17 May

Specialpsykologer Rne Ungdomspsykiatrisk Center Buc Region Midtjylland Ledige Stillinger på Buc Administration Risskov

Stilling
Specialpsykologer Rne Ungdomspsykiatrisk Center Buc Region Midtjylland
Selskab
Buc Administration
Beliggenhed
Risskov D82
Er åbningsdato
17 May, 2018 5 days ago

Buc Administration Risskov presserende behov efter position for Specialpsykologer Rne Ungdomspsykiatrisk Center Buc Region Midtjylland. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Specialpsykologer Rne Ungdomspsykiatrisk Center Buc Region Midtjylland Ledige Stillinger på Buc Administration Risskov Detaljer Job:

Stillingsopslaget omfatter to ledige stillinger på:

1. Ungdomspsykiatrisk ambulatorium, Herning og
2. Alment skolebørnsafsnit, afsnit D, Risskov

i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Midtjylland. Stillingerne er fuldtidsstillinger og er til besættelse fra 1. september 2018 eller snarest derefter.

1. Ungdomspsykiatrisk ambulatorium, Risskov, Viborg og Herning
Vi har brug for en ny kollega, der vil være med til at lave god ungdomspsykiatri i samarbejde med engagerede og initiativrige kolleger og samarbejdspartnere.

Der er tale om en fast specialpsykologstilling i Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium med placering i Herning.

Det ungdomspsykiatriske ambulatorium er et afsnit på tre matrikler, som varetager udredning og i mindre omfang behandling af unge fra 14 til 18 (21) år. Det er den unge, der er i fokus, men vi vægter også samarbejde med forældrene.

Vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland. Målgruppen er unge med symptombilleder indenfor det neuropsykiatriske, affektive, psykotiske og angstområdet. Alle på hovedfunktionsniveau.

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med engagerede kolleger i et godt arbejdsmiljø. Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium har ikke tidligere haft specialpsykologer ansat, hvorfor du kommer til at medvirke med rammer og udvikling af stillingen.
Det ungdomspsykiatriske team består af: Læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.

Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på at du:

 • Er godkendt specialpsykolog med bred og omfattende erfaring med såvel udredning som behandling af målgruppen for det ungdomspsykiatriske ambulatorium
 • Kan arbejde selvstændigt, stabilt og i højt arbejdstempo
 • Har erfaring med og interesse for varetagelse af supervisionsopgaver
 • Er fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • Har et godt overblik og kan trives i et ambulatorium med stort flow samt spændende, men komplicerede patientforløb og mange omstillinger
 • At du har evne til at etablere tillidsfuld kontakt.

Vi tilbyder dig:
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
 • Et højt fagligt niveau
 • Et godt kollegialt sammenhold.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos overlæge i afsnitsledelsen Susanne Tangelev på tlf. 2183 5081, susanne.tangelev@ps.rm.dk eller afdelingssygeplejerske Iben Laursen på tlf. 3052 3264, Iben.Laursen@ps.rm.dk.

2. Alment skolebørns afsnit, D Risskov og Herning
Der opslås en fast specialpsykologstilling med primær tilknytning til Risskov.

Der søges en medarbejder som er engageret og interesseret i at videreudvikle afsnittet i samarbejde med de andre kollegaer og ledelsen.

Funktionen er primært tilknyttet OCD ambulatoriet i Risskov. Der vil dog være samarbejde med de andre ambulatorier inkl. Herning.

Ansættelsesstedet generelt
Afsnit D Risskov-Herning består af 5 ambulatorier, med særskilte funktioner. Afsnittet er placeret på to matrikler, henholdsvis Risskov og Herning, med fælles afsnitsledelse.

ADHD ambulatoriet udreder børn i alderen 7-13 år med primære opmærksomhedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, specifikke vanskeligheder, ligesom flere har komorbiditet med autisme, angst, Tourette, mental retardering, somatiske sygdomme mm.
Der udføres nonfarmakologisk og farmakologisk behandling i forhold til disse lidelser.

Tourette-ambulatoriet udreder børn og unge 7-18 (20) år med primær Tourette, og samarbejder med de andre ambulatorier i forhold til komorbiditet. I ambulatoriet behandles med HRT- og ERP-terapi og hvis nødvendigt med medicin.
Der er et specialiseret OCD, ambulatorium, hvor børn og unge op til 18(20) år med OCD udredes og behandles. Den primære behandling er Kognitiv Adfærds Terapi (KAT), ligesom der behandles med medicin ved behov.

Der er en stor ADHD klinik (7-20 år), som varetager efterbehandlingen, primært medicinsk, af patienter med hyperkinetiske forstyrrelser fra hele BUC Risskov, som ikke kan udskrives fra udredningsafsnittene. Disse patienter har ofte komplekse problemstillinger. De har komorbiditet og ofte problemstillinger der primært ses i ungdommen, som misbrug, kriminalitet mm.

Alment skolebørns ambulatorie i Herning udreder og behandler børn i alderen 7-13 indenfor alle diagnoser på hovedfunktionsniveau.

De fire ambulatorier i Risskov udreder og behandler på hoved- region- og højt specialiseret funktions niveau.

Der er løbende tilknyttet kliniske forskningsprojekter alle steder, dette sker i samarbejde med forskningsafsnittet på BUC.

Aktuelt er der ingen specialpsykologer ansat i afsnittet, hvorfor du kommer til at medvirke med rammer og udvikling af stillingen.

Vi forventer, at du:
 • Er godkendt specialpsykolog
 • Er uddannet i kognitiv adfærdsterapi
 • Har stor erfaring i behandling af børn og unge med OCD, samt med de komplekse forløb
 • Har forskningserfaring og interesse i at indgå i forskningsprojekter
 • Kan arbejde selvstændigt, stabilt og i højt arbejdstempo
 • Har erfaring med og interesse for varetagelse af supervisionsopgaver
 • Er fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • Har et godt overblik og kan trives i et ambulatorium med stort flow og mangeartede opgaver
 • Har interesse i det organisatoriske arbejde i afsnittet, dvs at være med til at udvikle afsnittets udrednings- og behandlingstilbud, samt tilrettelægge og styre arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe og
 • Er interesseret i at indgå i BUC´s undervisning internt og eksternt.
Du kan forvente:
 • En fagligt spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger tværfagligt team
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning.
 • Mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter
 • At være en del af en psykologgruppe i kontinuerlig udvikling.
 • En god arbejdskultur og
 • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos overlæge i afsnitsledelsen Helle Rasmussen på tlf. 2169 4526, hellraus@rm.dk eller afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen på tlf. 4013 8609, annammad@rm.dk

Begge stillinger:
Ansøgningsfrist: 29. maj 2018.
Vi forventer at holde samtaler: I ugerne 23-24.

Husk - hvis der ansøges til mere end en enkelt stilling, skal en prioritering mellem afsnittene fremgå af ansøgningen.

Kvalifikationer
Godkendt specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn efter gældende overenskomst.

Yderligere beskrivelse af BUC findes på www.buc.rm.dk, hvor funktionsbeskrivelserne også findes.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
BUC er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUC består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUC dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Centeret modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.


Job Ledige Stillinger Relateret til Specialpsykologer Rne Ungdomspsykiatrisk Center Buc Region Midtjylland: