14 Jan

Nattevagter Til Aflastningstilbuddet Ledige Stillinger på Svendborg Kommune

Stilling
Nattevagter Til Aflastningstilbuddet
Selskab
Svendborg Kommune
Beliggenhed
D83
Er åbningsdato
14 Jan, 2018 30+ days ago

Svendborg Kommune presserende behov efter position for Nattevagter Til Aflastningstilbuddet. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Nattevagter Til Aflastningstilbuddet Ledige Stillinger på Svendborg Kommune Detaljer Job:

Vi søger 1 social- og sundhedsassistent samt 2 omsorgsmedhjælpere som vågne nattevagter til faste stillinger i Bo- og Aflastningstilbuddet for børn og unge med livslange fysiske og psykiske vidtgående handicap i Svendborg Kommune

Hvem er vi:

Vi er et Bo- og Aflastningstilbud, der i dag er fordelt i to huse beliggende på Ørbækvej 51 og 53. De ledige stillinger er på 32 timer ugentligt og til besættelse den 1. februar, marts, og april 2018.

Børnehuset henvender sig som botilbud for 6 børn og unge med livslange, vidtgående, fysiske og psykiske handicap i alderen 0-18/25 år. Børnehuset varetager barnets hele forsørgelse og yder specialiseret viden og indsatser i forhold til børn og unge med vidtgående handicap og multiple funktionsnedsættelser.

Hus 53 er et aflastningstilbud med 8 faste pladser, der pt. har tilknyttet 24 hjemmeboende børn og unge med varig og betydelig nedsat funktionsevne. Børnene frekventerer på skift tilbuddet af kortere eller længere varighed og der er fokus på at skabe en hverdag i hjemlige trygge rammer, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og interesser.

For børnene gælder det, at de alle i forskellig grad har behov for hjælp og støtte til daglige pleje- og omsorgsmæssige funktioner, kommunikation, samt udvikling af færdigheder og sociale relationer. Vi har fokus på et trygt børne og ungdomsliv, der understøtter selvhjulpenhed og indflydelse på eget liv og arbejder for et udviklingsorienteret, anerkendende og nært miljø, hvor vi lægger særlig stor vægt på samarbejdet med forældre og skole.

Der er i de sidste par år arbejdet med en organisatorisk, faglig og ledelsesmæssig sammenlægning af Børnehuset og Hus 53, samt skudt et byggeprojekt i gang, der skal udmunde i en forestående flytning af tilbuddene. Vi søger medarbejdere, der vil engagere sig i flytningen, samt den fortsatte udvikling af tilbuddet.

Jobbet indeholder:

 • Almindeligt opsyn med børnene om natten, medicingivning, soignering, samt plejeopgaver
 • Deltagelse i soignering og afgang til skole om morgenen
 • Skærpet opsyn med enkelte børn grundet epilepsi
 • Praktiske opgaver såsom oprydning, rengøring af bl.a. kørestole, tøjvask, madpakkesmøring, samt foretage egenkontrol
 • Social- og sundhedsassistenten skal derudover forestå medicindossering, samt yde sparring til de øvrige medarbejdere vedr. omsorgs- og sundhedsfremmende indsatser.
Vi søger kolleger, der
 • Er positive, engagerede og initiativrige
 • Arbejder efter indgåede aftaler, procedurer og strategier
 • Udviser ansvar, er stabile og kan arbejde selvstændigt
 • Er medspillende i forhold til vores kultur og samarbejdet med bl.a. forældrene
 • Har respekt og forståelse for børn og unge med fysiske og psykiske handicap
 • Formår at arbejde tværfagligt
Vi tilbyder:
 • Fastansættelse som nattevagt i et fast rul
 • Medindflydelse på tilrettelæggelse af pædagogiske og praktiske opgaver
 • Mulighed for at præge det nye bo- og aflastningstilbud
 • En fantastisk og børnegruppe, hvor du som fagperson virkelig kan gøre en forskel
 • Dygtige og engagerede kolleger
 • En arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø
Det praktiske:
 • Den gennemsnitlige arbejdstid er på 32 timer ugentligt og arbejdstiden er fra kl. 22.30-08.30. Disse på både hverdage, helligdage samt hver 2. weekend.
 • Ansøgningsfristen er den 28. januar 2018.
 • Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.
 • HR-afdelingen indhenter straffeattest og børneattest på den ansøger, der bliver ansat. Det er en forudsætning for ansættelsen, at attesterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderingen foretages af Juridisk Afdeling i samarbejde med direktøren for Børn og Unge.
 • For yderligere oplysning om stillingerne kan der rettes henvendelse til afdelingsleder, Anette Engel Thuelund Nielsen på mail: anette.nielsen@svendborg.dk


Job Ledige Stillinger Relateret til Nattevagter Til Aflastningstilbuddet: