22 May

Sygeplejersker Til Nyopstartede Akutpladser Ledige Stillinger på Rebild Kommune

Stilling
Sygeplejersker Til Nyopstartede Akutpladser
Selskab
Rebild Kommune
Beliggenhed
D81
Er åbningsdato
22 May, 2018 30+ days ago

Rebild Kommune presserende behov efter position for Sygeplejersker Til Nyopstartede Akutpladser. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Sygeplejersker Til Nyopstartede Akutpladser Ledige Stillinger på Rebild Kommune Detaljer Job:

Ansvarsbevidste akutsygeplejersker til nye akutpladser

Rebild Kommune søger ansvarsbevidste sygeplejersker, som arbejder med respekt og med borgeren i centrum. Du skal varetage helhedsplejen omkring komplekse og akutte sygeplejeindsatser på vores nye afdeling med akutpladser på Skørping Ældrecenter.

Ny afdeling – som skal udvides
I første omgang består afdelingen af fire akutpladser, men vi planlægger at udvide med flere pladser. På sigt etablerer vi også rehabilitering- og aflastningspladser. Du vil få et samarbejde med SSA, de udekørende sygeplejersker, både almen- og akutsygeplejersker samt med hjemmeplejen. Indimellem vil der også være opgaver i patientens eget hjem. Målgruppen er patienter med komplekse og akutte problemstillinger, som kræver særlige kompetencer hos dig og det øvrige personale. Akutpladserne skal medvirke til et sammenhængende og trygt forløb for patienten på tværs af sektorer og internt i kommunen. Dette i tæt samarbejde med praktiserende læge, vagtlæge og sygehusene.

Mange nye og spændende opgaver
Sygeplejen i Rebild Kommune er præget af nye opgaver og tiltag på grund af opgaver der flyttes fra region til kommune. Vi er en del af sundhedsaftalen, det nære sundhedsvæsen, tidlig opsporing af sygdom og forebyggelse af indlæggelser.

Dine opgaver består i at udføre og koordinere sundhedsindsatser samt i at pleje og behandle akutte og komplekse patienter.
Derudover skal du have fokus på den rehabiliterende indsats hos patienten i samarbejde med social- og sundhedsassistenterne på pladserne.

Personalet på akutpladserne arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner 2017.

Kompetencer, faglige og personlige
 • Autorisation som sygeplejerske
 • Erfaring svarende til mindst to års relevant, klinisk erfaring i fuldtidsstilling
 • Høj fleksibilitet i forhold til at løse opgaver på tværs af sektorer
 • Høj selvstændighed i løsning af opgaver
 • Kan bevare overblikket i kritiske og akutte situationer
 • Sygeplejefaglig vurdering og kommunikation ud fra ISBAR og ABCDE princippet, samt helhedsvurdering af forhold omkring patienten
 • Udføre instrumentelle indsatser jævnfør kvalitetsstandarden
 • Kliniske, relationelle og kommunikative samarbejdskompetencer med udgangspunkt i relationel koordinering.

Vi forventer, at du
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Er åben overfor nye tiltag og forandringer i sundhedssektoren
 • Er innovativ og god til at finde løsninger
 • Har et åbent positivt og menneskesyn, et godt humør og kan bevare overblikket i akutte og komplekse situationer
 • Eventuelt har erfaring med relationel koordinering
 • Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt og bruge dokumentation til at sikre en målrettet pleje og behandling
 • Har kørekort B
 • Har gode it-kompetencer
 • Er teamplayer og samtidig god til selvstændigt arbejde
 • Eventuelt har erfaring i arbejdet med patienten i det akutte forløb i sygehusregi.

Vi tilbyder
 • Akutuddannelse af en uges varighed gennem Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland samt løbende kompetenceudvikling
 • Et højt fagligt niveau
 • Et spændende og udfordrende job med variation i arbejdsopgaverne
 • Kvalificeret udførelse af sygepleje ud fra begrebet relationel koordinering, hvor vi sammen bygger bro imellem den fælles opgaveløsning
 • Tæt samarbejde med akutsygeplejersker, den udekørende sygepleje, plejegrupperne samt ledelsen.

Da vi er en mindre kommune, forventer vi at alle tager del i de sygeplejemæssige opgaver omkring de studerende og andre specialopgaver.

Fakta om ansættelsen
Stillingen vil indeholde blandede vagter – dag/aften, dag/nat samt weekend og helligdage– dette for at vedligeholde kompetencerne på tværs af vagterne.
Ansættelsesbrøk på 32 timer/ugentlig.

Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønning sker efter aftale om NY LØN og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.

Ansøgning
Skulle du have interesse i ovenstående stilling, bedes du rette henvendelse til akutsygeplejerske Elisabeth Wittrup Frostholm 22 47 83 36 eller leder af sygeplejen Hanne Bjerring Eriksen 29 17 05 53.

Ansøgningsfrist er den 8. juni inden kl. 12.00.

Samtalerne forventes afholdt i uge 24.

Der udfærdiges en profilanalyse i forbindelse med samtalerne.

Vi forventer tiltrædelse 1. august 2018.

Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Job Ledige Stillinger Relateret til Sygeplejersker Til Nyopstartede Akutpladser: