskeuddannelsen Vejle University College Lilleb Ledige Stillinger på University College Lilleb Campus Vejle Syd-og sønderjylland Detaljer Job:

Vi søger 1 adjunkt/lektor til fastansættelse i fuldtidsstilling pr. 1. august 2018.

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle tilbyder professionsbacheloruddannelsen i sygepleje, medvirker ved gennemførelse af sundhedsfaglige efter- og videreuddannelsesaktiviteter på diplomniveau og arbejder med forskning og udvikling i sundhedsprofessionerne.

Underviserne er organiseret i teams; team A varetager undervisningen på uddannelsens første tre semestre, team B tager sig af undervisningen på de sidste semestre.

Du skal selvstændigt kunne varetage en varieret opgaveportefølje med forskellige undervisningsopgaver og bidrage til udviklingen af studieplaner. Afhængigt af dine kompetencer vil stillingen evt. indeholde undervisning i grundlæggende sygepleje, simulationsundervisning, psykiatrisk sygepleje, folkesundhedsvidenskab, forskningsmetodologi samt organisation og ledelse herunder klinisk lederskab.

Vi arbejder med at implementere ny studieordning for sygeplejerskeuddannelsen og fusion med EAL. Sygplejerskeuddannelsen og UCL er en organisation i konstant bevægelse og forandring.

Vi forventer, at du

 • er sygeplejerske og har en sundhedsfaglig kandidat- eller masteruddannelse og gerne ph.d. indenfor sundhedsfaglig forskning
 • har klinisk erfaring og kan varetage opgaver på tværs af uddannelserne i UCL - herunder varetage undervisning i Efter og Videreuddannelsen samt udviklings- og evt. forskningsopgaver
 • kan bidrage til udvikling af vores uddannelsesmiljø gennem samarbejde med studerende og klinisk praksis samt deltage i faglige og pædagogiske grundlagsdiskussioner med kolleger
 • har sundheds- og undervisningsteknologiske kompetencer
 • har et organisations-mindset og ønsker at indgå i en meget dynamisk organisation
 • er åben overfor delestillinger

Vi tilbyder

 • et selvstændigt job i en professionel og udviklingsorienteret uddannelsesinstitution, som er en del af University College Lillebælt
 • undervisningsopgaver med motiverede og engagerede studerende og kursister
 • inspirerende teamsamarbejde
 • moderne undervisningsfaciliteter, herunder også simulationslokaler
 • gode muligheder for kompetenceudvikling

Ansættelse

Du vil blive ansat efter overenskomst mellem Finansministeriet, Lærernes Centralorganisation (LC) og Centralorganisationen af 2010 (CO10) samt Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

Stillingen er omfattet af principperne om NyLøn.

Hvis en ansøger har en anden uddannelse/baggrund, så ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb jf. Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvis du er lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur sker ansættelsen som lektor.

Vil du vide mere?

Du finder flere oplysninger om Sygeplejerskeuddannelsen på www.ucl.dk/uddannelser/sygeplejerskeuddannelsen.

Har du brug for yderligere oplysninger om stillingen inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Birgitte Roldsgaard Hansen på tlf. 22 15 65 11.

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Ansøgning

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 25. og 29. juni 2018.

Send din ansøgning senest den 10. juni 2018. Ansøgningen stiles til uddannelsesleder Birgitte Roldsgaard Hansen og sendes elektronisk via www.ucl.dk/job.


Job Ledige Stillinger Relateret til Underviser Til Sygeplejerskeuddannelsen Vejle University College Lilleb: