16 May

Kontorchef Til Kontor For Digitalisering Konomiforvaltningen Ledige Stillinger på Kontoret For Digitalisering København

Stilling
Kontorchef Til Kontor For Digitalisering Konomiforvaltningen
Selskab
Kontoret For Digitalisering
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
16 May, 2018 6 days ago

Kontoret For Digitalisering København presserende behov efter position for Kontorchef Til Kontor For Digitalisering Konomiforvaltningen. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Kontorchef Til Kontor For Digitalisering Konomiforvaltningen Ledige Stillinger på Kontoret For Digitalisering København Detaljer Job:

Kontorchef til kontor for Digitalisering (nyoprettet stilling)

Med reference direkte til Økonomiforvaltningens direktion skal du beskæftige dig med digitalisering på et strategisk niveau på tværs af kommunen i tæt samarbejde med kommunens forvaltninger, de IT-ansvarlige direktører og den tværgående enhed Koncern IT.

Københavns Kommune har i kraft af sin størrelse en unik mulighed for at gå foran i forhold til at effektivisere og professionalisere den offentlige sektor gennem digitalisering. Med mere end 600.000 borgere og cirka 45.000 medarbejdere kan vi skabe kritisk masse og opbygge kompetencecentre for udvalgte teknologier.

Den mulighed skal og vil vi gribe. Det kræver, at vi har den rigtige organisering, så vi kan styrke vores evne til at sætte retning for kommunen og formulere brede dagsordner. Derfor opretter vi nu et kontor for Digitalisering på Rådhuset i Økonomiforvaltningen helt tæt på de centrale beslutningsfora.

Om stillingen
Kontoret for Digitalisering skal beskæftige sig med digitalisering på et strategisk niveau for hele kommunen.

Som kontorchef får du blandt andet ansvar for:
 • løbende at bidrage med en korrekt og aktuel status for digitalisering i Københavns Kommune
 • at formulere forslag til de næste skridt, som kommunen bør tage på digitaliseringsområdet
 • at give inputs, som sikrer, at vores store projekter lykkes, så vi kan gå fra pilot til stor-skala
Du får desuden det daglige ledelsesansvar for kontorets medarbejdere, som vil være en blanding af nyansatte medarbejdere, som du selv skal være med til at rekruttere, og erfarne medarbejdere rekrutteret internt. Du refererer direkte til Økonomiforvaltningens direktion og indgår i Økonomiforvaltningens chefkreds på Københavns Rådhus.

Om Kontor for Digitalisering
Kontor for Digitalisering hører hjemme centralt i Økonomiforvaltningen, men I skal arbejde meget tæt sammen med alle syv forvaltninger og den tværgående koncernenhed på IT-området, Koncern IT. Kontorets opgaver er tæt knyttet til de opgaver, som ligger i kommunens nye IT-direktørkreds og det arbejdsprogram, der er formuleret for den.

Kontoret får ansvar for en række opgaver ud over de ovenfor nævnte, herunder:

 • udarbejdelse af tværgående strategier for IT-udvikling og IT-styring i Københavns Kommune
 • kortlægning af IT-området i Københavns Kommune og udarbejdelse af investeringsoversigter i tilknytning hertil
 • udarbejdelse af analyser med henblik på at udpege områder med mulighed for fælles digitale løsninger, fx i et business case perspektiv
 • sekretariatsbetjening af kredsen af IT-ansvarlige direktører, IT-kredsen
 • interessevaretagelse og håndtering af initiativer på IT-området fra fx staten eller KL i samarbejde med relevante enheder
 • opfølgning på kommunens implementering af de fællesoffentlige og fælleskommunale IT-strategier
 • indgang til Økonomiforvaltningen i forhold til sager vedr. IT og digitalisering
Om vores nye kontorchef
Det er afgørende for os at finde en stærk og engageret chef, som kan sikre, at det nyoprettede kontor bliver en succes.

Vi vil lægge vægt på, at du:
 • har en stærk faglig viden på digitaliseringsområdet kombineret med forståelse for strategi og processer
 • løbende følger udviklingen på digitaliseringsområdet og holder dig opdateret om nyeste viden og tendenser
 • har erfaring med implementering af digitaliseringsprojekter og den udfordring, det er at få digitale løsninger til at fungere og skabe værdi i praksis
 • har indsigt i, hvordan man kan tage springet fra pilotprojekt til stor-skala
 • har erfaring med interessenthåndtering, og du bruger dine samarbejdsevner til at skabe gode relationer både i og uden for kommunen
 • har relevant ledelseserfaring
Vi tilbyder
Et job i et udfordrende, afvekslende og løsningsorienteret arbejdsmiljø i tæt kontakt med kommunens Koncern IT og de syv forvaltninger. Dit primære arbejdssted er Københavns Rådhus. Jobbet rummer gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Ansættelsesforhold
Stillingen forventes besat på kontraktvilkår som kontorchef, og lønnen fastsættes efter nærmere aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Læs mere om Københavns Kommune og Økonomiforvaltningen på www.kk.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte adm. direktør i Økonomiforvaltningen Peter Stensgaard Mørch på mail psm@okf.kk.dk eller kontorchef Rune Lyngvig Jespersen på 2844 1678.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 28. maj 2018
Vi forventer at bruge test i rekrutteringsforløbet og holde samtaler i uge 22.

Økonomiforvaltningen
Økonomiforvaltningen er en af Københavns Kommunes syv forvaltninger. Vi arbejder for overborgmesteren, Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget og understøtter derved kommunale beslutningsorganer på højeste niveau. Sideløbende varetager vi de overordnede, koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, personale, fysiske planlægning, administration, beredskab, kommunikation og den generelle udvikling af byen. Vores mål er at fastholde og udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i – og skabe øget vækst gennem viden, innovation og beskæftigelse.


Job Ledige Stillinger Relateret til Kontorchef Til Kontor For Digitalisering Konomiforvaltningen: