08 Feb

Vision Strategisk Direkt Til Forsyningstilsynet Ledige Stillinger på Energi Forsynings Klimaministeriet Valby

Stilling
Vision Strategisk Direkt Til Forsyningstilsynet
Selskab
Energi Forsynings Klimaministeriet
Beliggenhed
Valby D84
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Energi Forsynings Klimaministeriet Valby presserende behov efter position for Vision Strategisk Direkt Til Forsyningstilsynet. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Vision Strategisk Direkt Til Forsyningstilsynet Ledige Stillinger på Energi Forsynings Klimaministeriet Valby Detaljer Job:

Forsyningstilsynet søger pr. 1. juli 2018 en visionær og strategisk direktør, som kan skabe et stærkt fundament og retning for Forsyningstilsynet i de nye rammer i Frederiksværk. Regering og Folketing har med aftale om ”Et stærkt Forsyningstilsyn” besluttet, at tilsynet med el-, gas- og varmesektoren skal styrkes.

Derfor omorganiseres det nuværende Energitilsyn i et nyt Forsyningstilsyn under ledelse af en uafhængig direktør. Som led i regeringens plan ”Bedre Balance II” flyttes tilsynet til Frederiksværk, og den nye direktør skal dermed stå i spidsen for etableringen af et helt nyt tilsyn i nye fysiske såvel som lovgivningsmæssige rammer. Om jobbet Forsyningstilsynet skal varetage forbrugernes interesser i el-, gas- og varmesektoren ved at arbejde for høj effektivitet, lave priser på kort og lang sigt, en sikker og stabil forsyning samt en omkostningseffektiv teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling. Forsyningstilsynet skal: Administrere reguleringen og føre tilsyn med forsyningssektorerne i overensstemmelse med sektorlovgivningen Analysere og monitorere forsyningssektorerne for at skabe gennemsigtighed og grundlag for løbende regeloptimering Bidrage til regeludviklingen på området for at sikre en effektiv efterlevelse af de politiske målsætninger, stabile rammebetingelser for selskaberne og varetage forbrugernes interesser på kort og lang sigt.

Som direktør for Forsyningstilsynet varetager du den daglige ledelse af hele organisationen og har fuld beslutningskompetence i de sager, der behandles i Forsyningstilsynet. Du skal sikre, at institutionens faglige kompetencer hele tiden udvikles, tilrettelægge Forsyningstilsynets strategi og mål og tegne billedet af Forsyningstilsynet udadtil overfor både branchen og forbrugerne. Du skal ligeledes indgå i samarbejde med andre myndigheder om udvikling af reguleringen på området. Forsyningstilsynet skal gradvist tillægges øgede opgaver og beføjelser i forhold til den økonomiske regulering af sektorerne for at sikre, at Forsyningstilsynets viden og erfaring bringes mest muligt i anvendelse ved udviklingen af forsyningssektorerne.

Forsyningstilsynet bidrager desuden til udviklingen af ny regulering på EU-niveau indenfor rammerne af EU’s el- og gasdirektiver. Uafhængighed Det følger af EU’s el- og gasdirektiver, at Forsyningstilsynet som national regulerende myndighed skal agere uafhængigt af den til enhver tid siddende regering og branchen. Kravet om uafhængighed skal sikre, at Forsyningstilsynets arbejde og afgørelser er baseret på et fagligt grundlag og skal skabe tillid til, at uvedkommende interesser ikke influerer på Forsyningstilsynets arbejde. Som direktør i Forsyningstilsynet agerer du derfor uafhængigt af instruktionsbeføjelse fra regeringen og kan ikke være ansat i, varetage arbejde for eller have økonomisk interesse i branchen.

Du ansættes for en fast, femårig periode med mulighed for forlængelse én gang og kan som udgangspunkt ikke afskediges indenfor din funktionsperiode. Flytning til Frederiksværk Flytningen af Forsyningstilsynet vil ske kort efter etableringen af den nye organisation, og du vil være drivkraften i at etablere et stærkt, uafhængigt tilsyn i de nye fysiske rammer i Frederiksværk. Du skal sikre, at institutionens stærke faglige kompetencer fastholdes og hele tiden udvikles, og samtidigt i samarbejde med ministeriet og andre offentlige myndigheder bidrage til at udvikle og administrere reguleringen af forsyningssektoren. Om dig Du skal have ledelseserfaring på højt niveau og have indgående kendskab til forandringsledelse, økonomistyring og offentlig administration.

Du skal desuden være i stand til at indgå i diskussioner og træffe afgørelser på et højt fagligt niveau om forsyningsområdet. Du skal have strategisk udsyn samt betydelige analytiske og relationelle kompetencer. Du skal være en dygtig kommunikator og formå at skabe konstruktive samspil nationalt og internationalt. Du skal endvidere have empati, personlig gennemslagskraft og være robust i lederrollen, så du er en inspirerende leder, der går foran og skaber begejstring og engagement i hele organisationen.

Du skal kunne drive en arbejdsplads med ca. 100 stærkt specialiserede medarbejdere, som er beskæftiget med en række drifts-, analyse- og udviklingsopgaver på forsyningsområdet. Desuden skal du have øje for at udvikle og positionere Forsyningstilsynet som en moderne og attraktiv samarbejdspartner for offentlige og private virksomheder. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er klassificeret i lønramme 39 og ansættelsen sker iht.

forsyningsloven for en fast periode på fem år med mulighed for forlængelse én gang. Direktøren vil som udgangspunkt ikke kunne afskediges inden for sin funktionsperiode. Ansættelsesområdet er Forsyningstilsynet. Arbejdsstedet vil være Valby indtil flytningen af tilsynet til Frederiksværk.

Det forventes at flytningen vil ske i løbet af 2019. Stillingen er ledig til besættelse den 1. juli 2018. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv, og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger Supplerende oplysninger kan indhentes hos departementschef Thomas Egebo på tlf.nr. 33 92 28 00 eller hos direktør Christian Kofoed-Enevoldsen, Mercuri Urval A/S på tlf. nr. 20 30 45 60.

Henvendelser behandles fortroligt. Ansøgningen Ansøgningen skal være vedlagt et CV samt relevant dokumentation. Ansøgning skal være os i hænde senest fredag d. 23.

marts 2018, og sendes via linket nedenfor eller på vores hjemmeside www.efkm.dk Ansøgningen vil blive behandlet af et ansættelsesudvalg. I ansættelsesprocessen samarbejdes med konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S i vurderingen af ansøgernes ledelsesmæssige og personlige kompetencer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Vision Strategisk Direkt Til Forsyningstilsynet: