22 Jun

Kommunaldirekt Til Vallensb Kommune Ledige Stillinger på Vallensb Kommune

Stilling
Kommunaldirekt Til Vallensb Kommune
Selskab
Vallensb Kommune
Beliggenhed
D84
Er åbningsdato
22 Jun, 2018 29 days ago

Vallensb Kommune presserende behov efter position for Kommunaldirekt Til Vallensb Kommune. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Kommunaldirekt Til Vallensb Kommune Ledige Stillinger på Vallensb Kommune Detaljer Job:

Vallensbæk Kommune søger ny kommunaldirektør til tiltrædelse 1. oktober 2018.

Kommunaldirektørstillingen indeholder det traditionelle, formelle ansvarsområde for en kommunaldirektør i en kommunestørrelse på ca. 16.000 indbyggere. Kommunaldirektøren refererer til borgmesteren og Kommunalbestyrelsen.

Som kommunaldirektør er du den nærmeste rådgiver og sparringspartner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, de stående udvalg og borgmesteren.

Kommunaldirektøren er ansvarlig for samspillet mellem den politiske og administrative ledelse og skal sikre høj faglig kvalitet, være garant for sikker drift og sikre, at de politiske beslutninger følges op og bliver gennemført. Kommunaldirektøren skal i høj grad formå at skabe følgeskab blandt borgere, politikere og medarbejdere.

Du vil som kommunaldirektør blive ansat i en kommune, hvor politikerne aktivt sætter den politiske dagsorden. Politikerne har en høj detailviden i sagerne, og det er også en kommune, hvor politikerne er tæt på borgerne og interessenterne. De er vidende om, hvad der foregår i kommunen.

Det er helt afgørende, at du som kommunaldirektør kan oversætte og omsætte de politiske beslutninger, så de føres ud i livet og implementeres i både projekter og daglige drift i overensstemmelse med de politiske forventninger.

Som kommunaldirektør bliver du øverste personaleleder for kommunens ansatte på såvel centralt som decentralt niveau.

Du skal sikre, at Vallensbæk Kommune drives innovativt og effektivt og fortsat fremtræder som en veldrevet kommune, hvor der på alle de kommunale kerneydelser er fokus på sikker og effektiv drift, og at krav og forventninger fra politikere, borgere og lovgivning bliver omsat og indfriet i organisationen.


Kommunaldirektøren har en god forretnings- og organisationsforståelse, og som samtidig er i stand til at motivere organisationen, sætte en fælles dagsorden og understøtte en organisation, hvor vi er optaget af at spille hinanden gode.

Af konkrete opgaver kan især nævnes implementeringen af kommunens nye udviklingsstrategi (kommuneplanstrategi), der udover konkrete fokusområder også indeholder en ny arbejdsform, hvor et ”udefra og ind”-syn i endnu højere grad skal præge organisationen.

Ligeledes er der politisk et stort fokus på at nå i mål med de mange anlægsprojekter, der er vedtaget i budgetterne i de senere år.

Sideløbende skal der fortsat arbejdes med at udvikle organisationen, så den er robust nok til at møde fremtidens udfordringer. Der skal ligeledes sikres en tydelig sammenhæng og retning, når strategiske beslutninger skal implementeres.

Kommunaldirektøren skal i samarbejde med de respektive centerchefer betjene de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og være til stede på møderne.

Om dine kvalifikationer
Vi forventer, at dine ledelseskompetencer matcher vores krav til god ledelse, der bl.a. fremgår af ledelsesgrundlaget for Vallensbæk Kommune. Åben link til Ledelsesgrundlaget her eller via stillingsopslaget på kommunens hjemmeside www.vallensbaek.dk/job.

Du skal som kommunaldirektør ville Vallensbæk, og du skal være ambitiøs på kommunens vegne. Du skal være en synlig og tillidsskabende leder, der vil og kan få andre til at yde deres optimale. Du skal have lyst og evne til at skabe velfungerende relationer med såvel de interne som de eksterne interessenter.

Det er en forventning, at du kan dokumentere gode resultater på højt strategisk niveau i politisk styrede organisationer, som matcher Vallensbæk Kommune. Du skal have indsigt og viden i den kommunale kontekst og være i stand til at mestre den strategiske kommunale økonomistyring.

Vi forventer, at du har solid erfaring med betjening af politikere, og at du i udpræget grad har politisk tæft. Du skal ligeledes kunne give et kvalificeret med- og modspil og oversætte og omsætte de politiske beslutninger i tæt samarbejde med organisationen.

Du skal have erfaring med at lede gennem ledere, og du skal ville og kunne den inddragende dialog. Du har en tilpas robusthed og kan sikre, at det komplekse fungerer med fokus på det tværgående samarbejde.


Ledelsesmæssige og personlige kompetencer
Du besidder nedenstående ledelsesmæssige og personlige kompetencer:

 • Du har en anerkendende tilgang, hvor der er respekt for og tillid til andre, og du har god relationel forståelse
 • Du inviterer til dialog og skaber legitimitet og tydelighed ud i organisationen. Din ledelse er præget af ordentlighed, empati, synlighed, overblik og helhedssyn med blikket på mål, prioritering og retning
 • Du har en god situationsfornemmelse, er i stand til at læse omgivelserne og besidder høj faglig troværdighed
 • Du kan formidle et tillidsfuldt og udviklende samarbejde med såvel ledere som medarbejdere og MED-organisationen
 • Du har gennemslagskraft, tør træffe beslutninger og eksekverer.
Om Vallensbæk
Vallensbæk Kommune er en ambitiøs, velorganiseret og overskuelig kommune med ca. 16.000 borgere og omkring 1.300 ansatte. Kommunen ligger på Københavns Vestegn.


Vallensbæk har en central placering, og kommunen spiller en aktiv rolle i Københavnsområdet, hvor der samarbejdes om miljø, planlægning, trafik og det åbne land. Vallensbæk er kendetegnet ved at have en god infrastruktur, naturskønne områder og er samtidig tæt på storbyens muligheder med en central placering i Øresundsregionen.

Befolkningsudviklingen i Vallensbæk Kommune har de seneste år været stigende. Det betyder, at vi har fået flere ældre borgere og samtidig en stor vækst på børne- og ungeområdet. Derfor er vi blandt andet i gang med udbygning af ældrevenlige boliger, daginstitutioner og skoler.

Vallensbæk ønsker fortsat at være en attraktiv boligby, der konstant udvikler sig som en innovativ og bæredygtig by. Det er fastlagt i visionen for udviklingen af Vallensbæk: "Det hele menneske i fremtidens boligby". Visionen afspejler den nye udviklingsstrategi for kommunen, som er ved at blive udarbejdet. Der arbejdes med følgende delvisioner:

 • skabe rammerne om et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet
 • give plads til et grønt landsbyliv med central beliggenhed
 • livskvalitet i et godt og sundt liv
 • gøre Vallensbæk til ildsjælenes paradis
 • sikre et udviklende børne- og ungeliv.

Vallensbæk Kommune har en velfungerende økonomi, hvor der er styr på tingene. Vallensbæk er en veldreven kommune, hvor kvalitet og service er i højsædet. Kommunen er præget af gode klassiske dyder som flid, ordentlighed og ansvarlighed, men det er også en kommune, hvor man har lysten og modet til at turde tænke nyt og være innovativ.

I forbindelse med kommunalreformen har Vallensbæk Kommune indgået et forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune. Vallensbæk varetager opgaverne for de to kommuner på beskæftigelsesområdet, mens Ishøj Kommune varetager opgaver for Vallensbæk Kommune på genoptræningsområdet, det sociale område, specialundervisningsområdet samt natur- og miljøområdet.

Vallensbæk Kommunes politiske organisation består af Kommunalbestyrelsen med 15 medlemmer, Økonomiudvalget og følgende stående udvalg:

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Kulturudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget.

Om løn og ansættelsesvilkår
Stillingen vil blive besat på kontrakt- eller åremålsvilkår. Tiltrædelse 1. oktober 2018.


Om det praktiske
Hvis du har spørgsmål og vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte borgmester Henrik Rasmussen på borgmester@vallensbaek.dk eller 47 97 40 09.

Ansøgningsfristen er den 10. august 2018, kl. 12.00. Vi holder 1. samtalerunde den 20. august 2018 og 2. samtalerunde den 27. august 2018.

Mellem de to samtalerunder vil vi teste de relevante kandidater.

Efter forløbet udarbejder ansættelsesudvalget sin indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der forventes at træffe den endelige beslutning den 30. august 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Kommunaldirekt Til Vallensb Kommune: