11 Jan

Rybners Ger Controller Med Interesse For Indk Ledige Stillinger på Rybners Esbjerg

Stilling
Rybners Ger Controller Med Interesse For Indk
Selskab
Rybners
Beliggenhed
Esbjerg D83
Er åbningsdato
11 Jan, 2018 30+ days ago

Rybners Esbjerg presserende behov efter position for Rybners Ger Controller Med Interesse For Indk. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Rybners Ger Controller Med Interesse For Indk Ledige Stillinger på Rybners Esbjerg Detaljer Job:

Rybners søger controller med interesse for indkøb

Da en af vores dygtige medarbejdere i budget- og regnskabsteamet har søgt nye udfordringer internt i organisationen, søger vi en ny controller.

Rybners er i en spændende udvikling, hvor bl.a. økonomistyringsopgaverne spiller en vigtig rolle – både i organisationen og i forhold til de politiske beslutninger der træffes.

Vi er i alt 18 medarbejdere i Økonomi- og Lønafdelingen, hvor medarbejderne er organiseret i 3 teams, med stor fokus på teamets udvikling.

Udover at varetage økonomi- og lønadministrationen for Rybners, varetages disse opgaver ligeledes for Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg og Niels Brock, København.

Du vil komme til at indgå i Økonomi- og Lønafdelingens budget- og regnskabsteam, hvor der p.t. er ansat 3 controllere, som fysisk er placeret sammen med den strategiske indkøber, der refererer til lederen af bygningsområdet. Budget- og regnskabsteamets opgaver er at rapportere, analysere, fortolke og formidle Rybners finansielle performance i samarbejde med skolens direktion, afdelinger og teams. Vi fungerer derfor som den økonomiske sparringspartner og talknuser, der støtter og udfordrer såvel skolens uddannelsesafdelinger som øvrige administrative funktioner.

Det økonomiske ansvar på Rybners er decentralt, men Økonomi- og Lønafdelingen spiller en central rolle i den økonomiske styring. Teamet implementerede i slutningen af 2016 nyt IT-værktøj til budgettering og opfølgning, som løbende udvikles i forhold til de krav der stilles og medvirker til at lette rapporteringen på de fastsatte KPI’er.

Rybners mål i forbindelse med de administrative opgaver er, at IT i videst mulig omfang skal erstatte manuelle arbejdsrutiner i tilknytning til sagsbehandling, journalisering, arkivering, økonomi, personaleadministration, uddannelsesplanlægning og undervisningsplanlægning.

Hvad kan vi tilbyde

Et spændende job på en aktiv og engageret skole, hvor ingen dage er ens og hvor det enkelte menneske er i centrum. Der er i stillingen gode udviklingsmuligheder både personligt og fagligt. Vi synes selv, du får nogle fantastiske kolleger, der alle vil tage godt imod dig og hurtigt få dig til at falde til i vores organisation.

Hvad skal du beskæftige dig med

 • Controller for alle afdelinger på skolerne, herunder kontakten til de decentrale økonomiansvarlige vedr. alle økonomiske spørgsmål – herunder også budgettering
 • Udarbejdelse af perioderegnskaber samt ledelsesinformation
 • Udarbejdelse af likviditetsbudgetter
 • Administration af skolens tilskud fra Undervisningsministeriet, d.v.s. kontrol af tilskudsudbetalingen fra Undervisningsministeriet, kontering af tilskud samt intern kontrol af datagrundlag
 • Udarbejdelse af økonomiske analyser
 • Administration af skolens forsikringssager
 • Automatisering af arbejdsgange og processer
Derudover skal du også løse opgaver i tæt samarbejde med den strategiske indkøber – eksempelvis udarbejdelse af udbudslister, besparelsesanalyser, controlling i forhold til anvendelse af indgåede kontrakter m.v.

Du kan se frem til at få et tæt samarbejde med ledelsen af de enkelte afdelinger.

Hvad forventer vi
 • Du har relevant erfaring og akademisk uddannelse inden for området
 • Du har et solidt brugerkendskab til IT værktøjer, herunder Office-pakken og Navision/Navision Stat samt eventuel kendskab til databaser
 • Som person formår du at håndtere og prioritere både detaljer og overordnede målsætninger på en måde, der skaber respekt og lydhørhed.
 • Du kan omsætte din økonomiske viden til klare anbefalinger og budskaber, og med din vedholdende natur, er du opsat på at udfordre traditioner og vaner.
 • Du kan selvstændigt påtage dig ansvaret for løsning af opgaver i forbindelse med budget og regnskab
 • Du fokuserer på kunden og yder en god, effektiv og professionel service
 • Du er selvstændig og initiativrig og forholder dig kritisk og konstruktivt til egen og andres opgaveløsning og kommer med forslag til forbedringer, herunder brug af relevante værktøjer
Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen bliver fastlagt efter principperne for Ny Løn.

Du får gode og fleksible arbejdsforhold og vi sætter pris på et godt arbejdsmiljø. I hverdagen bidrager vi alle til en god stemning - præget af humor og ærlighed.

Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen, foreligger tilfredsstillende straffe- og børneattester.

Ansøgning

Hvis du synes at jobbet lyder spændende, og passer ovennævnte kvalifikationer på dig, kan du søge den ledige stilling ved at klikke på " send ansøgning" nederst på siden og udfylde skemaet efter den givne anvisning.

På Rybners modtager vi kun elektroniske ansøgninger via vores rekrutteringssystem. Vi gør det for at sikre den bedst mulige og mest effektive behandling af ansøgerne.

Når du har sendt din ansøgning modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på at denne e-mail og senere e-mails fra Rybners kan være modtaget i din mappe "uønsket post".

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest fredag den 26. januar 2018 kl. 12.00. Samtaler afholdes den 29. januar 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Rybners Ger Controller Med Interesse For Indk: