13 Jan

Dighedsstilling Chef For Informationsaktiviteter Ved Brigades Reserve Ledige Stillinger på Forsvaret

Stilling
Dighedsstilling Chef For Informationsaktiviteter Ved Brigades Reserve
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Er åbningsdato
13 Jan, 2018 30+ days ago

Forsvaret presserende behov efter position for Dighedsstilling Chef For Informationsaktiviteter Ved Brigades Reserve. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Dighedsstilling Chef For Informationsaktiviteter Ved Brigades Reserve Ledige Stillinger på Forsvaret Detaljer Job:

Rådighedsstilling - Chef for informationsaktiviteter ved 2. Brigades reserve

Vil du være en del af stabens reserve ved 2. Brigade og samtidig have mulighed for at passe dine civile gøremål?
Så er her muligheden for en nøglefunktion.

Om os
2. Brigade udgøres af fire panserinfanteribataljoner og en uddannelsesbataljon. Vi varetager uddannelsen af personel til hærens stående styrke og uddannelsen af værnepligtige menige som en del af Hærens Basis Uddannelse. Geografisk er 2. Brigade og dens reserve (R2B) placeret ved Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne i Slagelse.

R2B er en af Brigadens enheder underlagt brigadechefen. Vi er organiseret i otte delenheder, som hver især er hjemmehørende som følger: Brigadestaben (BDEST), Instruktørpuljerne, I og II Bataljon ved Den Kongelige Livgarde samt I, II og V Bataljon ved Gardehusarregimentet. For hver delenhed samt for hver sektion i BDEST udpeges en chef.

R2B har som erklæret mål at være Hærens førende reservestyrke, hvilket skal ske gennem professionel bemanding og konstant parathed til at yde substantiel støtte til gennemførelsen af Brigadens og Bataljonernes aktiviteter og opgaver både nationalt og internationalt.

Vi lægger vægt på aktiv deltagelse. Til gengæld tilbyder vi spændende opgaver, der giver mulighed for at yde en dedikeret indsats med faglig opkvalificering og udvikling i rådighedsstillingen til følge.

R2B består af ca. 105 dedikerede og professionelle befalingsmænd og officerer af reserven. R2B organisation er udvidet til desuden at indeholde 4 PNINF af reserven, hvormed vi på sigt vil bestå af 740 mand.

Om stillingen
Du fungerer som chef for Informationsaktivitetssektionen med ansvar for Brigadens igangværende og kommende informationsaktiviteter. Du vil i rådighedsstillingen skulle referere til chefen for G9 ved 2. Brigade og indirekte til stabschefen for R2B.

Dine opgaver vil bl.a. være at:
- Deltage i studieperioder, stabsøvelser og feltøvelser i ind- og udland - primært i rammen af G9, hvor du og din sektion vil have en nøglerolle i planlægning og gennemførelse af brigadens informationsaktiviteter i samarbejde med den faste del af G9. Du vil desuden kunne virke som forbindelsesofficer.
- Lede og sikre videreuddannelse af din sektion. Herunder deltage som nøglespiller i planlægningen og gennemførelsen af vores halvårlige uddannelsesperioder.
- Vedligeholde og udbygge egne færdigheder, herunder særligt indenfor informationsaktiviteter.
- Deltage i R2B CH-møder.
- Udføre projektledelse efter behov samt deltage i diverse øvrige aktiviteter med reservestyrken.

Om dig
Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren.

Du er udnævnt som min. kaptajn og har forrettet tilfredsstillende tjeneste i graden VUT-I eller tilsvarende.

Du har praktisk erfaring med føring og stabsarbejde, og du har god taktisk forståelse. Du har sans for detaljen og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter.

Du er en udpræget holdspiller og dygtig til at samarbejde med andre for at få opgaven løst samtidig med, at du udviser et selvstændigt initiativ med henblik på, at holdet får løst sine opgaver og holder målrettet fokus på at nå egne og fælles mål.

Du er loyal over for opgaven, dine kolleger, din chef og din enhed, og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.

Du skal være indstillet på at forrette tjeneste min. 10-15 dage om året og skal desuden påregne administrativt arbejde oveni.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til major af reserven (M331), og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5%. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Dighedsstilling Chef For Informationsaktiviteter Ved Brigades Reserve: