12 Jan

Barselsvikariat Ved Indvandrermedicnsk Klinik Ledige Stillinger på Region Syddanmark Odense

Stilling
Barselsvikariat Ved Indvandrermedicnsk Klinik
Selskab
Region Syddanmark
Beliggenhed
Odense D83
Er åbningsdato
12 Jan, 2018 30+ days ago

Region Syddanmark Odense presserende behov efter position for Barselsvikariat Ved Indvandrermedicnsk Klinik. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Barselsvikariat Ved Indvandrermedicnsk Klinik Ledige Stillinger på Region Syddanmark Odense Detaljer Job:

Barselsvikariat

En stilling som læge ved Indvandrermedicinsk Klinik på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. marts 2018 eller efter aftale, stillingen er et barselsvikariat indtil 30. september 2018.
Ansættelsen kan være som reservelæge, afdelingslæge eller overlæge afhængigt af ansøgerens kvalifikationer.

I Indvandrermedicinsk Klinik er et nej et forhandlingsoplæg, og kulturelle kompetencer, iderigdom, tålmodighed og velplaceret empati er lige så vigtige redskaber som stetoskop, skanning og blodprøver. Et af vores mål er at erfaringerne fra hver eneste patients oplevelse og forløb skal bruges og formidles, så dokumentation og undervisning er vigtige arbejdsopgaver for læger og sygeplejersker i klinikken.
En stor del af arbejdet som læge består i at genskabe afbrudte undersøgelses og behandlingsforløb og at motivere patienten til at medvirke - diplomatiske og følsomme kommunikative opgaver er hverdag.

Indvandrermedicinsk Klinik modtager patienter med indvandrerbaggrund og med en kompleks somatisk problemstilling, hvor udredning og behandling i primærsektor eller på andre sygehusafdelinger er kørt fast. De fleste patienter har også svære psykiske og sociale problemer, som bidrager til det komplekse billede.
Vi klarlægger problemstillingen gennem en uddybende og omfattende anamnese, som inkluderer patientens livshistorie og de barrierer, som hidtil har forhindret udredning og behandling. Vi varetager og koordinerer herefter udrednings- og behandlingsforløbet i samarbejde med egen læge, andre sygehusafdelinger, Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT tidligere RCT) andre relevante instanser, herunder kommunen. I forløbet støttes patienten til at møde til undersøgelser og følge behandling, desuden støttes i mestring af dagligdagens problemer, som kunne være medvirkende årsag til det komplekse symptombillede, eller som kunne stå i vejen for gennemførelse af udrednings- og behandlingsforløbet. Patienten støttes også til at leve med kronisk sygdom og i hensigtsmæssig brug af sundhedsvæsen og socialforvaltning.

De fleste samtaler foregår med hjælp fra tolke.
Arbejdet foregår tværfagligt sammen med klinikkens sygeplejersker og socialrådgiver og med læger og andre faggrupper på og udenfor sygehuset, herunder diætister, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere, distriktssygeplejersker, og personer fra frivillige organisationer.
Arbejdet er menneskeligt meget givende, fagligt udfordrende og vi har en godt arbejdsmiljø.

Klinikken blev startet i 2008 som den første indvandrermedicinsk Klinik i Danmark. Indvandrermedicinsk Klinik består i dag af læger, sygeplejersker, socialrådgiver og sekretær. Klinikken er i fortsat rivende udvikling og efterspørgslen af klinikkens ydelser er meget stor.

Klinikken har omfattende informations- og undervisningsopgaver i faglige fora, sundhedsfaglige uddannelser og rådgiver på nationalt og regionalt niveau i ministerier, styrelser og Regionsråd.
Klinikken spiller en central rolle i udviklingen af indvandrermedicinske teams i hele Region Syddanmark for at styrke sundhedsindsatsen for personer med indvandrerbaggrund.

Forskningen i klinikken omfatter forskellige aspekter af indvandrermedicin. Den ene overlæge er professor i Indvandrermedicin og Global Sundhed på Syddansk Universitet, og den ene sygeplejerske er ansat som klinisk forskningssygeplejerske. Herudover er der tilknyttet flere studerende, herunder ph.d. studerende. Klinikken modtager forskellige faggrupper fra hele landet i studieophold. Klinikken modtog i 2010 Dagens Medicins Lighedspris.
Klinikken er en selvstændig klinisk enhed under Infektionsmedicinsk Afdeling Q. Lægerne deltager i fællesarrangementer med lægerne på Infektionsmedicinsk Afdeling, herunder akademiske eftermiddage.

Yderligere information om klinikkens arbejde, forskning og erfaringer kan læses på hjemmesiden http://www.ouh.dk/wm486604

Arbejdsområdet:
Lægens primære arbejde vil være det daglige kliniske arbejde i Indvandrermedicinsk Klinik i samarbejde med de tilknyttede læger, sygeplejersker og socialrådgiver. Det kliniske arbejde indebærer væsentlige administrative opgaver.
Stillingen er vagtfri.

Den, der ansættes i stillingen refererer til den ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q.

Ansøger:
Du skal være speciallæge i et relevant speciale eller under uddannelse til et sådant. For Indvandrermedicinsk Klinik kan det blandt andet dreje sig om almen medicin, et internt medicinsk speciale, psykiatri eller social medicin.
Du forventes at have interesse for at arbejde med sårbare patienter
Du forventes at have gode samarbejdsevner
Du forventes at være åben overfor de mangeartede problemer som patienterne præsenterer
Du forventes at være god til at kommuniker med forskellige aktører på lokalt, regionalt og nationalt niveau
Du forventes at trives i travl og uforudsigelig hverdag
Kendskab til arbejdet med flygtninge og indvandrere vil være en fordel men ikke en forudsætning.
Lægen vil blive oplært i de specifikke kompetencer, der er nødvendige i klinikken.

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/-Yngre Læger.

Yderligere oplysninger om klinikken og stillingen får hos:
Overlæge, Charlotte Sølver Rehling
Indvandrermedicinsk Klinik
Tlf.: 2184 9291, e-mail: charlotte.rehling@rsyd.dk

eller

Ledende overlæge, dr. med. Svend Stenvang Pedersen
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Odense Universitetshospital
Tlf. 6541 2656

Ansøgning:
Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere kvalifikationer og kompetencer inden for de 7 lægelige roller, medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.
Ansøgning skal sendes elektronisk og være bilagt dokumentation for autorisation og speciallægeanerkendelse.

Ansøgningsfrist er fredag den 2. februar 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 13. februar 2018

Ansøgning stiles til:
Ledende overlæge dr. med. Svend Stenvang Pedersen
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Odense Universitetshospital
Tlf. 6541 2656
E-mail: svend.stenvang@rsyd.dk


Job Ledige Stillinger Relateret til Barselsvikariat Ved Indvandrermedicnsk Klinik:

12Jan

Barselsvikariat Ved Indvandrermedicnsk Klinik Ledige Stillinger på Region Syddanmark Odense. Region Syddanmark Odense åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Barselsvikariat Ved Indvandrermedicnsk Klinik position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 12 Jan, 2018. En stilling som læge ved Indvandrermedicinsk Klinik på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1.... ... Fortsæt læsning -->