21 Jun

Blovstr Rnehus Ger Dagoger Ledige Stillinger på Blovstr Rnehus

Stilling
Blovstr Rnehus Ger Dagoger
Selskab
Blovstr Rnehus
Beliggenhed
D84
Er åbningsdato
21 Jun, 2018 30 days ago

Blovstr Rnehus presserende behov efter position for Blovstr Rnehus Ger Dagoger. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Blovstr Rnehus Ger Dagoger Ledige Stillinger på Blovstr Rnehus Detaljer Job:

Vil du være med til at sikre dagtilbud af høj kvalitet i Allerød Kommune?

Vi søger to pædagoger, som vil være med i en hel unik proces, hvor vi vil skabe en børne- og læringsby i Blovstrød for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Stillingerne er på henholdsvis 32 og 35 timer pr. uge. Tiltrædelse 1. august 2018.

Blovstrødområdet undergår de kommende år en stor udviklingsproces, hvor en ambitiøs boligudviklingsproces medfører, at der flytter mange nye Blovstrødborgere til byen. Mange af disse nye borgere er børn, og derfor er vi i gang med en omfattende udbygning af vores børnehus, skole og klub i området.

Vi er en velfungerende Klyngeinstitution bestående af tre afdelinger med 148 børn og 30 medarbejdere. Vi har både vuggestue- og børnehavebørn.

Vi er i gang med at bygge en hel ny daginstitution med både vuggestue og børnehavegrupper, som samlet skal huse omkring 150 børn + legestuefaciliteter for dagplejen. Bygningen skal stå klar til januar 2019, hvor vi alle flytter ind.

Som et led i dette er vi i gang med en udvidelse af vores kapacitet med to stuer fra juni 2018 og endnu en stue fra august 2018.

Om os:
Vi arbejder ud fra et ressourcesyn og med anerkendende kommunikation både i forhold til børn, forældre og kolleger med afsæt i vores værdigrundlag: Åbenhed, Troværdighed og Respekt.

Vi møder hinanden – både børn, medarbejdere og forældre - med positive forventninger.
I forhold til løsningen af vores kerneopgave lægger vi vægt på Faglighed, Tillid og Fællesskab.

Vores pædagogik tager udgangspunkt i arbejdet med social inklusion, hvor alle børns adgang til meningsfulde fællesskaber bliver vægtet højt.

Vi arbejder blandt andet med "Fri for Mobberi", og værdsætter udelivet højt. Vi er i gang med projekterne "Tidlig Sprogtilegnelse og –udvikling" og "Læringsmiljøer", og skal i gang med et projekt omkring "Digital dannelse".

Om dig:
Som pædagog er du medansvarlig for alle børns trivsel og læring, og har derudover særligt ansvar i forhold til arbejdet med læreplaner, dokumentation, skriftlige handleplaner, forældrekontakt og samtaler i forhold til stuens børn.

Du skal derfor være sikker i dine pædagogiske overvejelser, i din dokumentation og skriftlighed, og kunne skabe udviklende læringsmiljøer i tæt relation med børn og kollegaer.

Vi søger pædagoger med følgende kvalifikationer og kompetencer:
 • Er teoretisk og faglig velfunderet indenfor 0 – 6 årsområdet og med gode skriftlige kompetencer.
 • Kan reflektere over egen og andres praksis.
 • Har viden og gerne erfaring i arbejdet med inkluderende fællesskaber.
 • Har empati, er nysgerrig, lyttende og nærværende i dialog og samvær med børnene.
 • Er energisk, initiativrig og kan arbejde selvstændigt i forhold til at tage ansvar, planlægge, udføre, dokumentere og evaluere pædagogisk praksis.
 • Har erfaring med forældrearbejde og tværfagligt samarbejde.
 • Er fleksibel, og kan arbejde på alle tider inden for vores åbningstid.
 • Interesserer sig for, og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Vi søger pædagoger, der har en særlig profil med erfaring og/eller viden indenfor:
 • natur og udeliv
 • læringsmiljøer – også i uderummet
 • digital dannelse
 • motorik
 • musik og kreativitet
 • sprog i samspil og tidlig sprogtilegnelse
 • børnefællesskaber.

Løn og ansættelsesvilkår vil blive fastsat efter gældende overenskomst og forhåndsaftale.

Allerød Kommune er en røgfri arbejdsplads. Du må derfor ikke ryge i din arbejdstid.

Er du interesseret?
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: http://bhu-blovstroed.skoleporten.dk/sp ligesom du kan finde Allerød Kommunes Børne-Læringssyn her: https://www.alleroed.dk/borger/familie-boern-og-unge/det-faelles-boerne-og-laeringssyn.

Du er velkommen til at kontakte klyngeleder Lone Sommer Hansen på 40 41 36 25 for yderligere oplysninger.

Du sender din ansøgning digitalt via linket i annoncen senest 6. juli 2018. Uddannelsesbevis, dokumentation for erfaring og andre relevante bilag uploader du separat med din ansøgning.

Fortæl i din ansøgning, hvilken profil du har, og om du eventuelt ønsker et andet timetal.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 28.


Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har ca. 25.000 indbyggere og byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder.

Der er gode transportmuligheder både til og fra kommunen. Der går S-tog hver 10. minut fra Allerød Station.

Kommunen har ca. 2.000 medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, respekt og troværdighed. Dialog og samarbejde er nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune.

Organisationen baserer sig på flade strukturer, stor selvbestemmelse og gode udviklingsmuligheder.
Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=06fd4875)


Job Ledige Stillinger Relateret til Blovstr Rnehus Ger Dagoger: