15 May

Videnskabelig Assistent Til Medicinsk Celle Vsbiologi Samt Genetik Ledige Stillinger på Benhavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet København

Benhavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet København presserende behov efter position for Videnskabelig Assistent Til Medicinsk Celle Vsbiologi Samt Genetik. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Videnskabelig Assistent Til Medicinsk Celle Vsbiologi Samt Genetik Ledige Stillinger på Benhavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet København Detaljer Job:

En 2-årige stilling som videnskabelig assistent ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet er ledig til besættelse pr. 15. august 2018 eller snarest herefter. Stillingen er en deltidsstilling på 16 timer per uge.

Institut for Cellulær og Molekylær Medicin (ICMM) tilbyder et ambitiøst videnskabeligt miljø med forskellige nationaliteter repræsenteret. Instituttets vision er gennem genetisk, celle- og molekylærbiologisk forskning at tilvejebringe ny biomedicinsk viden, som kan udgøre fundamentet for ny målrettet og molekylært funderet sygdomsdiagnostik og -behandling. ICMM omfatter i øjeblikket fem forskningsprogrammer, fire højt profilerede forskningscentre samt en række internationale forskningsgrupper. Forskere og undervisere ved ICMM er involveret i forskningsbaserede bachelor- og kandidatuddannelser på Københavns Universitet. Du kan læse mere på www.icmm.ku.dk

Stillingen
Stillingen som videnskabelig assistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Du skal varetage holdundervisning af studerende på kurserne Medicinsk Celle- og vævsbiologi samt Medicinsk Genetik (begge 2. semester medicin).

Kvalifikationer
Udover relevant kandidatgrad eller kandidatniveau (niveau på fagområdet svarende til niveau som færdig kandidat) kræver stillingen, at du har praktisk erfaring inden for det faglige område, som du ansættes i. Du skal have gode formidlingsmæssige/pædagogiske kompetencer. Undervisningserfaring i Medicinsk Celle- og vævsbiologi samt Medicinsk Genetik vil vægtes særdeles højt.

Ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og AC eller andre relevante organisationer. Udover den anciennitetsbestemte løn ydes p.t. et årligt tillæg på kr. 38.879,16. Derudover er der ved ansættelsen mulighed for individuel forhandling om løntillæg.

Ansøgning
Send ansøgning, CV, publikationsliste og eksamensbevis via nedenstående link senest 30. maj 2018. Ansøgninger, der afleveres efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Katerina Tritsaris, ktrit@sund.ku.dk Tlf.: 35327569.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ca. 7500 studerende, ca. 1500 ph.d.-studerende og beskæftiger ca. 3200 medarbejdere. Fakultetet skaber ny viden og formidling gennem sine kerneaktiviteter: forskning, undervisning, videndeling og kommunikation. Med grundforskningsområder lige fra molekylære studier til samfundsstudier bidrager fakultetet til en sund fremtid gennem sine kandidater, forskningsresultater og opfindelser til gavn for patienterne og samfundet.


Job Ledige Stillinger Relateret til Videnskabelig Assistent Til Medicinsk Celle Vsbiologi Samt Genetik: