12 Jan

Tre Byplanl Ggere Ges Til Hvidovre Kommune Ledige Stillinger på Hvidovre Kommune

Stilling
Tre Byplanl Ggere Ges Til Hvidovre Kommune
Selskab
Hvidovre Kommune
Beliggenhed
Er åbningsdato
12 Jan, 2018 30+ days ago

Hvidovre Kommune presserende behov efter position for Tre Byplanl Ggere Ges Til Hvidovre Kommune. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Tre Byplanl Ggere Ges Til Hvidovre Kommune Ledige Stillinger på Hvidovre Kommune Detaljer Job:

Vil du være med til at skabe grundlaget for Hvidovres fremtidige udvikling? Har du lyst til at være med til at sikre en høj kvalitet i lokalplanerne, og har du lyst til at arbejde tværfagligt og dialogorienteret med byudviklingsprojekter? Vil du være med til at løfte og styrke vores administrative arbejde på planområdet?

Så har vi jobbet til dig!

Vi søger tre byplanlæggere med lidt forskellige profiler. I to af stillingerne vil der være fokus på udarbejdelse af nye planer, mens den tredje stilling skal have fokus på planadministration.

Kreative byplanlæggere

Opgaverne:
Vi søger to dygtige og initiativrige byplanlæggere til at løfte diverse opgaver inden for fysisk planlægning i vores planteam.

Hvidovre er begyndt på en udvikling med punktvis omdannelse og fortætning på udvalgte steder. I samarbejde med en bred vifte af interessenter arbejder vi med indpasning af nye bebyggelser og byrum og skabelsen af mere byliv.

Der er et stort behov for at modernisere plangrundlaget i form af nye lokalplaner, der skal muliggøre de ønskede forandringer i byen. Vi laver også mere almindelige lokalplanopgaver for at opdatere plangrundlaget eller muliggøre enkeltstående bygge- og anlægsprojekter.

Vi arbejder selvfølgelig også med diverse politikker, planstrategi, Agenda 21-strategi, kommuneplan, klimatilpasningsprojekter, bevaringsværdige bygninger og meget andet, som naturligt ligger i et planteam. Dette arbejde vil du også skulle deltage i.

Vi lægger særlig vægt på, at du har følgende kompetencer:

 • uddannet byplanlægger, gerne arkitekt eller lignende, suppleret med projektledererfaringer
 • konkrete erfaringer med udarbejdelse af lokalplaner
 • interesse for og også gerne kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation, herunder være god til at opsnappe, hvad politikere og borgere ønsker sig
 • kreativ med en fysisk og rummelig forståelse
 • systematisk og analytisk og med et strategisk overblik
 • evner at arbejde udviklingsorienteret, hurtigt, åbent og nysgerrigt
 • god til at samarbejde på tværs af fagområder
 • god til at kommunikere med borgere, herunder at arrangere og gennemføre borgerinddragelsesprocesser
 • god til at formulere dig klart og tydeligt i et enkelt og forståeligt sprog, både mundtligt og skriftligt
 • viden om eller lyst til at sætte sig ind i nye fagområder
 • erfaringer med relevante IT-systemer og programmer, herunder Adobes Creative Suite.

Administrativ byplanlægger

Opgaverne:
Kommunalbestyrelsen har igangsat en særlig indsats for lovliggørelse af kolonihavehusene i forhold de gældende lokalplaner. Denne indsats skal i hvert fald ske frem til udgangen af 2018.

Vi søger derfor en byplanlægger eller lignende til at stå i spidsen for vores administration efter planloven samt til at løfte diverse opgaver i vores planteam.

Lovliggørelsen af bygningerne i vore kolonihaveområder bliver den primære opgave for dig – i hvert fald resten af året. Gennem et aktivt tilsyn skal bygningerne gøres lovlige i forhold til bestemmelserne i de gældende lokalplaner. Dels gennem dispensationer, men også om nødvendigt gennem påbud om fysiske ændringer og nedrivninger. Dette sker i samarbejde med kommunens egne jurister.

Alt afhængig af din faglige profil kan du også komme til at lave lokalplaner og lignende planlægningsarbejde i 2018, og på sigt indgå på normal vis i planteamets opgaver.

Vi lægger særlig vægt på, at du har følgende kompetencer:
 • akademisk uddannelse, f.eks. landinspektør, arkitekt, ingeniør, geograf eller lignende
 • kendskab til og interesse for administration efter planloven og forvaltningsloven
 • interesse for og også gerne kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation, herunder være god til at opsnappe hvad politikere og borgere ønsker sig
 • systematisk, struktureret og grundig
 • evner at arbejde udviklingsorienteret, hurtigt, åbent og nysgerrigt
 • god til at samarbejde med kolleger på tværs af fagområder
 • god til at kommunikere med borgere
 • god til at formulere dig klart og tydeligt i et enkelt og forståeligt sprog, både mundtligt og skriftligt, herunder skal du kunne skrive enkelt og overskueligt om komplekse plansager til det politiske udvalg.

Øvrige oplysninger

For alle tre stillinger kan vi tilbyde:
 • en fast stilling på fuld tid
 • et afvekslende og udviklende job, hvor du over tid kan arbejde med mange spændende planfaglige opgaver
 • selvstændigt ansvar for og stor grad af indflydelse på og styring af egne opgaver
 • tværfagligt miljø og en bred kontaktflade
 • gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling
 • arbejde i en spændende offentlig forvaltning med gode kollegaer og plads til den enkelte
 • du vil indgå i planteamet.

Dit arbejdssted vil være i Center for Plan og Miljø på Høvedstensvej 45.

Center for Plan og Miljø består aktuelt af 35 personer. Vi er en centerchef, syv planlæggere (heraf to vakante og en nyopslået), ni byggesagsbehandlere, 10 miljømedarbejdere og otte GIS/datamedarbejdere. Vi er organiseret i fire teams, men sidder sammen og i det daglige har vi et meget tæt samarbejde på kryds og tværs.

Planteamet kommer altså til at bestå af syv personer, når vi igen bliver fuldt bemandet. Vi er helt bevidst en blandet forsamling med hensyn til uddannelse, erfaring, alder og køn.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingerne er på fuld tid og forventes besat snarest muligt.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 30. januar 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Tre Byplanl Ggere Ges Til Hvidovre Kommune: