18 May

Administrativ Medarbejder Med Overblik Til Center For Milj Beskyttelse Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København

Stilling
Administrativ Medarbejder Med Overblik Til Center For Milj Beskyttelse
Selskab
Benhavns Kommune
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
18 May, 2018 30+ days ago

Benhavns Kommune København presserende behov efter position for Administrativ Medarbejder Med Overblik Til Center For Milj Beskyttelse. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Administrativ Medarbejder Med Overblik Til Center For Milj Beskyttelse Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København Detaljer Job:

Har du lyst til at arbejde i en central administrativ funktion, hvor du er med til at sikre, at vores enhed hænger sammen? Så er du måske den, vi søger.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune søger en administrativ medarbejder og blæksprutte til Center for Miljøbeskyttelse.

Københavns Kommune er en af Danmarks største arbejdspladser. Københavns befolkning stiger i disse år med ca. 1.000 borgere om måneden, og det kan mærkes. Det betyder, at der er travlt med alle vores myndighedsopgaver i centeret. Vi har brug for en administrativ medarbejder, der kan hjælpe med at få enheden til at hænge sammen med både stort og småt og varetage egne opgaver.

Jobbet og dine opgaver
Som administrativ medarbejder har du en helt central funktion i forhold til at sikre, at enheden fungerer, at hverdagen hænger sammen, og vi kan lykkes med alle vores opgaver.

Du vil være tilknyttet enheden Jord og Affald, men du vil indgå i tæt samarbejde med vores anden administrative medarbejder i centeret og vil ligeledes have en del tværfaglige opgaver og et omfang af understøttelsesfunktioner i bl.a. vores enhed Vand og VVM.

Vi kan garantere, at du får en spændende, dynamisk og alsidig arbejdsdag med mange forskelligartede opgaver, bl.a.
 • administration af postkasser, journalisering og sagshåndtering
 • administrativ bistand til sagsgange og dokumenthåndtering i journalsystemet, samt oprettelse af sager
 • bidrag til økonomistyring på projekter og betaling af regninger, håndtering af udlæg og indkøb
 • mødeplanlægning og referater
 • ajourføring af intranettet
 • daglig håndtering af autorisationer og bestillinger af brugeradgange, både i forhold til IT og telefoner m.v.
 • dialog og koordinering med de andre enheder i centeret, samt den anden administrative medarbejder (som er tilknyttet enheden Støjgener)
Du vil desuden have en vigtig rolle i forhold til at assistere lederen af Jord og Affald i dagligdagen med stort og småt.
Arbejdssproget er dansk.

Vores forventninger til dig
Først og fremmest forventer vi, at du brænder for at hjælpe os med at få maskinrummet til at fungere, så vi kan yde den bedste service i forhold til borgere og virksomheder. Hjælpsomhed og samarbejde er for dig en naturlig del af en arbejdsdag, og du er ikke bange for at smøge ærmerne op og give en hånd med, hvor det brænder på.

Du har en relevant uddannelse og gerne erfaring med at arbejde i en offentlig administration – måske endda en teknisk afdeling i en kommune.

Som person passer du på nedenstående beskrivelse
 • du har overblik og fungerer godt i en travl hverdag
 • du kan håndtere mange sideløbende opgaver – det giver dig ligefrem energi
 • du kan prioritere dine daglige opgaver
 • du har gode evner inden for kommunikation, såvel mundtlig som skriftlig, økonomistyring og IT
 • du har fokus på den gode dialog, du er imødekommende og du yder god service – både internt i centret og eksternt i forhold til borgere og virksomheder
 • du har et godt humør og man får hurtig tillid til dig
 • du tager medansvar for centerets administrative opgaver
 • du evner både det selvstændige arbejde og samarbejdet
Hvem er vi?
I Center for Miljøbeskyttelse, enheden Jord og Affald, er vi ca. 32 ansatte. Vores opgaver er bl.a. håndtering af sager i forbindelse med jordflytninger og tilladelser til byggeri på forurenede grunde, genanvendelse af affald og anvisning i forbindelse med bortskaffelse af affald, herunder byggeaffald og affaldsvejledning.

Vi er en dynamisk arbejdsplads med dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, hvor vi lægger vægt på det gode samarbejde, udviklingsmuligheder for den enkelte og for gode resultater for miljøet og vores kunder. I en hyggelig dagligdag tilstræber vi at kombinere myndighedsarbejdet med en positiv dialog med borgere og virksomheder og dermed levere den bedst mulige service til vores kunder.

Center for Miljøbeskyttelse er en del af Teknik- og Miljøforvaltningen. I hele centeret er vi ca. 100 medarbejdere, som er fordelt på fem enheder. Vi har til huse på Njalsgade, Islands Brygge.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsesdato snarest muligt.

Stillingen er fuldtid med 37 timers arbejdsuge inkl. frokostpause og med flextidsordning.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Eventuelt tillæg afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål om stillingen, kan du ringe til enhedschef Ina Nielsen på 4177 0253 eller til den anden administrative medarbejder i centeret Jeanette Hardrup på 3366 5910.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 4. juni 2018
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater den 19. og 20. juni 2018.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.


Job Ledige Stillinger Relateret til Administrativ Medarbejder Med Overblik Til Center For Milj Beskyttelse: