09 Jan

Skov Landskabsingeni Rstuderende Med Lyst Til Dansk Skovbrug Region Nordjylland Ledige Stillinger på Hededanmark Ålborg

Stilling
Skov Landskabsingeni Rstuderende Med Lyst Til Dansk Skovbrug Region Nordjylland
Selskab
Hededanmark
Beliggenhed
Ålborg D81
Er åbningsdato
09 Jan, 2018 30+ days ago

Hededanmark Ålborg presserende behov efter position for Skov Landskabsingeni Rstuderende Med Lyst Til Dansk Skovbrug Region Nordjylland. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Skov Landskabsingeni Rstuderende Med Lyst Til Dansk Skovbrug Region Nordjylland Ledige Stillinger på Hededanmark Ålborg Detaljer Job:

Brødtekst: Du vil indgå i et dynamisk og ungt hold af skovfogeder og driftsledere, der beskæftiger sig med alle aspekter inden for moderne skovbrug. Skovregion Nordjylland har en praktisk og løsningsorienteret tilgang til dansk skovbrug.

Vi tænker skovdyrkning i traditionel forstand, men fokuserer meget på drift, økonomi, maskinoptimering, salg, kundehåndtering, logistik, opsøgende arbejde, nytænkning, værdikæde, konkurrenceevne og projektledelse. Grundet vores geografiske placering spænder vi vidt fagligt på terræn, jordbund mv.

Praktikvært er skovfoged Jens Hilligsøe (Hold 2012), men du indgår som en naturlig del af holdet. Først skal du gennemgå et grundigt introduktionsforløb og efterfølgende indgå i et samarbejde med Jens, hvor de ovenfor beskrevne elementer indgår. I samarbejde med de øvrige skovfogeder suppleres der løbende med opgaver, og du har rig mulighed for at påvirke din praktik.

Vores hensigt er, at du, efter en grundig introduktion, stille og roligt overtager opgaver på lige fod med kollegerne og de sidste 3-4 måneder af praktikperioden selv kan håndtere kundebesøg, tilbudsgivning og efterfølgende opfølgning samt igangsætte og koordinere indkomne opgaver og få en tilfredsstillende afslutningsforretning med kunden.

Da vi er en stor virksomhed med flere afdelinger, vil der undervejs i forløbet være mulighed for deltagelse i forskellige kurser internt i virksomheden og træningsforløb i vores andre afdelinger afhængig af dine interesser. Skovregionen har et tæt og godt samarbejde med afdeling for Natur, Vand og Plantning.

Dine opgaver er:

 • at indgå som assistent på Skovregion Nordjylland med delt ansvar for økonomi, tilbud og kundeopfølgning mv.
 • planlægning og udførelse af bl.a. skovning, flis- og plantningsopgaver
 • selvstændig kundekontakt, udarbejdelse af tilbud og opfølgning
 • koordinering, anvisning og tilsyn med maskiner
 • kvalitetskontrol via løbende opfølgning på opgaver udført af medarbejdere og tilknyttede entreprenører
Vi forventer, at du:
 • er skov- og landskabsingeniørstuderende
 • indgår aktivt i det sociale på kontoret og i kundekontakten
 • interesserer dig for praksisnær skovbrug og drift samt har styr på den basale viden
 • har et godt humør og lyst til at samarbejde
 • er serviceminded, kvalitetsbevidst, kommunikativ og åben for nye udfordringer
Vi tilbyder:
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • en udfordrende og kompetenceudvidende praktikperiode, hvor det er ok at fejle (det er en del af
 • læringsprocessen)
 • dig det ansvar, som du kan bære og har lyst til
 • deltagelse i forskellige kurser internt i virksomheden og træningsforløb i vores andre afdelinger
 • samarbejde med motiverede skovfogeder, der gerne vil lære fra sig og dele ud af deres viden
 • et godt socialt fællesskab både i og uden for arbejdstiden
 • mulighed for at se og deltage i alle arbejdsprocesser fra skov til savværk/varmeværk
 • mulighed for, at du kan fordybe dig i dele af skovbrugets mange processer
Praktisk:
 • daglig gang på fælleskontoret på Jellingvej i Svenstrup
 • du skal have egen bil til rådighed i praktikperioden (kørepenge efter statens takster)
 • det vil være praktisk med bopæl omkring Aalborg under praktikopholdet (vi har mulighed for at hjælpe)
I forbindelse med dit praktikophold åbnes der ligeledes op for, at du i en periode a 2-4 ugers varighed kan komme i intern praktik i en af vores andre afdelinger i Skovdivisionen. Det kunne være i vores specialenhed SSR, i vores afdeling for råtræ og flis, i vores baltiske selskab HD Forest el.lign.

Kontakt:

Har du spørgsmål til praktikken, er du velkommen til at kontakte skovfoged Jens Hilligsøe på M: 61 39 95 01.


Job Ledige Stillinger Relateret til Skov Landskabsingeni Rstuderende Med Lyst Til Dansk Skovbrug Region Nordjylland: