11 Jan

Projektsekret Til Center For Udf Relse Anl Byens Fysik Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København

Stilling
Projektsekret Til Center For Udf Relse Anl Byens Fysik
Selskab
Benhavns Kommune
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
11 Jan, 2018 30+ days ago

Benhavns Kommune København presserende behov efter position for Projektsekret Til Center For Udf Relse Anl Byens Fysik. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Projektsekret Til Center For Udf Relse Anl Byens Fysik Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København Detaljer Job:

Center for Udførelse af Anlæg søger en projektsekretær, der vil deltage i det administrative arbejde, når vi genopretter vejene i København.     Om Center for Udførelse af Anlæg i Byens Fysik   Center for Udførelse af Anlæg hører under Byens Fysik i Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi varetager bygherrerollen på kommunens anlægsprojekter og er ansvarlig for realisering af projekterne. Centret har 90 engagerede medarbejdere bestående af bl.a. administrative medarbejdere, arkitekter, konstruktører, landskabsarkitekter, ingeniører og jurister fordelt på enhederne: Genopretning, Byrumsprojekter, Cykelprojekter, Parkprojekter samt Jura Udbud og Entreprise.    Ansvar og arbejdsopgaver   Som projektsekretær i Center for Udførelse af Anlæg kommer du til at indgå i det administrative projektsekretærnetværk, hvor du skal samarbejde med de andre projektsekretærer, de øvrige medarbejdere og din projektchef i enheden Genopretning. Du vil blive ansvarlig for tværfaglige administrative opgaver som fx:  

 • Planlægge enhedens jævnlige mødeaktiviteter – fx enhedsmøder, projektsparringsmøder med udarbejdelse og klargøring af mødemateriale, dagsordner til og referater fra møder samt bestille mødelokaler, forplejning, teknisk udstyr m.v.   
 • Være vejleder i enheden på kommunens journaliseringssystem eDoc og håndtere styring af borgerhenvendelser.  
 • Udsende borgerinformation i forbindelse med anlægsarbejderne samt andre kommunikationsopgaver i samarbejde med øvrige medarbejdere.  
 • Opdatere hjemmeside.  
 • Være tovholder for – samt planlægge processen ved rekruttering af nye medarbejdere – fra stillingsopslag til plan for indføring af de nye medarbejdere i centrets arbejde – samt opgaver i forbindelse med fratrædelse af medarbejdere.  
 • Indberette sygefravær og bistå ved løsning af lignende adhoc-opgaver, herunder ledelsestilsyn i forbindelse med ferier og sygefravær.  
 • Administrere diverse processer i forbindelse med økonomi samt bestilling af udstyr og inventar.
 • Have sekretærrollen for projektchefen.   
Ovenstående sker i samarbejde med projektchefen, de øvrige projektsekretærer, projekt- og byggeleder, samt interne og eksterne samarbejdspartnere.     Ønskede kvalifikationer, erfaring og personlighed   Din uddannelsesmæssige baggrund er af administrativ og kontormæssig karakter.     Vi lægger vægt på, at du 
 • er imødekommende, åben, serviceorienteret, fleksibel og hjælpsom  
 • har en energi, der smitter  
 • har stærke mundtlige og skriftlige kompetencer samt flair for it  
 • har overblik, evner at prioritere samt strukturere dine opgaver og have flere bolde i luften samtidig  
 • kan arbejde både selvstændigt og i samarbejde med kollegaer på tværs og på flere niveauer   
 • har forståelse for en politisk ledet organisation  
 • kommunikerer direkte, åbent og inddragende  
 • er vedholdende i forhold til at nå de stillede mål  
 • deler din viden og er anerkendende i tilgangen til dine kollegers arbejde.   
Løn- og ansættelsesvilkår   Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med din forhandlingsberettigede organisation.     Er du blevet nysgerrig?   Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte projektchef for Genopretning Maria Hesselbjerg, mobil 2326 2191.     Send os din ansøgning og CV, og læg gerne vægt på din motivation for at søge stillingen.      Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 25. januar 2018


Job Ledige Stillinger Relateret til Projektsekret Til Center For Udf Relse Anl Byens Fysik: