08 Feb

Reservel Til Neurologisk Afdeling Slagelse Sygehus Ledige Stillinger på Region Lland Slagelse

Stilling
Reservel Til Neurologisk Afdeling Slagelse Sygehus
Selskab
Region Lland
Beliggenhed
Slagelse D85
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Region Lland Slagelse presserende behov efter position for Reservel Til Neurologisk Afdeling Slagelse Sygehus. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Reservel Til Neurologisk Afdeling Slagelse Sygehus Ledige Stillinger på Region Lland Slagelse Detaljer Job:

Du vil opnå bred erfaring inde for det neurologiske speciale, i det ansættelsen vil være med funktion på to afsnit. Under ansættelsen vil du deltage i stuegangsarbejdet, og evt. superviseret ambulatoriefunktion afhængigt af kvalifikationer på Neurologisk afsnit Slagelse sygehus, og stuegang mm på sengeafsnittet Center for Neurorehabilitering på Næstved sygehus. Her vil der være god mulighed for tæt samarbejde med plejepersonale, neuropsykologer, terapeuter og speciallæger, og få udviklet dine faglige kompetencer indenfor specialet.

Vi tilbyder en afdeling med fokus på faglighed og et godt læringsmiljø med ugentlig undervisning og røntgenkonferencer.

Om afdelingen

Neurologien er en del af Medicin 3, som har ca. 200 ansatte, og består af det neurologiske og geriatriske speciale. Fagligt er specialerne opdelt.

Neurologisk afdeling, Slagelse som består af et sengeafsnit med primært fase II patienter, og på Næstved Sygehus er placeret afsnit for neurorehabilitering (CNN) med 20 senge der har regionsfunktion. Funktion vil være med virke på begge afsnit.

Forskningsindsatsen i neurologien er styrket, idet der er blevet ansat en forskningsansvarlig overlæge, der også er forskningslektor. Gennem stærk faglighed, forskningsaktivitet og et godt positivt arbejdsklima vil vi være med til at sikre mest mulig sundhed for flest mulige patienter.

Ansættelsen er tidsbegrænset til en et-årig stilling.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger.

Ansøgeren skal være i besiddelse af dansk autorisation, for at komme i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretær Jannie Blok 58 55 95 47, sla-med3@regionsjaelland.dk


Job Ledige Stillinger Relateret til Reservel Til Neurologisk Afdeling Slagelse Sygehus: