12 Jan

Ved Institut For Retsmedicin Med Mulighed Introduktionsstilling Ledige Stillinger på Health

Stilling
Ved Institut For Retsmedicin Med Mulighed Introduktionsstilling
Selskab
Health
Beliggenhed
Er åbningsdato
12 Jan, 2018 30+ days ago

Health presserende behov efter position for Ved Institut For Retsmedicin Med Mulighed Introduktionsstilling. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Ved Institut For Retsmedicin Med Mulighed Introduktionsstilling Ledige Stillinger på Health Detaljer Job:

Institut for Retsmedicin, Aarhus søger læge med tiltrædelse snarest efter aftale. Institut for Retsmedicin er en del af Aarhus Universitet, og instituttet er placeret på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Arbejdet omfatter Deltagelse i retslægeligt arbejde med obduktion og klinisk arbejde med undersøgelse af voldsofre og ofre for seksuelle overgreb samt undersøgelse af sigtede i disse sager samt evt. findestedsundersøgelser og ligsyn.

Det kliniske arbejde foregår på instituttet, på Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital, NBG, på instituttets regionalafsnit i Aalborg og Herning samt i Kolding og på sygehuse. Stillingen indebærer vagtforpligtelse med særskilt overenskomstmæssig betaling herfor. Vagten dækkes pt. af 7 læger.

Stillingen som uklassificeret læge er tidsbegrænset til 1 år. Der er mulighed for, at stillingen kan konverteres til en introduktionsstilling. Vi tilbyder En god og omfattende introduktion til det retsmedicinske arbejde, ligesom introduktion til undervisning og forskning kan forventes. Vi har et godt og inspirerende arbejdsmiljø.

Vi forventer At den, der ansættes i stillingen, er interesseret i retsmedicin, fleksibel og god til at samarbejde. Nærmere oplysninger Om stillingen kan fås ved henvendelse til statsobducent, professor MSO, ph.d.Lene Warner Boel, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet, på telefon 87 16 83 03. Formalia Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Læger i Staten. Ansøgning Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser).

Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt. Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning. Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Aktuelt/ledigestillinger/Vejledning_for_ansoegere_til_alle_stillinger_paa_Health.pdf Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Ansøgningsfrist Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 1/2/2018 Søg online her http://www.au.dk/om/stillinger/teknisk-administrative-stillinger/stillinger/Vacancy/show/957268/6588/


  • Selskab: Health
  • Tilføjet: 30+ days ago

Job Ledige Stillinger Relateret til Ved Institut For Retsmedicin Med Mulighed Introduktionsstilling: