16 May

Tre Studentermedhj Lpere Til Center For Byudvikling Konomiforvaltningen Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København

Stilling
Tre Studentermedhj Lpere Til Center For Byudvikling Konomiforvaltningen
Selskab
Benhavns Kommune
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
16 May, 2018 10 days ago

Benhavns Kommune København presserende behov efter position for Tre Studentermedhj Lpere Til Center For Byudvikling Konomiforvaltningen. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Tre Studentermedhj Lpere Til Center For Byudvikling Konomiforvaltningen Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København Detaljer Job:

Interesserer du dig for byplanlægning og politik, og kunne du tænke dig at være med til at præge Københavns udvikling? Har du samtidig flair for offentlig forvaltning, analyser og lyst til en hverdag på Københavns Rådhus? Så er du måske en af vores nye studentermedhjælpere i Center for Byudvikling.

Center for Byudvikling består af tre teams, som arbejder med Københavns Kommunes overordnede byudvikling:

Team Planlægning har ansvaret for den overordnede kommuneplanlægning, boligpolitikken og udviklingen af kommunale arealer. Herudover er teamet planmyndighed for en lang række plansager som Carlsberg, Nordhavn, Ørestad og Sydhavn.

Team Sikker By arbejder med kriminalitetsforebyggelse og øget tryghed. Teamet er ansvarlig for det strategiske samarbejde med Københavns Politi, SSP og fagforvaltningerne om Sikker By indsatser.

Team Mobilitet har ansvaret for udviklingen af den kollektive trafik, den overordnede trafikplanlægning og for den regionale interessevaretagelse på trafikområdet. Teamet arbejder med en lang række trafikprojekter såsom udbygning af metronettet, letbaneforbindelser, østlig ringvej, grønne busser, fjernbusterminal og Femernforbindelsen.

Har du lyst til at være med?
Som studentermedhjælper vil du få en række opgaver relateret til de tre teams' ansvarsområder eksempelvis udarbejdelse af analyser, præsentationer og notater til direktion og politikere, besvarelse af borgerbreve og forberedelse af, deltagelse i og facilitering af møder. Studentermedhjælpere i Center for Byudvikling kommer tæt på vores mange projekter og får derved kendskab til arbejdet som projektleder. Du vil blive en del af teamets daglige arbejde og kollegaskab.

Du får et afvekslende og udfordrende studenterjob, hvor du har mulighed for at omsætte teori til praksis og får faglig og personlig udvikling – alt sammen i sager, der er højt på den politiske dagsorden.

Vi forventer, at du er studerende inden for en relevant akademisk uddannelse og interesserer dig for byudvikling. Samtidig lægger vi vægt på, at du er god til skriftlig og mundtlig kommunikation, og at du kan arbejde selvstændigt. Det er desuden vigtigt for os, at du har mulighed for at være i stillingen i mindst et år og gerne længere, da en del af opgaveløsningen forudsætter en vis kompetenceudvikling, der kun kan opnås over tid.

Vi søger tre studentermedhjælpere:
En af stillingerne er i Team Planlægning. Her søger vi:

En skriftlig stærk generalist, der også er talstærk og som kan arbejde selvstændigt. Du skal have interesse for byudvikling og bistå teamet i arbejdet med de store byudviklingsprojekter samt den generelle opgaveløsning i hverdagen.

En af stillingerne er i Team Sikker by. Her søger vi:

En generalist, der er god til skriftlig og mundtlig kommunikation, dygtig til databehandling og kan arbejde selvstændigt. Teamet udarbejder årligt en tryghedsundersøgelse og en effektafrapportering samt kampagner, konferencer og workshops, som du vil blive involveret i. Kendskab til kriminalpræventivt og tryghedsskabende arbejde er en fordel, men ikke et krav.

En af stillingerne er i Team Mobilitet. Her søger vi:

En skriftlig stærk generalist, der har interesse for udviklingen af den kollektive trafik i hovedstaden, og som kan bistå teamet med den generelle opgaveløsning. Du skal være glad for at arbejde med tal og analyser, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med GIS.

I ansøgningens overskrift skal du fremhæve, hvilket team du målretter din ansøgning til.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Du får en arbejdstid med et gennemsnit på ca. 15 timer om ugen. Timerne kan placeres under hensyntagen til dit studie, og vi er selvfølgelig også fleksible under feltarbejde, praktik og i eksamensperioder. Vi vil dog som udgangspunkt ønske, at vi sammen planlægger dage, hvor du fast vil være på kontoret.

Udover attraktive fysiske rammer på rådhuset kan vi også tilbyde adgang til motionscenter, en sund kantine og godt humør. Du skal arbejde tæt sammen med gode kolleger i et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor fagligheden og engagementet er højt.

Opstart er primo august 2018 efter aftale med mulighed for at tage hensyn til planlagt sommerferie og studiestart. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til Københavns Kommunes regelsæt gældende for studerende beskæftiget med kontorarbejde.

Yderligere information:
Hvis du har spørgsmål til jobbet i et af de tre teams, er du velkommen til at kontakte:
  • teamleder i Team Planlægning, Marc J. Jørgensen på 5191 9126.
  • teamleder i Sikker By og Boligpolitik, Ingeborg Degn på 6110 9998.
  • teamleder i Team Mobilitet, Jacob Lundgaard på 2151 3980.
Økonomiforvaltningen:
Økonomiforvaltningen er en af Københavns Kommunes syv forvaltninger. Vi arbejder for overborgmesteren, Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget og understøtter derved kommunale beslutningsorganer på højeste niveau. Sideløbende varetager vi de overordnede, koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, personale, fysiske planlægning, administration, beredskab, kommunikation og den generelle udvikling af byen. Vores mål er at fastholde og udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i – og skabe øget vækst gennem viden, innovation og beskæftigelse

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 6. juni 2018
Ansættelsessamtaler afholdes i løbet af juni 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Tre Studentermedhj Lpere Til Center For Byudvikling Konomiforvaltningen: