08 Feb

Ledelseskonsulent Ledige Stillinger på Region Hovedstaden København

Stilling
Ledelseskonsulent
Selskab
Region Hovedstaden
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 14 days ago

Region Hovedstaden København presserende behov efter position for Ledelseskonsulent. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Ledelseskonsulent Ledige Stillinger på Region Hovedstaden København Detaljer Job:

Psykiatrisk Center Ballerup er et ambitiøst center med et stærkt fokus på at skabe værdi for hver enkelt patient. Det er centralt for os altid at levere høj faglig kvalitet og sikre sammenhængende patientforløb. En væsentlig forudsætning for, at vores dygtige og dedikerede kliniske personale kan levere høj kvalitet, er at vi har tilsvarende dygtige og dedikerede understøttende funktioner. Centrets centrale kliniske og administrative funktioner er blandt disse. Vi ønsker at styrke vores indsats omkring understøttelse af en række ledelsesfora, styring af en række centrale indsatser og af større projekter. Vi søger derfor en erfaren akademisk medarbejder, der vil blive en central figur i udvikling af centret og som kan bidrage til en stabil og effektiv drift. Du vil blive en del af centrets centrale kliniske og administrative stab og vil referere til lederen af Ledelsessekretariatet/Kvalitets- og forbedringschefen. Vi har storrumskontorer og du kommer til at sidde sammen med 3-5 andre medarbejdere. Opgaverne Som ledelseskonsulent vil du have en bred vifte af opgaver, der alle vil være præget af at være understøttende for ledelsen og bidrage til udvikling og en effektiv drift af det samlede center. Følgende opgaver indgår som udgangspunkt:

 • Tovholder på PC Ballerups årsaftale med Region Hovedstadens Psykiatri.
 • Drive og understøtte dele af porteføljeledelse internt ved PC Ballerup.
 • Ad hoc afdækninger/undersøgelser – primært i relation til understøttelse af centerledelsen.
 • Projektledelsesopgaver og koordination af tværgående opgaver.
 • Sekretariatsbetjening af udvalgte mødefora.
 • Tovholder på PC Ballerups ledermøder og -seminar samt evt. lederudvikling.
 • AC-generalistopgaver, herunder koordinations- og dokumentationsopgaver.
 • Tovholder i f.t. at skabe og vedligeholde overblik over samarbejdsaftaler, ydelser fra andre virksomheder m.m.
 • Tovholder i f.t. at skabe og vedligeholde overblik over ydelser fra interne stabs- og serviceelementer til brug for interne og eksterne brugere.
Ansøgeren Vi forestiller os, at du
 • har særdeles gode analytiske kompetencer, er proaktiv, arbejder systematisk og har blik for at se forbedringspotentialer i forhold til både kvalitet og effektivitet.
 • mestrer at indsamle og bearbejde informationer på komplekse områder og præsentere disse på en enkel måde klar til beslutning. Du er således også rutineret i at skabe overblik og formidle klart og præcist i forskellige fora/medier.
 • er udadvendt og har særdeles gode relationelle kompetencer, der sikrer en god dialog og godt samarbejde med alle samarbejdspartnere.
 • arbejder selvstændigt og tager naturligt ansvar.
 • sikrer fremdrift, går forrest i den konkrete opgaveløsning, er meget vedholdende og har et stort drive og gennemslagskraft til at føre opgaver helt i mål: opgaver – store som små – løses fra a-z.
 • er administrativ særdeles stærk og har herunder forståelse for sammenhængen mellem aktiviteter og økonomi.
 • kan holde styr på mange ”bolde i luften” og har blik for og kan skabe gode og sammenhængende løsninger.
 • har stor organisatorisk forståelse og evner til at indgå som sparringspartner på alle organisatoriske niveauer.
Vi vægter ansøgere med erfaring med udarbejdelse og anvendelse af styringsværktøjer samt med ledelsesbetjening – gerne fra et hospital. Har du selv erfaring som leder – og er klar til at bruge denne erfaring på en åben og understøttende måde i en rolle som medarbejder – vil dette være en yderligere fordel. Om Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri er et af de største hospitaler i Region Hovedstaden med ca. 5.500 medarbejdere. Hospitalet består af 9 psykiatriske centre. Psykiatrisk Center Ballerup er et af disse centre. Psykiatrisk Center Ballerup har lige nu aktiviteter på flere matrikler. Hovedaktiviteten foregår dog på matriklen i Ballerup. Der er enheder placeret på Gentofte hospital, Rigshospitalet-Blegdamsvej, Psykoterapeutisk Center Stolpegård og et af de psykiatriske ambulatorier er placeret i optageområdet. Vi er et center med over 700 ansatte med forskelligartet faglig baggrund, og vi har hovedfunktioner inden for akut modtagelse, døgn-, dag- og ambulant behandling. Den samlede kapacitet er på 160 sengepladser samt en omfattende ambulant behandling. Aktuelt gennemføres en større fusion af spiseforstyrrelsesområdet for voksne i Region Hovedstadens Psykiatri. Området samles på Psykiatrisk Center Ballerup. Du kan læse mere om Psykiatrisk Center Ballerup på www.psykiatri-ballerup.dk Ansættelsesvilkår Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse snarest muligt. Vi lægger vægt på hurtig tiltrædelse. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Vi er indstillet på at forhandle tillæg svarende til dine kvalifikationer. Ansøgningsprocedure Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef René Priess (12.-16. februar 2018, 3864 5102), eller leder af Ledelsessekretariatet og Kvalitets- og forbedringschef Jacob Franck Larsen (19.-21. februar 2018, 3864 5188). Ansøgningsfrist: onsdag den 21. februar 2018 kl. 12.00. Ansøgningssamtaler: mandag den 26. februar 2018. Den samlede proces er planlagt afsluttet inden udgangen af februar 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Ledelseskonsulent:

12Feb

Klinisk Ansvarlig Sygeplejerske Til Akutafdelingen Nyk Bing Sygehus Ledige Stillinger på Region Lland Nykøbing Falster. Region Lland Nykøbing Falster åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Klinisk Ansvarlig Sygeplejerske Til Akutafdelingen Nyk Bing Sygehus position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 12 Feb, 2018. Opgavebeskrivelse kan rekvireres hos ledelseskonsulent Britt Bøgvad, bbog@regionsjaelland.dk. Brænder du for akutsygeplejen og kvalitetsudvikling, og vil du... ... Fortsæt læsning -->


12Feb

Akutsygeplejerske Funktion Som Flowkoordinator Til Akutafdelingen Nyk Bing Sygehus Ledige Stillinger på Region Lland Nykøbing Falster. Region Lland Nykøbing Falster åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Akutsygeplejerske Funktion Som Flowkoordinator Til Akutafdelingen Nyk Bing Sygehus position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 12 Feb, 2018. Opgavebeskrivelse kan rekvireres hos ledelseskonsulent Britt Bøgvad, bbog@regionsjaelland.dk. Sygehus er et af regionens fire akutsygehuse og har 254... ... Fortsæt læsning -->


02Feb

Februar Fagligt Arbejdsmilj Konsulent Ges Til Fremtidens Velf Rdsleverand Ledige Stillinger på Diakonissestiftelsen Frederiksberg. Diakonissestiftelsen Frederiksberg åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Februar Fagligt Arbejdsmilj Konsulent Ges Til Fremtidens Velf Rdsleverand position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 02 Feb, 2018. Vil du vide mere om stillingen, så ring til sekretariatschef Mette Fjording på 60 11 17 97, projektleder Dorte Fog på 60 11 17 80 eller ledelseskonsulent Mette... ... Fortsæt læsning -->