15 May

Afdelingsleder Ges Til Have Ledige Stillinger på Holb Kommune

Stilling
Afdelingsleder Ges Til Have
Selskab
Holb Kommune
Beliggenhed
D85
Er åbningsdato
15 May, 2018 6 days ago

Holb Kommune presserende behov efter position for Afdelingsleder Ges Til Have. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Afdelingsleder Ges Til Have Ledige Stillinger på Holb Kommune Detaljer Job:

Søbæk have står overfor en omorganisering og i den forbindelse søger vi en afdelingsleder med sundhedsfaglig- og pædagogisk/neuropædagogisk baggrund. Søbæk Have ligger i Jyderup og består af moderne boliger for 44 borgere, nyindrettet aktivitetstilbud til 35, bostøtte team, der yder støtte til 50 borgere i eget hjem samt et eksternt værested. Søbæk Have er taget i brug for 2 år siden, bygget med vinkelhuse, fælles terrasser, atriumgårde og en parklignende have der omkranser stedet.

Dine kolleger bliver en centerleder, to afdelingsledere og i alt ca. 120 ansatte. Målgruppen på Søbæk Have har et massivt til moderat behov for støtte, og flere borgere har en støttekrævende adfærd. Mange har en kommunikationsnedsættelse, det kræver et højt fagligt niveau af medarbejderne i deres kommunikation med borgerne.

Fagligt arbejder vi efter den anerkendende og relations-orienterede tilgang, og vi inddrager forskellige pædagogiske metoder tilpasset den enkelte borger. I arbejdet med borgeren tilstræber vi os hele tiden på at møde borgeren respektfuldt og samtidig støtte til størst mulig livsmestring, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv.

Stillingen indebærer ledelse af to bo-grupper med i alt 12 borgere og ca. 20 medarbejdere, hvoraf en har koordinatorfunktion. Ud over den ledelsesmæssige opgave i bo-grupperne, skal du på organisationsplan varetage FMK-modulet i dokumentationssystemet Nexus, være ansvarlig for sagsbehandling på UTH-området, samt kunne sparre de ansatte på daglige sundhedsfaglige opgaver.

Faglige og personlige kompetencer
 • Du har et godt overblik for drift-opgaven, daglig koordinering og udnyttelse af ressourcerne
 • Du har erfaring med ledelsesopgaven i en politisk styret organisation
 • Du har erfaring med relations- og neuropædagogik
 • Du kan varetage det overordnede ansvar for borgerens dokumentation sammen med koordinator og kontaktpersoner
 • Du har en motiverende og anerkendende ledelsesstil
 • Du kan se mulighederne i en tværfagligt sammensat personalegruppe
 • Du kan understøtte kompetenceudviklingen af medarbejderne
 • Du har erfaring med pårørendesamarbejde og myndighed både internt og eksternt
 • Du har lyst til på organisationsplan, at medvirke til at Søbæk Have fortsat nytænker og udvikler sig
 • Du kan være FMK-ansvarlig og har autorisation
 • På sigt kunne påtage dig at blive superbruger på KMD lønsystemet
 • Varetage opgaven med at understøtte vores forflytningsvejledere
 • Du har en diplomuddannelse i ledelse eller lyst til at påbegynde den
Vi kan tilbyde dig
 • Moderne fysiske rammer og rare omgivelser, der er præget af liv, aktivitet og kreativ tænkning af opgaveløsningen
 • Fantastiske beboere og meget kompetente medarbejdere
 • En lille ledergruppe/koordinator hvor vi samarbejder tæt, vi mødes en gang om ugen
 • Høj grad af decentralt ansvar og kompetence
 • Fælles ledelsesgrundlag som bidrager til et fælles ledelsessprog
 • Tæt samarbejde med samarbejdspartnere I Holbæk Kommune, økonomi, personale og myndighedsafdeling
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og til besættelse snarest. Løn og ansættelse sker i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til, at kontakte centerleder Jannie Sommermark på tlf. 72 36 94 71 jasom@holb.dk eller afdelingsleder Anja Wenneke Astrup på tlf. 72 36 49 51 anjae@holb.dk

Ansøgningsfrist den 17. maj 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Afdelingsleder Ges Til Have: