08 Feb

Skoleleder Til Specialskolen Hjortespringskole Ledige Stillinger på Hjortespringskole Herlev

Stilling
Skoleleder Til Specialskolen Hjortespringskole
Selskab
Hjortespringskole
Beliggenhed
Herlev D84
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Hjortespringskole Herlev presserende behov efter position for Skoleleder Til Specialskolen Hjortespringskole. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Skoleleder Til Specialskolen Hjortespringskole Ledige Stillinger på Hjortespringskole Herlev Detaljer Job:

Gl. Hjortespringskole er en specialskole i udvikling, hvor elever, lærere og familier arbejder tæt sammen om det enkelte barns hele udvikling. Vores udgangspunkt er derfor, at vi kender børnene i hver sin sammenhæng og mødes i et ligeværdigt samspil. Opgaven er at styrke visionen om: •; At alle elever skal blive så dygtige, de kan - både fagligt og socialt •; At klæde barnet/den unge på til at kunne forstå og agere i sit miljø •; At klæde barnet/den unge på til - på kompetent vis at kunne indgå i fællesskaber •; At styrke glæden og lysten til skolen og fællesskabet •; At være ”En kompetent og professionel arbejdsplads”Målet for vores børn er, at de så vidt muligt skal udskoles til den almindelige folkeskole eller opnå det bedst mulige resultat i skolens ramme.Du bliver leder af et ledelsesteam, hvor sparring er et bærende element, og du skal være med til at styrke faglighed og teamsamarbejde, bl.a.

via vores tværfaglige konferencer. På Gl. Hjortespringskole er der fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, som ønsker at blive endnu bedre til at understøtte alle elevers læring. Du skal derfor kunne tilføre pædagogiske værdier og indsigter, som kan løfte den samlede skole.Personlig profilDu er synlig, tydelig og kan sætte retning.

Det er vigtigt, at du kan drive udviklingsprocesser og kan skabe følgeskab med fokus på elevernes faglige, sociale og personlig udvikling. Du trives med strategisk ledelse og er dygtig til ledelse af ledere. Du skal sammen med ledelsesteamet stå i spidsen for skolens fortsatte udvikling og drift. Synlighed på alle niveauer, strategisk, retningsgivende, uddelegerende og inddragende ledelse er nøgleord for vores nye skoleleder.Vi forestiller os at du: •; Kan have fingeren på pulsen og indblik i livet i klasserne og fritidsdelen •; Kan lytte til medarbejderne, erkende og udnytte deres potentiale og motivere •; Viser respekt for den eksisterende kultur, men skal udfordre og gå nye veje med åbenhed for nye tiltag •; Er handlekraftig, har overblik og dygtig til at planlægge i god tid •; Tager ansvar og skaber tryghedKvalifikationer: Viden om og indsigt i vores elevgruppe, - det være sig behandlingskrævende børn, børn med generelle indlæringsvanskeligheder samt børn med en ADHD eller en autismeproblematik.Derudover lægger vi vægt på, at du har følgende kvalifikationer: •; Relevant faglig baggrund, f.

eks. i form af læreruddannelse, suppleret med en diplomuddannelse inden for ledelse, socialpædagogik og/eller specialundervisning •; Kompetencer inden for økonomi- og arbejdstidsstyring •; At du er vant til at færdes i en kompleks organisation og har ledelseserfaring fra en større eller mindre skole •; At du er tydelig og dygtig til at kommunikere med medarbejdere, forældre, bestyrelse, myndigheder og skolens nærmiljøKompetencecenter for normalområdetSkolen er forankret ledelsesmæssigt i Center for Dagtilbud og Skole og har et meget tæt samarbejde med PPR og sagsbehandlere i Center for Børn og Familie. Skolelederen skal bidrage til et godt strategisk samarbejde i kommunens skoleledergruppe og spiller en central rolle i omstillingen af specialområdet i Herlev Kommune.Gl. Hjortespring Vi er en specialskole med 4 afdelinger: A-afd., C-afd., Villa og Kompetencen.

En del af vores børn visiteres gennem kommunens visitationsudvalg, og vi optager i begrænset omfang børn fra andre kommuner. Vi er i tæt samarbejde med kommunens andre skoler.Der er 125 elever fordelt på de fire afdelinger, 37 lærere, 27 pædagoger, et budget på 38 mio. kr. og et ledelsesteam på 3 afdelingsledere og en skoleleder, der også er fungerende afdelingsleder, samt 2 sekretærer.Yderligere informationHar du brug for yderligere oplysninger, eller vil du besøge skolen, er du velkommen til at kontakte Kst.

skoleleder Helle Engdal Pedersen på telefon 44 52 56 53 eller helle.pedersen@herlev.dk. Kst. Centerchef Brian Venneberg træffes på telefon 41 19 20 32 eller Brian.Venneberg@herlev.dk.Mere videnGl. Hjortespringskoles hjemmeside - http://www.glhjortespring.dk/Herlev Kommune har værdier for ledelse, som du kan læse og downloade - http://www.herlev.dk/om-kommunen/job-i-kommunen/vaerdier-for-ledelse/viewBørnepolitikken - http://www.herlev.dk/borger/born-unge-familie/nyttig-viden/bornepolitikkenLøn- og ansættelsesvilkårLøn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse for ledere.Lønnen fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.Ansøgningsfrist: 2.

marts 2018Tiltrædelse: 1. maj 2018Tidsplan: Første samtalerunde - 13. marts 2018 Anden samtalerunde - 21. marts 2018


Job Ledige Stillinger Relateret til Skoleleder Til Specialskolen Hjortespringskole: