08 Feb

Forskningsansvarlig Overl Til Akutmodtagelsen Ledige Stillinger på Akut Modtageafdeling Akm København

Stilling
Forskningsansvarlig Overl Til Akutmodtagelsen
Selskab
Akut Modtageafdeling Akm
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Akut Modtageafdeling Akm København presserende behov efter position for Forskningsansvarlig Overl Til Akutmodtagelsen. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Forskningsansvarlig Overl Til Akutmodtagelsen Ledige Stillinger på Akut Modtageafdeling Akm København Detaljer Job:

Akutmodtagelsen/Akutklinikken på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er en forholdsmæssig ny enhed og har derfor endnu ikke fået etableret en væsentlig selvstændig forskningsaktivitet, men lysten mangler ikke. Vil du være med til at Initiere forskning i Akutmodtagelsen/Akutklinikken, fx eks. via igangsættelse af klinisk forskningsaktivitet, sikring af introduktion til forskning for yngre læger ved afdelingen samt stimulering til samarbejde med andre afdelinger/hospitaler. Være ansvarlig for den igangværende forskning fx ved opretholdelse af forskningens placering i det daglige arbejde (eks.

forskningsseminarer, journal clubs, forskningskurser), stimulering af karriereforløb for forskningsaktive (eks. etablering af stipendier (ph.d., post doc, lektor-stilling), stimulering til ekstern forskningsfinansiering, overblik over afdelingens forskningsaktivitet og at denne opfylder de formelle krav (eks. etisk godkendelse, datatilsynet) Formulere afdelingens samlede forskningsstrategi i samarbejde med afdelingsledelsen Deltage i dialog om forskning med direktionen og deltage i ansættelse af personale til stillinger med helt eller delvist forsknings indhold samt endvidere også Deltage i modtagelse, behandling, koordinering og flow for akutte patienter Det er et forskningsstrategisk mål, at der skal være forskning inden for alle større enheder i Region Hovedstaden. Den forskningsansvarlige er hovedansvarlig på afdelingen for den akademiske udvikling og kvalitet i forhold til initiering og understøttelse af forskningsaktivitet, universitets- og forskningsbaseret undervisning, implementering af forskningsresultater og forskningsformidling.

Endvidere skal den forskningsansvarlige sammen med afdelingsledelsen formulere afdelingens samlede forskningsstrategi, deltage i dialog om forskning med direktionen og deltage i ansættelse af personale til stillinger med helt eller delvist forskningsindhold. Den forskningsansvarlige (hvis denne er en professor) udgør det akademiske bindeled mellem afdelingen, hospitalsdirektion og universitet. Arbejdstilrettelæggelse Fordeling mellem forskningsaktivitet og klinisk arbejde aftales i forbindelse med ansættelsen og kan justeres løbende. Klinisk arbejde (der løbende justeres): Dagstjeneste og ca.

1 x pr. uge til 19.00 (påtænkes snart udvidet) Weekendtjeneste ca. hver 4.-5. uge fra kl.

9 -18 (påtænkes udvidet) Fælles medicinsk bagvagt funktion (FMB) ca. 1-2 x pr. måned (kl. 18-08.30).

Vi forventer, at du Har stor interesse og meget gerne dokumenteret erfaring og vide indenfor forskning og igangsættelse af forskning Solid klinisk erfaring indenfor det akutte område (fx fra et af de interne medicinske specialer, almen medicin eller anæstesiologi) måske er du allerede akutmediciner Kan tage ansvar og beslutninger Er en god kommunikator Akutmodtagelsen er det naturlige bindeled mellem den præhospitale patientbehandling og de enkelte kliniske afdelinger på hospitalet. Vi lægger derfor stor vægt på, at du har gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde tværfagligt og er interesseret i at udvikle gode patientforløb. Akutmodtagelsen Akutmodtagelsen består af tre separate områder: Akutmodtagelsens skadeafsnit, Bispebjerg matriklen, hvor vi behandler ca. 80.000 patienter/år (heraf 35.000 patienter med almene medicinske lidelser i vagtperioden udenfor egen læges åbningstid).

Det Medicinske Modtageafsnit med 40 senge fordelt, hvor patienter med akutte medicinske tilstande kan være indlagt op til 48 timer. Akutmodtagelsens Akutklinik (Frederiksberg matriklen) pr. 01.11.17: Åbent 09.00 til 21.00. Ca.

35.000 patienter/år. Heraf mange patienter med småskader og almene medicinske lidelser. Du bliver kollega med et mindre, men dedikeret team af overlæger og afdelingslæge kolleger. Speciallægestaben udvides løbende og det er planen, at der skal være 12-14 speciallæger.

Hvis du ikke allerede har kurserne/er akutmediciner, vil vi kunne tilbyde muligheder for videreuddannelse indenfor akutmedicin bl.a. kurser i form af fx ALS/ATLS m.m. Ansættelsesvilkår Ansættelse sker i henhold til den indgåede overenskomst for overlæger mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Birgitte Nybo, ledende overlæge tlf.

51 53 79 39 eller på e-mail: birgitte.nybo.jensen@regionh.dk Ansøgningsfrist Send din motiverede ansøgning vedhæftet CV senest torsdag d. 1. marts 2018. Samtaler forventes afholdt fredag d.

16. marts 2018 fra klokken 10.00 Ansættelse pr. 1 maj 2018 eller efter aftale.


Job Ledige Stillinger Relateret til Forskningsansvarlig Overl Til Akutmodtagelsen: