23 Jun

Kriminalforsorgen Ger Direkt Ledige Stillinger på Direktoratet For Kriminalforsorgen København

Stilling
Kriminalforsorgen Ger Direkt
Selskab
Direktoratet For Kriminalforsorgen
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
23 Jun, 2018 30+ days ago

Direktoratet For Kriminalforsorgen København presserende behov efter position for Kriminalforsorgen Ger Direkt. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Kriminalforsorgen Ger Direkt Ledige Stillinger på Direktoratet For Kriminalforsorgen København Detaljer Job:

Vil du være være vores nye IT-direktør, indgå i vores direktion og koncernledelse, være med til at forbedre IT-sikkerheden og stå i spidsen for indførelsen af nye centrale IT-systemer i en samfundsbærende virksomhed med 4.500 ansatte, som hver dag arbejder for trygheden i Danmark.

Hvis svaret er ja, så kan du nu søge stillingen som IT-direktør i kriminalforsorgen. Du bliver leder af vores Koncern-IT med ca. 95 ansatte. Koncern-IT er beliggende i Direktoratet for Kriminalforsorgen i Strandgade på Christianshavn.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets koncern og forvalter en central opgave i straffesagskæden: at fuldbyrde straf. Kriminalforsorgen har således ansvaret for blandt andet landets fængsler og arresthuse samt ansvaret for at føre tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte. Endvidere har Kriminalforsorgen ansvaret for at drive udrejsecentre for afviste asylansøgere. Kriminalforsorgens koncern har ca. 4.500 ansatte og en årlig bevilling på omkring 3 mia. kr.

Kriminalforsorgen har i de senere år gennemført en omfattende reorganisering og ledes i dag i en koncernstruktur, hvori direktørerne og udviklingschefen i direktoratet samt direktørerne for de 4 regionale områder og Grønland indgår. Arbejdet med modernisering og udvikling af hele kriminalforsorgens virksomhed er en central opgave i de kommende år, og kriminalforsorgen arbejder derfor på en ny IT-strategi, som skal forstærke informationssikkerheden og sikre, at en sikker, effektiv og tidssvarende IT-understøttelse indtænkes i alle centrale projekter i det 4-årige udviklingsprogram, som iværksættes under kriminalforsorgens flerårsaftale 2018-2021.

IT-direktøren indgår som en central beslutningstager i dette arbejde, der som et væsentlig element også omfatter det centrale arbejde med at sikre, at kriminalforsorgens mange data til enhver tid opbevares, håndteres og behandles på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, herunder sikre overholdelse af de nye databeskyttelsesregler.

Centralt i IT-udviklingsstrategien står endvidere en udskiftning af kriminalforsorgens centrale sagsstyringssystem med et nyt ”Offender Management System” (OMS), som forventes baseret på et udenlandsk standardsystem. Det nye OMS skal understøtte en række forbedrings- og forandringsprojekter, herunder i form at større ensartethed og mere effektive arbejdsgange i straffuldbyrdelsesprocessen, samtidig med at informationssikkerheden og håndteringen af data styrkes.

IT-direktøren har det overordnede ansvar for arbejdet i direktoratets Koncern-IT, som varetager IT-opgaver inden for områderne sikkerhed, digitalisering, forretning, projekter, drift, vedligeholdelse og support af et stort antal IT-systemer på straffuldbyrdelsesområdet. Arbejdet i Koncern-IT målrettes i øjeblikket med henblik på, at man i fremtiden primært skal betjene kriminalforsorgens mange fagsystemer, mens betjeningen af den almindelige IT-drift i myndighederne på Justitsministeriets område forventes overdraget til Statens IT.

Koncern-IT er inddelt i fem enheder, som IT-direktøren vil skulle stå i spidsen for, herunder med personalemæssigt ansvar for i alt 13 ledere og ca. 82 medarbejdere.

IT-direktøren refererer direkte til kriminalforsorgens øverste direktør og indgår sammen med ressourcedirektøren, straffuldbyrdelsesdirektøren og udviklingschefen i direktoratets direktion og kriminalforsorgens koncernledelse.

Kvalifikationer

IT-direktøren skal have stor erfaring med og stærke kompetencer inden for arbejdet med IT-sikkerhed og databehandling. IT-direktøren skal desuden være en udviklings- og resultatorienteret leder med organisationsforståelse, strategisk udsyn, gennemslagskraft og gode samarbejds- og kommunikationsevner. IT-direktøren skal være en stærk personaleleder, der med gennemslagskraft kan motivere og engagere.

Kriminalforsorgens styringsopgave er kompleks. Der lægges derfor vægt på, at ansøgeren har solid ledelses- og styringsmæssig erfaring fra større virksomheder, herunder gerne en offentlig virksomhed, og har erfaring med forandringsprojekter, samt data-, it- og digitaliseringsområdet.

Som aktiv deltager i kriminalforsorgens koncernledelse skal IT-direktøren have en god fornemmelse for betydningen af forretningsdrevet IT og for de strategiske hensyn og valg, der er forbundet hermed. Erfaring fra tidligere stillinger, hvori strategisk styring og fornyelse af store IT-systemer har indgået, vil derfor være en fordel.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår i overensstemmelse med rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre den pågældende i forvejen er udnævnt tjenestemand. Stillingen er placeret i løngruppe 2. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat på åremål.

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen, og arbejdsstedet er beliggende Strandgade 100, 1401 København K.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør for kriminalforsorgen Thorkild Fogde på telefon 20 33 97 53.

Du kan læse mere om Kriminalforsorgen på www.kriminalforsorgen.dk.

Der vil eventuelt medvirke eksterne konsulenter under ansættelsesproceduren.

Ansøgningen

Stillingen søges elektronisk via knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest fredag den 3. august 2018.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.


Se den oprindelige annonce her

Kilde: Jobnet


Job Ledige Stillinger Relateret til Kriminalforsorgen Ger Direkt: