16 May

Reservel Afdelingsl Ges Som Sundhedskoordinator Til Friklinikken Grindsted Ledige Stillinger på Friklinikken Grindsted

Stilling
Reservel Afdelingsl Ges Som Sundhedskoordinator Til Friklinikken Grindsted
Selskab
Friklinikken
Beliggenhed
Grindsted D83
Er åbningsdato
16 May, 2018 5 days ago

Friklinikken Grindsted presserende behov efter position for Reservel Afdelingsl Ges Som Sundhedskoordinator Til Friklinikken Grindsted. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Reservel Afdelingsl Ges Som Sundhedskoordinator Til Friklinikken Grindsted Ledige Stillinger på Friklinikken Grindsted Detaljer Job:

Mødeaktiviteten i Region Syddanmarks Kliniske Funktion for rehabilitering øges, derfor søges en læge i sundhedskoordinatorfunktionen til en vagtfri stilling. Stillingen er en fuldtidsstilling, men der vil være mulighed for ansættelse på deltid (min. 25 t/uge) Stillingen ønskes besat hurtigst muligt eller efter aftale.

Om os:
Funktionen er tilknyttet Friklinikken i Grindsted og etableret pr 1. juli 2013, som følge af reform for førtidspension/fleksjob samt sygedagpengeområdet. Kerneopgaven er at bidrage med sundhedsfaglig rådgivning til borgerne i forhold til arbejde og uddannelse på de kommunale rehabiliteringsmøder i regionens 22 kommuner. I afdelingen er der p.t. ansat 22 sundhedskoordinatorer samt 3 medarbejdere i sekretariatet.

Klinisk Funktion har, i særlige helbredsmæssigt uafklarede sager, mulighed for at foretage en sundhedsfaglig vurdering af en borgers helbredssituation i forhold til muligheder for arbejde eller uddannelse, til brug for kommunens videre sagsbehandling.

Du kan læse mere om reformerne for førtidspension, fleksjob og sygedagpenge på www.star.dk.

Vi vægter arbejdsglæde, trivsel og faglighed højt og vil gøre meget for, at du kommer til at trives og være en del af et velfungerende team.

Dine kompetencer:
  • Uddannet læge/speciallæge med bred klinisk erfaring – gerne fra almen medicin/intern medicin eller evt. social-, arbejdsmedicin eller psykiatri.
  • Evner at arbejde i snitfladen mellem det primære sundhedsvæsen, det sekundære sundhedsvæsen og de kommunale forvaltninger samt bidrage til forståelse parterne imellem.
  • Forståelse for at en diagnose i sig selv ikke prædikterer funktionsevnen, men skal ses i en samlet helhed med borgerens øvrige ressourcer.
  • Skabe overblik over helbredsmæssigt komplicerede sager og vægte hvilken information, der er relevant.

Dine arbejdsopgaver:
  • Deltage i kommunernes rehabiliteringsteammøde, hvor borger også deltager.
  • Bidrage med sundhedsfaglig rådgivning ved de kommunale rehabiliteringsteammøder.
  • Vurdering af borgers helbredsmæssige situation i forhold til arbejde og uddannelse og sikre, at det er tilstrækkelig belyst.
  • Anbefaling af vurdering i Klinisk Funktion
  • Varetage konsultation af borgere i Klinisk Funktion med efterfølgende udfærdigelse af lægeattest til kommunen, hvis du er speciallæge.

Forberedelse af sager til rehabiliteringsmøder kan ske fra egen bopæl eller i Grindsted. Vi afholder sundhedskoordinatormøde i Grindsted 1 – 2 gange i måneden

Løn og ansættelsesvilkår:
En stilling på fuldtid indebærer en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer/uge (eller tilsvarende som deltidsansat) på hverdage og indenfor normal arbejdstid over en 14 ugers arbejdsperiode.

Som fuldtidsansat deltager du i 3 møder/uge samt forbereder sager 2 dage/uge – du vil fortrinsvis være tilknyttet faste kommuner. Derudover vil du skulle fungere som vikar for kolleger ved ferie, kurser og sygdom.

Arbejdstiden består af planlagt mødeaktivitet, fleksibel forberedelsestid, fremmøde i Klinisk Funktion samt kørsel til møderne fra egen bopæl.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst for Yngre Læger.

Ansøgningsfrist og samtaler
Søg stillingen på linket herunder senest 17. juni 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 21. juni 2018.

Er du velkommen til at høre mere om stillingen hos konstitueret klinikchef Torsten Wentzer Licht på tlf. 29 25 83 87 og mail torsten.wentzer.licht@rsyd.dk, eller Sekretariatet på tlf. 79 71 82 42.

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning.


Job Ledige Stillinger Relateret til Reservel Afdelingsl Ges Som Sundhedskoordinator Til Friklinikken Grindsted: