16 May

Operationsofficer Til Operationssektionen Ved Telegrafregimentet Ledige Stillinger på Forsvaret

Stilling
Operationsofficer Til Operationssektionen Ved Telegrafregimentet
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Er åbningsdato
16 May, 2018 10 days ago

Forsvaret presserende behov efter position for Operationsofficer Til Operationssektionen Ved Telegrafregimentet. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Operationsofficer Til Operationssektionen Ved Telegrafregimentet Ledige Stillinger på Forsvaret Detaljer Job:

Operationsofficer til Operationssektionen ved Telegrafregimentet


Brænder du for det operative virke indenfor Føringsstøtteområdet? Så kan du være på vej mod en spændende stilling som Operationsofficer ved Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter (TGR).
Om os
Operationssektionen er en del af Operations- og Udviklingsafdelingen i staben ved Telegrafregimentet. Vi er overordnet ansvarlig for TGR styrkeproduktion, styrkeindsættelse i INTOPS samt beredskabsplanlægning for internationale og nationale beredskaber.

Sektionen er TGR ”single point of contact” og behandler alle indkomne føringsstøtteopgaver i relation til Hærens enheder; reaktionskampgruppe-, brigade- og division, Flyvevåbenets wings, Specialoperationskommandoens specialenheder samt støtte til Søværnet og Arktisk Kommando.

En anden væsentlig opgave for sektionen er udvikling og udarbejdelse af doktrin- og CIS-koncepter, der kontinuerligt justeres som følge af den teknologiske udvikling, ændring i organisation og opgaver. I forlængelse heraf gennemfører sektionen intern og ekstern ud-dannelse i doktrin- og føringsstøtte.

Vi er en sektion, der fokuserer på det positive i en travl hverdag, og vi lægger stor vægt på de sociale relationer. Vi har opgaven i centrum, og vægter kvalitet og professionalisme i udførelsen. Du vil indgå i et stærkt team med syv kollegaer, i en sektion, der kendetegnes ved et stort engagement, stor berøringsflade bredt i Forsvaret, stor selvstændighed og et godt socialt arbejdsmiljø. Du skal være klar til en vekslende hverdag med komplekse og mangeartede arbejdsopgaver.
Om stillingen
Du vil som vores operationsofficer arbejde med den daglige sagsbehandling, koordination, formidling internt og til eksterne enheder og myndigheder.

En af de primære opgaver bliver varetagelsen af opgaver i relation til TGR støtte til operative indsættelser og styrkeproduktion, herunder at deltage i eller lede stabsarbejder, udarbejde opstillingsbefalinger for bidrag til internationale operationer samt rammebefalinger for øvelses- og uddannelsesvirksomhed. Opgaveløsningerne vil have tyngde mod Flyvevåbnet.

Hovedparten af de skriftlige produkter; direktiver og befalinger samt øvrige bidrag til stabsarbejde skrives på dansk, men der udarbejdes også skriftlige produkter og bidrag til samarbejdspartnere, der kræver beherskelse af engelsk. Vi forventer derfor, at du behersker dansk og engelsk; både på skrift og i tale.

Der skal forventes en vis grad af fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til opgaveanvisningen, hvilket er med til at gøre stillingen både udfordrende og udviklende.
Der vil i perioder være tilstedeværelse uden for normal arbejdstid, under øvelser og uddannelse for enheder og staben – både i Danmark og i udlandet.

Du vil skulle arbejde på Ryes Kaserne og med mulighed for en hjemmearbejdsplads. Du vil få udleveret en FAP, og evt. hjemmearbejdsdage kan aftales med din chef. Du må påregne noget møde- og rejseaktivitet.

Fast tjenestested vil være Fredericia.
Om dig
Du er kaptajn, eller premierløjtnant, og har gennemført videreuddannelsestrin-I for militære ledere. Tidligere eller nuværende tjeneste i Flyvevåbnet, eller viden om, er et krav.

Du har en bred operativ erfaring. Et solidt kendskab til og god forståelse af Forsvarets operative virksomhed samt føringsstøtte, indenfor områderne doktrin, organisation, materiel og uddannelse.

Du er samarbejds- og helhedsorienteret, både i din strategiske og taktiske forståelse og kan koordinere og integrere mangeartede hensyn i forhold til analyse, prioritering og drift. Du skal kunne deltage i, og forestå, doktrinundervisning i relation til føringsstøtte. Du har derfor et bredt og stort kendskab til Forsvarets føringsstøttekapaciteter og deres særlige vilkår for indsættelse og samvirke med kamp- og kampstøtteenheder.

Du har erfaring fra tjeneste enten ved en reaktionskampgruppe, brigade, division eller Flyvevåbnets operative kapaciteter, og besidder en god doktrinforståelse på taktisk niveau. Du skal kunne indsætte føringsstøttekapaciteter til både division, wings, brigade og reaktionsgruppe samt til specialoperationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Til denne stilling minimum til HEM.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


Job Ledige Stillinger Relateret til Operationsofficer Til Operationssektionen Ved Telegrafregimentet:

16May

Operationsofficer Til Operationssektionen Ved Telegrafregimentet Ledige Stillinger på Forsvaret . Forsvaret åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Operationsofficer Til Operationssektionen Ved Telegrafregimentet position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 16 May, 2018. Operationsofficer til Operationssektionen ved Telegrafregimentet. Operationssektionen er en del af Operations- og Udviklingsafdelingen i staben ved... ... Fortsæt læsning -->


  • Selskab: Forsvaret
  • Tilføjet: 10 dage siden

15May

Operationsofficer Til Operationssektionen Ved Telegrafregimentet Ledige Stillinger på Milit Stillinger . Milit Stillinger åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Operationsofficer Til Operationssektionen Ved Telegrafregimentet position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 15 May, 2018. Operationssektionen er en del af Operations- og Udviklingsafdelingen i staben ved Telegrafregimentet. Så kan du være på vej mod en spændende stilling som... ... Fortsæt læsning -->