13 Jan

Administrativt Dagogisk Arbejde Ledige Stillinger på Fonden Den Selvejende Institution Erhvervsskolen Vestjylland Skjern

Stilling
Administrativt Dagogisk Arbejde
Selskab
Fonden Den Selvejende Institution Erhvervsskolen Vestjylland
Beliggenhed
Skjern D82
Er åbningsdato
13 Jan, 2018 30+ days ago

Fonden Den Selvejende Institution Erhvervsskolen Vestjylland Skjern presserende behov efter position for Administrativt Dagogisk Arbejde. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Administrativt Dagogisk Arbejde Ledige Stillinger på Fonden Den Selvejende Institution Erhvervsskolen Vestjylland Skjern Detaljer Job:

Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, indeholdende et bo - uddannelses og beskæftigelsestilbud.
Vi tilbyder forløb indenfor landbrug og naturpleje, køkken og service, samt håndværksfagene jern, metal og træ.
Botilbuddet er etableret som en Fond, og er godkendt at Socialtilsyn Midt, med plads til 35 boende elever.
Der er dagligt tilknyttet 50 - 55 elever og kursister, hvoraf en del er dagselever.
Vi søger en ny medarbejder til en delt stilling, som administrativ og pædagogisk medarbejder.
Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet skolens administrative afdeling, der varetager ansvaret for kontakt med kommunale myndigheder og øvrige samarbejdspartnere, herunder sagsadministration.
Derudover vil du blive tilknyttet skolens bodel, hvor opgaverne består i at være kontaktperson for en gruppe af skolens elever. Som kontaktperson vil du indgå i fordelingen af vagter, hvor du må forvente én ugentlig aftenvagt.
Timerne vil være delt med ca. 15 timer til de administrative funktioner, og ca. 22 timer med pædagogisk relaterede opgaver.
Primære opgaver

behandling af enkeltsager
deltagelse i opfølgningsmøder
visitation af nye elever
diverse administrative opgaver, referater, mødeindkald, opfølgning på møder
samarbejde med kommunale myndigheder
kontaktperson, vejledning af elever i personlige og sociale forhold
ugentlig aftenvagt

Vi forventer at du,

er serviceminded og kan bidrage til og skabe et godt netværk til samarbejdspartnere
er faglig kompetent i forhold til lovgivning på området
kan tilføre sparring og kompetencer i administrationen
er stærk på det skriftlige arbejde
er bekendt med pædagogiske handleplaner og dokumentation
er robust og kan imødekomme og håndtere uoverensstemmelser til alles tilfredshed
er selvstændig, omstillingsparat, tager initiativ og kan træffe beslutninger
er indstillet på tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper

Det kan være en fordel at have en uddannelse som socialrådgiver, men vi modtager gerne ansøgninger fra andre faggrupper.
Som virksomhed arbejder vi med udgangspunkt i tillid og troværdighed. Dette gælder også stillede opgaver, som vi har en forventning om varetages til fulde af den ansvarlige medarbejder.


Job Ledige Stillinger Relateret til Administrativt Dagogisk Arbejde: