22 May

Refaglig Teamleder Ledige Stillinger på Viborg Kommune Viborg

Stilling
Refaglig Teamleder
Selskab
Viborg Kommune
Beliggenhed
Viborg D82
Er åbningsdato
22 May, 2018 30+ days ago

Viborg Kommune Viborg presserende behov efter position for Refaglig Teamleder. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Refaglig Teamleder Ledige Stillinger på Viborg Kommune Viborg Detaljer Job:

Kan du stå i spidsen for et team af dygtige og dedikerede læringskonsulenter i en relativ ny tværprofessionel afdeling? Så læs videre her.
Viborg Kommune søger med tiltrædelse 1. august en teamleder til læringskonsulenterne i afdelingen for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) i Børn & Unge. Du kommer til at stå i spidsen for ni engagerede læringskonsulenter og skal dér varetage både faglige og ledelsesmæssige opgaver i forhold til teamet og de øvrige faggrupper i PPL.

Vi vil skabe sunde fællesskaber for alle børn
I Viborg Kommune lægger vi vægt på, at børn og unge indgår i et nærmiljø og kan blive der, også hvis der er behov for særlige indsatser. Tidlige og forebyggende indsatser er derfor centrale fokusområder. Vi har derfor etableret en afdeling, som samler de tværgående enheder for at sikre, at vores kolleger decentralt kan få den bedste faglige rådgivning og støtte.

Vi tilbyder
 • En teamlederstilling, der vil bestå af dels en ledelsesfunktion, mens også i praksis at løse opgaver i samarbejde med teamet.
 • En teamlederstilling, hvor du bliver leder af medarbejdere, som leverer et højt fagligt niveau og kontinuerligt er optaget af at udvikle læringsmiljøerne i vores skoler.
 • Ni kvalificerede og passionerede læringskonsulenter, som glæder sig til at byde dig velkommen
 • Tværgående ledelsesopgaver i et af vores fem geografiske områder, hvor der vil være et team af relevante medarbejdere i PPL. Vi har fokus på den praksisnære og lettilgængelige tværprofessionelle indsats
 • Fællesskab i en teamledergruppe med fem teamledere, en souschef og afdelingsleder, hvor vi sammen arbejder i et professionelt læringsfællesskab
 • Et ledelsesteam, som har en fælles udviklingsopgave med fortsat at sikre succesfuld sammenlægning af forskellige enheder og arbejdsopgaver, hvor vi sætter udvikling af det tværprofessionelle samarbejde i højsæde
 • Mulighed for relevant lederuddannelse


Om dig
Vi søger en teamleder, der dels skal varetage den lærerfaglige ledelse og dels skal håndtere tværgående ledelsesopgaver. Som teamleder skal du være en kompetent personaleleder, være faglig velfunderet og med et godt kendskab til det kommunale skolevæsen Vi forventer, at du:
 • Har erfaring med og brænder for fortsat at udvikle læringsprocesserne i vores folkeskoler
 • Har en lærerfaglig baggrund.
 • Har ledelseserfaring eller lyst til at udvikle ledelsesfaglige kompetencer
 • Fokuserer på sammenhængskraft og helhedsorienterede løsninger
 • Kan varetage den daglige drift samt fokusere på gode udviklingsprocesser
 • Har gode relationskompetencer og vægter netværksdannelse
 • Kan balancere imellem en inddragende tilgang til udviklingsprocesser samtidig med, at der sættes tydelige rammer og retning
 • Understøtter Viborg Kommunes personalepolitiske værdier og ser styrken i at praktisere værdibaseret ledelse
Vores udviklingsfokus den kommende tid er, at
 • Understøtte børn, unge og deres familier samt det pædagogiske personale i at løse opgaven med at skabe fællesskaber, hvori alle børn indgår
 • Sikre et fortsat højt læringsniveau samt videreudvikle det tværprofessionelle samarbejde
 • Styrke samarbejdsrum og samarbejdsrelationer på tværs – både for medarbejdere og ledelse
 • Styrke de tværgående arbejdsopgaver og medvirke til, at PPL fremstår som en samlet enhed

Om os
PPL er en sammenlægning af tidligere PPR (fysio-/ergoterapeuter, psykologer, talehørekonsulenter, faglig inklusionskonsulent), Ressourcekorps, Sproghuset, læringscentre skole og faglige konsulenter.
PPL er organiseret i Familie & Rådgivning, og vi er ca. 95 medarbejdere, hvoraf læringskonsulentgruppen består af ni medarbejdere.

Du kan også læse mere om PPL generelt og Læringskonsulenterne specifikt på https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/PPL/Laeringskonsulent
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler
Første ansættelsessamtale vil blive afholdt torsdag d. 14. juni 2018 og anden samtale torsdag d. 21. juni 2018. Der vil blive udarbejdet profilanalyse for dem, der går videre til anden samtale mandag den 18. juni 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Refaglig Teamleder: