19 May

Tidsbegr Nset Stilling Delingsf Rere Grundl Ggende Sergentuddannelse Ledige Stillinger på Forsvaret Varde

Stilling
Tidsbegr Nset Stilling Delingsf Rere Grundl Ggende Sergentuddannelse
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Varde D83
Er åbningsdato
19 May, 2018 30+ days ago

Forsvaret Varde presserende behov efter position for Tidsbegr Nset Stilling Delingsf Rere Grundl Ggende Sergentuddannelse. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Tidsbegr Nset Stilling Delingsf Rere Grundl Ggende Sergentuddannelse Ledige Stillinger på Forsvaret Varde Detaljer Job:

Tidsbegrænset stilling - Holdførere til Grundlæggende Sergentuddannelse


Er du reserveofficer, brænder du for ledelse og udvikling af unge engagerede mennesker, og har du mulighed for en tidsbegrænset ansættelse? Så har vi brug for dig.

Hæren er i gang med en tilpasning af befalingsmands- og officerskorpset, og der uddannes derfor flere elever ved Hærens Sergentskole end der har gjort længe. Vi har derfor brug for dygtige og dedikerede holdførere til uddannelse af sergent- og officerselever.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd. Derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.

Skolen der er en selvstændig niveau III myndighed og består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne. Staben varetager funktioner som bl.a. ledelse, personelforvaltning, uddannelsesplanlægning og -udvikling, logistik, økonomi, forvaltning og administration.

Vi lægger vægt på tre kerneværdier: Rollemodel, Faglighed og God mandskabsbehandling. Kerneværdierne er omdrejningspunktet for at Hæren har dygtige befalingsmænd.
Om stillingen
Som holdfører ved Grundlæggende Sergentuddannelse får du ansvaret for uddannelsen af et hold på delingsstørrelse (30-35 mand). Du har den direkte ledelse af delingens elever og din næstkommanderende. Du koordinerer og planlægger undervisningen med kursuslederne og faggrupperne, ligesom du selv vil forestå undervisning. Du og din næstkommanderende følger delingen i dagligdagen, og du er ansvarlig for evaluering og vejledning af den enkelte elev både som kommende befalingsmand, men også fagligt i de bærende fag.

Vi søger lige nu holdførere til de officersforberedende uddannelser:
Officersbasisuddannelse, 9 måneder.
Løjtnantsbasisuddannelse, 7 måneder.
Sprogofficersbasisuddannelse, 4 måneder.

Vi søger dig, der kan tiltræde hurtigst muligt. Du ønsker, og har mulighed for, at færdiggøre mindst ét hold og ansættelsen kan løbe op til 18 måneder afhængigt af dine ønsker og vores behov.

Andre perioder kan ligeledes komme på tale i forhold til vores grundlæggende sergentuddannelse.

Stillingens undervisning varierer i indhold og mængde. Men en stor del af selve undervisningen varetages af faggrupper. Holdføreren deltager også på øvelser, skydelejre og andre aktiviteter, og i visse situationer fungerer holdføreren som delingsfører.

Der er i stillingen en stor grad af frihed under ansvar med plads til initiativ og nytænkning. Der arbejdes selvstændigt med egne opgaver, ligesom lærerne indgår i teamrelateret opgaveløsning.

Læs mere på www.jobiforsvaret.dk og www.forsvaret.dk/karriere. Du er også velkommen til at kontakte Personelsektionen ved Hærens Sergentskole for uddybende information.
Om dig
Du er reserveofficer af graden premierløjtnant eller kaptajn og du har en relevant militærfaglig baggrund, ligesom din civile baggrund bidrager til dine kompetencer. Din relevante militærfaglige baggrund kan være som reserveofficer, sprogofficer eller officer af linjen, men uanset din baggrund så vurderer vi dig på dine samlede kompetencer.

Du er motiveret til, i en periode, at være del af Grundlæggende Sergentuddannelse og uddanne de kommende sergenter og officerselever. Du brænder for uddannelse, og ønsker at være del af udviklingen. Din tjenesteerfaring skal være tidssvarende.

Du har mulighed for at gøre tjeneste i en tidsbegrænset periode, som aftales individuelt, men som gerne passer med et eller flere hold (6-18 mdr.).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Dette brede opslag omfatter løngruppe 3 og 4. Stillingens indhold justeres efter den valgte kandidat. Du vil fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Ved besættelse af stillingen efter ansøgning bortfalder nuværende personlige kvalifikationstillæg. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Tidsbegr Nset Stilling Delingsf Rere Grundl Ggende Sergentuddannelse: