24 Feb

Business Controller Til Konomidivisionen Ved Rnsf Lles Forsvarskommando Ledige Stillinger på Forsvaret Karup

Stilling
Business Controller Til Konomidivisionen Ved Rnsf Lles Forsvarskommando
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Karup D82
Er åbningsdato
24 Feb, 2018 30+ days ago

Forsvaret Karup presserende behov efter position for Business Controller Til Konomidivisionen Ved Rnsf Lles Forsvarskommando. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Business Controller Til Konomidivisionen Ved Rnsf Lles Forsvarskommando Ledige Stillinger på Forsvaret Karup Detaljer Job:

Business Controller til Økonomidivisionen ved Værnsfælles Forsvarskommando

Vil du være med til at styre Forsvarets økonomi? Har du mod på at arbejde med økonomistyring i en af de mest komplekse styrelser i den danske stat? Er du engageret, fagligt dygtig og god til at samarbejde? Så er du måske den vi søger.

Som ansat hos os, vil du komme til at arbejde sammen med en masse skarpe kollegaer, der controller og styrer økonomien på tværs af hele organisationen.

Om os
Værnsfælles Forsvarskommandos Økonomidivision en del af Forsvarsministeriets Departement og har ansvaret for, at alle underlagte myndigheder og stabes økonomi bliver forvaltet på bedst mulige måde, således at skatteborgernes penge bliver brugt på den bedste måde.

Økonomidivisionen i Værnsfælles Forsvarskommando leverer rettidig og værdiskabende økonomisk rådgivning til alle niveauer af Forsvaret og i hele verden – fra forligsaftaler og internationale missioner til budgetter og udgiftsopfølgning.

Vi har den nødvendige sammensætning af økonomisk og militær faglighed, således at vores rådgivning medvirker til, at Danmark får mest muligt operativ effekt for pengene.

Alle økonomimedarbejdere der er ansat i niveau 3 myndigheder er blevet underlagt Økonomidivisionen, hvilket betyder, at vores ansvarsområde er blevet udvidet til også at omfatte uddannelse af økonomimedarbejdere.

Økonomidivisionen er placeret i Region Midtjylland på Flyvestation Karup.

Om stillingen
Økonomidivisionen er opdelt i tre Økonomistøtteafdelinger samt en Udviklingsafdeling. Den ene afdeling rådgiver Hærens enheder og Specialoperationskommandoen, den anden rådgiver Søværnets enheder og den tredje rådgiver Flyvevåbnets enheder samt de enheder der er ude på internationale operationer.

Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med dine kolleger i en af de tre Økonomistøtteafdelinger.

Som controller vil du få ansvaret for den økonomiske rådgivning til en eller flere myndigheder. Det vil sige, at du skal fungere som økonomikonsulent og blandt andet indhente informationer til brug for den månedlige Ledelsesinformation.

Ydermere vil du skulle deltage i udviklingsopgaver vedrørende optimering af økonomistyring i Forsvaret.

Om dig
Du har en relevant uddannelse f.eks. som revisor, cand.merc.aud, cand.scient.pol, cand.oecon, HD-R eller anden relevant uddannelse på akademiniveau.

Alternativt er du officer med interesse for økonomistyring i Forsvaret. Det vil være en fordel, hvis du samtidig har erfaring med økonomistyring i Forsvaret, men det er ikke et krav. Det vil være din indsigt i, hvordan Forsvaret er opbygget, som vi lægger vægt på. Ydermere vil det være hensigtsmæssigt, at du har interesse for forretningsudvikling og styring af Forsvaret. Der vil være mulighed for videre- og efteruddannelse efter behov.

Som personer du fagligt stærk og kan lide at arbejde i et miljø med både militære og civile kollegaer.
Du evner at samarbejde på tværs af organisationen, ligesom at du besidder evnen til at arbejde både selvstændigt og som en del af et team. Du er konstruktiv og engageret, og du evner at bidrage positivt og med godt humør til opgaveløsningen.

Vi lægger vægt på at du:
• Har kendskab til eller erfaring med økonomistyring
• Besidder gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner
• Kan samarbejde på tværs af organisationer og faggrupper
• Har erfaring med at arbejde med Excel.

Vi tilbyder et udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du vil få en spændende og alsidig hverdag, hvor du vil komme helt tæt på beslutningsprocesserne. Der vil også være mulighed for, at supplere dine kompetencer, gennem deltagelse i relevante kurser og uddannelser.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Stillingen er klassificeret som afdelingsleder og er placeret i løngruppe 3, sats. 3. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Har du en akademisk baggrund, vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Har du en militær baggrund vil stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold. Såfremt du er udpeget til INTOPS bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


Job Ledige Stillinger Relateret til Business Controller Til Konomidivisionen Ved Rnsf Lles Forsvarskommando: