08 Feb

Speciall Psykiatri Ges Til Unik Stilling Med Ops Gende Arbejde Blandt Hjeml Ledige Stillinger på Region Hovedstaden København

Stilling
Speciall Psykiatri Ges Til Unik Stilling Med Ops Gende Arbejde Blandt Hjeml
Selskab
Region Hovedstaden
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Region Hovedstaden København presserende behov efter position for Speciall Psykiatri Ges Til Unik Stilling Med Ops Gende Arbejde Blandt Hjeml. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Speciall Psykiatri Ges Til Unik Stilling Med Ops Gende Arbejde Blandt Hjeml Ledige Stillinger på Region Hovedstaden København Detaljer Job:

Psykiatrisk Center Amager har pr. 1/7-2018 eller snarest derefter en ledig overlægestilling i vores Gadeplansteam. Til stillingen søger vi en speciallæge, der har lyst til at indgå i en varieret, fleksibel og alsidig hverdag i tæt tværfagligt samarbejde med erfarne sygeplejersker. Afsnittets primære opgave er at opsøge hjemløse i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner. Afsnittet har en velfungerende og engageret personalegruppe, der består af 8 sygeplejersker inddelt i 4 teams. Disse dækker forskellige geografiske områder i ovenstående kommuner. Her opsøges efter samarbejde med kommunernes herberger, væresteder og andre sociale tilbud borgere, hvor der er rejst mistanke om psykiatrisk lidelse. Opgaverne vores kommende speciallæge er derfor at bidrage med vurdering af psykopatologi og udredning. Da patienterne ofte præsenterer sig med et broget sygdomsbillede er erfaring inden for interviewteknik og psykopatologi en fordel. Herudover har Psykiatrisk Center Amager et ønske om, at der indgår aktiv forskning i stillingen. 20% af tiden kan allokeres hertil. Vi har et ønske om at genere data og evidens inden for det opsøgende arbejde med hjemløse. Stillingen fordrer gode samarbejdsevner, da Gadeplansteamet har kontaktflade med mange aktører både internt på centeret, andre psykiatriske centre, PSP, praktiserende læger og kommunale partnere. Gadeplansteamet har til huse på Psykiatrisk Ambulatorium på Gammel Kongevej 33 på Vesterbro. På matriklen findes også distriktspsykiatri og OP-team. Huset deles med Psykiatrisk Center Glostrup. Vi tilstræber, at du som speciallæge ud over at have arbejdsfunktioner i almenpsykiatrien, også vil kunne få tildelt arbejdsopgaver, der giver mening i forhold til særligt interesseområde. Vi forventer, du har en bred viden som medicinsk ekspert men også at du kan samarbejde med lægelige kolleger og øvrige samarbejdspartnere samt fungere godt som kommunikator. Det er en forudsætning for at søge stillingen, at du vil gå aktivt ind i forbedringsarbejdet, da det er en del af kulturen på centeret. Der er god mulighed for kollegialt samvær og undervisning med de lægekolleger, der arbejder på Gammel Kongevej – og også på Digevej og den øvrige ambulante psykiatri på Hans Bogbinders Allé - i fælles møder, lederforum samt undervisning. De kliniske opgaver består i:

  • Ledelse af recovery orienterede patientforløb
  • Varetage udredning
  • Deltage i psykoedukation af patienter
  • Deltage i undervisning af kolleger og YL Øvrige opgaver:
  • Faglig udvikling i afsnittet
  • Indgå i afsnitsledelse med afdelingssygeplejersken
  • Mulighed for implementeringsopgaver på tværs af centeret
  • Sikre forankring af forbedringsarbejde med deltagelse i og afholdelse af ugentlige forbedringsmøder
  • Forskning Løn og ansættelsesforhold: Stillingen er på 37 timer ugentligt. Stillingen er vagtbærende. I stillingen skal du som speciallæge deltage enten i døgnbagvagt eller Speciallægevagt i Front (SIF) med forventeligt 2-3 vagter månedligt (fra 15:30-20:00). Aktuelt er ordningen særskilt aflønnet, og vagter fordeles frivilligt. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Ansøgningsprocedure: Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef René Sjælland på rene.sjaelland@regionh.dk , telefon 21729501, eller afdelingssygeplejerske Ursula Aidt, ursula.pie.aidt@regionh.dk Ansøgningsfrist: Mandag den 26. februar 2018 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt primo marts. Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her Om Psykiatrisk Center Amager: Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk Ambulatorium og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS Ambulatorium, Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse og Gadeplansteam. Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. Du kan læse mere om centret her


Job Ledige Stillinger Relateret til Speciall Psykiatri Ges Til Unik Stilling Med Ops Gende Arbejde Blandt Hjeml: