08 Feb

Helhedsleder Skoleleder Til Godt Barneliv Vorgod Barde Ledige Stillinger på Ringk Bing Skjern Kommune

Stilling
Helhedsleder Skoleleder Til Godt Barneliv Vorgod Barde
Selskab
Ringk Bing Skjern Kommune
Beliggenhed
D82
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Ringk Bing Skjern Kommune presserende behov efter position for Helhedsleder Skoleleder Til Godt Barneliv Vorgod Barde. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Helhedsleder Skoleleder Til Godt Barneliv Vorgod Barde Ledige Stillinger på Ringk Bing Skjern Kommune Detaljer Job:

GODT BARNELIV i Vorgod-Barde søger helhedsleder/skoleleder med tiltrædelse 1. maj 2018 eller efter aftale.

GODT BARNELIV i Vorgod-Barde er en kommunal helhed bestående af dagpleje, børnehave, skole og SFO.

I skoledelen er der ca. 160 elever fra 0. til 6. klasse, hvoraf mere end 70 af eleverne er tilmeldt SFO/klub. I alt er vi tilsammen 20-25 ansatte i skole og SFO. I børnehaven med tilhørende dagpleje er der ca. 115 børn og 30 ansatte.

GODT BARNELIV i Vorgod-Barde er kendetegnet ved en velimplementeret helhedstanke, hvor vi sammen har ét fælles mål - at hjælpe børnene til at lykkes. Nøgleordene i forhold til målet er ”Fællesskab, læring og talent”.

I GODT BARNELIV i Vorgod-Barde lægger vi stor vægt på en rolig og uformel kultur med autentiske rollemodeller, et ligeværdigt fællesskab, gensidig respekt og engagement. For os er det vigtigt at skabe gode, trygge og tillidsfulde relationer mellem børn, personale og forældre, så vi sammen kan hjælpe børnene til at lykkes.

Helhedslederen varetager den daglige ledelse af skoledelen. Skolens pædagogiske grundlag tager afsæt i PALS-principperne.

Dagtilbuddet og SFO har egen selvstændig leder. Helhedslederen har, udover at være daglig leder for skoledelen, det overordnede ledelsesansvar for den helhed, der udøves ledelse indenfor. Børnehavelederen og SFO lederen refererer til helhedslederen. Helhedslederen har et særligt ansvar for en strategisk funderet udviklingsindsats med udgangspunkt i politiske målsætninger, ledelsesmæssig helhed i indsatsen og ansvar for helhedens DBA. Børnehavelederen og SFO lederen har det ledelsesmæssige, personalemæssige, økonomiske og pædagogiske ansvar for den afdeling i helheden, som han/hun er leder for.

Det er vigtigt at tilstræbe konsensus mellem de forskellige ledelsesled, så beslutninger så vidt muligt træffes i fællesskab. Det forventes, at fokus i høj grad er at sikre en god, udviklende og tværfaglig indsats for barnet på tværs af fagligheder og funktioner i helheden.

Funktionsprofil
Skolelederen har det faglige, økonomiske samt ledelsesmæssige ansvar for drift og udvikling af skolen inden for rammerne af Folkeskoleloven samt Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker.

Skolelederens primære opgaver:

 • at gennemføre intentionerne i folkeskolereformen i bred forstand
 • at implementere Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker
 • at understøtte den gode proces, skolens selvstyrende teams er i, og støtte op om, at de udmønter sig i professionelle læringsfællesskaber
 • at lede de professionelle læringsfællesskaber praksisnært med fokus på elevernes faglige progression og trivsel, herunder at inddrive data til at sikre den faglige progression og trivsel
 • at sikre gennemførelsen af tankerne om det sammenhængende forløb fra 0-18 år i samarbejde med relevante aktører.

Minimumsprofil
 • Relevant faglig uddannelse, gerne suppleret med lederuddannelse
 • Gerne ledelsesmæssig erfaring med fokus på praksisnær ledelse
 • Forståelse for ledelse af professionelle læringsfællesskaber
 • Evner til at arbejde strategisk for eget ansvarsområde i samspil med den øvrige organisation i Dagtilbud og Undervisning samt resten af kommunen
 • Evner til at sætte relevante lokale mål i samarbejde med forældrebestyrelsen og medarbejderne.

Nødvendige personlige kvalifikationer
 • Rollemodel gennem egne handlinger
 • Visionær med stort præstationsdrive og engagement
 • Ordentlig, lyttende, nysgerrig og handlingsorienteret
 • Kan stimulere og styre mange forandringsprocesser under komplekse betingelser
 • Udviser initiativ og udholdenhed i forhold til at gennemføre meningsfulde forandringer
 • Empatisk personlighed, der kan skabe tillid og gode relationer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Lederen af GODT BARNELIV i Vorgod-Barde er ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune og indplaceres på niveau 3 med reference til Fagchefen for Dagtilbud og Undervisning. I daglig praksis er den ledelsesmæssige reference til en afdelingsleder i administrationen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsesprocedure- og tidsplan
Ansøgningsfristen er tirsdag den 27. februar 2018 kl. 8.00.

Ansættelsessamtalerne holdes onsdag, den 14. marts 2018 med eventuel 2. samtale fredag, den 16. marts 2018.

Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgningen sendes elektronisk. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”ansøgning” under selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og CV samt relevante bilag i PDF eller DOCX format.

Yderligere oplysninger
Du kan indhente yderligere oplysninger i Dagtilbud og Undervisning v/afdelingsleder Annette Ørskov på tlf. 99 74 15 23 eller hos skolesekretær Birgitte Boe Rinder på tlf. 99 74 27 30. Hun træffes mandag-torsdag i tidsrummet 8-12.

Der indhentes børneattest på den, der ansættes.

Du henvises endvidere til hjemmesiderne www.vorgodbardeskole.dk og http://godtbarneliv.dk .


Job Ledige Stillinger Relateret til Helhedsleder Skoleleder Til Godt Barneliv Vorgod Barde: