13 Jan

Elektronikmekaniker Til Reparationsdelingen Gardehusarkasernen Slagelse Ledige Stillinger på Forsvaret

Stilling
Elektronikmekaniker Til Reparationsdelingen Gardehusarkasernen Slagelse
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Er åbningsdato
13 Jan, 2018 9 days ago

Forsvaret presserende behov efter position for Elektronikmekaniker Til Reparationsdelingen Gardehusarkasernen Slagelse. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Elektronikmekaniker Til Reparationsdelingen Gardehusarkasernen Slagelse Ledige Stillinger på Forsvaret Detaljer Job:

Elektronikmekaniker til Reparationsdelingen på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer. Du bliver en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed, hvor vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, med fokus på kvalitet, gensidig tillid, et godt arbejdsmiljø og en sund humor

Om os
Reparationsdelingen på Gardehusarkasernen i Slagelse er underlagt 2 Vedligeholdelseskompagni, som er hjemmehørende i Vordingborg.
Reparationsdelingen Gardehusarkasernen er en af 5 reparationsdelinger i 2 VEDLKMP/3 VEDLBTN/TRR.
2 VEDLMKP har reparationsdelinger på Vordingborg Kaserne, Gardehusar Kasernen, Høvelte Kaserne, Fredericia/Haderslev Kaserner og Rønne Kaserne.
Reparationsdelingen på Gardehusarkasernen, er Gardehusarregimentets militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.

Ved siden af arbejdet som mekanikere er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan indgå i Forsvarets beredskaber og udsendes i internationale operationer.

I dagligdagen er vi 32 medarbejdere, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter, en dækmand og 1-2 lærlinge.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, vores kunder, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø.

Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og bliver en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.

Vedligeholdelseskompagniet er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de faglige kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært – naturligvis – så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.

Om stillingen
Den ledige stilling som elektronikmekaniker er placeret i reparationssektionen, hvor dine primære arbejdsopgaver vil være eftersyn, diagnosticering og reparationer af bl.a. Radio materiel af alle slags og alt inden for elektronik området på IKK, PMV, Wicent og Hjulkøretøjer mv.

I elektronikafdelingen er der tre elektronikmekanikere. I skal løse opgaver både i hjul- og bælteafdelingen, som et led i at det for det meste er på køretøjer I har jeres arbejdsområde.
Der vil som en naturlig del af hverdagen derfor også være et tæt samarbejde med vores motor- og våbenmekanikere, samt vores dæk/smøremand. Også folkene på reservedelslageret vil du få et samarbejde med.

Du skal arbejde sammen med dygtige og engagerede mekanikere i reparationssektionen, hvor din sektionsfører, næstkommanderende og gruppefører alle er uddannet mekaniker.
Sammen vil vi udfærdige en uddannelsesplan, og løbende uddanne dig på aktuelle områder.

Du indgår i sektionens beredskab til bidrag for reaktionskampgrupperne og skal deltage med hele eller dele af sektionen i såvel interne uddannelsesaktiviteter samt i kompagni-, bataljons- og brigadestyrede aktiviteter.

Om dig
Du har en faglig uddannelse inden for elektronik området eller som elektriker, som er afsluttet med et svendebrev.
Du bør som minimum have aftjent din værnepligt og umiddelbart kunne udnævnes til konstabel.

Du kan arbejde selvstændigt og har faglig viden, -færdigheder og -stolthed som en bærende kraft i dine opgaveløsninger. Du sætter ganske enkelt en stor personlig ære i, at udføre dit arbejde i høj kvalitet til gavn for kunderne.

Du skal medvirke til at holde Gardehusarregimentets materiel kørende og skal således kunne levere opgaveløsninger af høj kvalitet og have flair for naturlig forudseenhed og gode samarbejdsevner.

Du skal kunne udvise stor empati med kunderne, som altid er presset, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig, men stadig professionel, opgaveløsning.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Fast tjenestested er Slagelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Elektronikmekaniker Til Reparationsdelingen Gardehusarkasernen Slagelse:

13Jan

Elektronikmekaniker Til Reparationsdelingen Gardehusarkasernen Slagelse Ledige Stillinger på Forsvaret . Forsvaret åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Elektronikmekaniker Til Reparationsdelingen Gardehusarkasernen Slagelse position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 13 Jan, 2018. Elektronikmekaniker til ReparationsdelingenGardehusarkasernen i Slagelse. ReparationsdelingenGardehusarkasernen i Slagelse er underlagt 2... ... Fortsæt læsning -->