20 May

Har Lyst Til Arbejde Med Unge Kan Fort Lle God Historie Ledige Stillinger på Vor Frue Sogn

Stilling
Har Lyst Til Arbejde Med Unge Kan Fort Lle God Historie
Selskab
Vor Frue Sogn
Beliggenhed
D85
Er åbningsdato
20 May, 2018 30+ days ago

Vor Frue Sogn presserende behov efter position for Har Lyst Til Arbejde Med Unge Kan Fort Lle God Historie. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Har Lyst Til Arbejde Med Unge Kan Fort Lle God Historie Ledige Stillinger på Vor Frue Sogn Detaljer Job:

Vi er to samarbejdende sogne i Kalundborg og Raklev, der pr. 1.august 2018 søger en 30 timers sognemedhjælper til kirkernes undervisning og gudstjenesteliv for børn og unge.

Sognene har tilsammen tre skoler i to skoledistrikter, der danner baggrund for vores minikonfirmander og alm. konfirmander. Vor Frue er beliggende i midtbyen af Kalundborg og Raklev er en forstads/villabebyggelse/ landområde på nordsiden af Kalundborg. Begge kirker har aktivt menighedsliv for alle aldre. Denne stilling er rettet mod børn, deres familier og de unge.

Vi søger en kreativ og selvstændigt arbejdende person, der engageret vil indgå i

 • undervisning af minikonfirmander 3.kl (3-4 hold pr. år, 8 gange a 1,5 timer pr. hold)
 • babysalmesang (kontinuerligt 2 lektioner onsdage)
 • tre dages sommerkirke for områdets 4. til 6. klasser (sidste uge i sommerferien)

-familie- og børnegudstjenester med efterfølgende spisning (ca. 6 x pr. kirke pr. år)

 • afløse ved konfirmandundervisning i præstens fravær (uddannelse, møder, ferier etc)
 • deltagelse ved konfirmationsforberedelsen ved særlige projekter (f.eks. kreative eller musiske

Tiltag/ konfirmandtræf)

 • konfirmandweekender (2 hold a 2 dage)
 • ungdomsaftener for konfirmander og tidligere konfirmander (ca.3x pr. år)
 • rundvisninger i kirkerne i forbindelse med skoleklassers undervisning

Der er også kommunikationsopgaver i forhold til lokale skoler, medier og internt til menighedsrådene.

Vi forventer, at sognemedhjælperen deltager i de respektive kirkers månedsmøder og personalemøder.Vi forventer en faglig baggrund, f.eks.:

 • læreruddannet person/linjefag i kristendom/ 3K/ tilsvarende uddannelse
 • erfaring med arbejdet omkring børn og unge
 • lyst og evne til at indgå i samarbejde med både ansatte og frivillige ved kirkerne
 • ansvarligt og selvstændigt arbejde

Stillingen er i gennemsnit på 30 timer pr. uge og er omfattet af ”CO II-Fællesoverenskomsten” og ”Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som sognemedhjælper, m.fl.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk og udvidet jobopslag kan læses på http://www.jobnet.dk


Der må påregnes skiftende arbejdstider, hovedsageligt eftermiddags- og aftentimer samt søn- og helligdage og der ydes derfor rådighedstillæg i forhold til stillingens størrelse.

Har du anden faglig baggrund er ansættelsen også underlagt Ækvivaleringsudvalgets prøvelse, jfr. CIR nr 9528 af 11/10 2011.

Stillingen ønskes besat pr. 1.august 2018.

Der indhentes børneattest ved ansættelsen og der er 3 måneders prøvetid.


Ansøgningsfrist

Ansøgning med henvisning til reference samt CV mærket ”sognemedhjælper” sendes pr. mail til mail: fortrolig7269@sogn.dk senest fredag, d. 25.maj 2018 kl. 12.


Der forventes afholdt samtaler i uge 23.


Har du lyst at snakke med en af de tilsynsførende præster om stillingens indhold, kan sognepræst i Raklev Helle Brink træffes på 59513028(mandag fri) eller sognepræst ved Vor Frue Klb. Morten Petersen træffes på 59510301(mandag fri).


Job Ledige Stillinger Relateret til Har Lyst Til Arbejde Med Unge Kan Fort Lle God Historie: