13 Jan

Forsyningskompagniet Ger Stkommanderende Deling Ledige Stillinger på Forsvaret Ålborg

Stilling
Forsyningskompagniet Ger Stkommanderende Deling
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Ålborg D81
Er åbningsdato
13 Jan, 2018 30+ days ago

Forsvaret Ålborg presserende behov efter position for Forsyningskompagniet Ger Stkommanderende Deling. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Forsyningskompagniet Ger Stkommanderende Deling Ledige Stillinger på Forsvaret Ålborg Detaljer Job:

Forsyningskompagniet søger næstkommanderende deling

Er du endnu ikke klar til at forlade en operativ hverdag? Er du fagligt dygtig, og har du evnerne til at være et naturligt forbillede for yngre befalingsmænd? Har du endvidere lysten til at få stor indflydelse på dagligdagen i stående reaktionsstyrke? Så skal du søge denne stilling.

Om os
Forsyningskompagniet (FSKMP) er en del af 2. Logistikbataljon (LOGBTN) ved Trænregimentet. KMP består udelukkende af stående reaktionsstyrke (SRS) soldater og består i ny struktur af optil 250 mand.
FSKMP er en professionel enhed med fokus på uddannelse af personel til reaktionsstyrken i rammen af Hærens kampgrupper, og har derfor konstant min. en Forsyningsdeling (FSDEL) på beredskab.

1. Forsyningskompagni ligger stor vægt på, at alle medarbejdere lever op til deres ansvar som professionelle soldater, og samtidig er i besiddelse af et højt forandringsberedskab. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude til arbejdet som soldat, hvor gode enkelkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed, er en selvfølge.

Vi har et stort fokus på at gennemføre kvalitetsuddannelse, og konstant udfordre vores soldater med en hverdag med et operativt fokus, samt muligheder at alle fra KSGRP til OFFGRP byder ind med deres erfaringer, for at skabe den bedste og mest relevante uddannelse.

Om stillingen
Delingen indeholder sektioner indenfor specialerne; forsyningstjeneste, transporttjeneste, forplejningstjeneste og bjærgningstjeneste, hvorfor det er vigtigt, at du har forståelsen for sammenhængene og afhængighederne imellem disse. Du skal derfor kunne håndtere en stor vognpark, hvori der både er alt fra pansrede lastvogne til bjærgningsvogne.

Du skal sammen med delingsføreren skabe rammerne for, at FSDEL kan løse opgaven og gennemfører relevant samt veltilrettelagt uddannelse. Endvidere skal du være med til at uddanne og præge yngre befalingsmænd på tværs af kompagniet.

Jobbet er præget af stor selvstændighed og i høj grad mulighed for at påvirke egen hverdag.

Om dig
Du er udnævnt oversergent og har gennemført Videreuddannelsestrin I for mellemledere (VUT-I/ML) med tilfredsstillende resultat. Erfaring som NK/DEL er en klar fordel.
Alternativt er du en moden sergent og klar til indtrædelse på VUT-I/ML.

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, og er i stand til at gennemføre og kontrollere uddannelse på et højt niveau. Ideelt set er du er allerede uddannet indenfor forsyningstjenesten. Dette er dog ikke et krav.
De vigtigste kompetencer hos den ideelle ansøger er selvstændighed, overblik, samarbejde og viljen til at gå foran.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Forsyningskompagniet Ger Stkommanderende Deling: