12 Jan

Kontorchef Til Tilsyn Med Pensionskasser Ledige Stillinger på Finanstilsynet København

Stilling
Kontorchef Til Tilsyn Med Pensionskasser
Selskab
Finanstilsynet
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
12 Jan, 2018 30+ days ago

Finanstilsynet København presserende behov efter position for Kontorchef Til Tilsyn Med Pensionskasser. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Kontorchef Til Tilsyn Med Pensionskasser Ledige Stillinger på Finanstilsynet København Detaljer Job:

Vi søger en kontorchef, som har lyst til at stå i spidsen for vores kontor for pensionskasser. Et kontor hvor der træffes beslutninger, som har direkte konsekvens for danske pensionskasser og hvor du kan være med til at sikre interesserne hos de danskere, der sparer op til pension. Her har du mulighed for et spændende lederjob, hvor du er med til at løfte en vigtig samfundsopgave. Du får mulighed for at sætte dit præg på området og være med til at forme fremtidens tilsyn på pensionsområdet.

Hvad forventer vi af dig?
Du bliver ansvarlig for et kontor med ca. 18 dedikerede medarbejdere. Kontoret består af aktuarer, økonomer og jurister, som brænder for at sætte alle deres forskellige og stærke kompetencer i spil, når de skal løse kontorets vigtigste opgave: At sikre interesserne hos de danskere, der sparer op til pension. Vi forventer således, at du formår at favne de forskellige fagligheder i kontoret og kan være en troværdig sparringspartner i din daglige ledelse.

Kan du sætte kryds ved følgende karaktertræk, er du et godt match til stillingen:

1. Du har et solidt branche- og regelkendskab
Du kommer med et bredt kendskab til liv- og pensionsområdet, som giver dig et godt blik for, hvordan vi på bedst mulig vis fører tilsyn og løbende kan udvikle måden, som vi fører tilsyn på. Du har desuden indsigt i og kendskab til relevante regler på området – eksempelvis solvens II.

2. Du trives med mange berøringsflader og er god til interessenthåndtering
Du får en bred kontaktflade både internt og eksternt og det er derfor vigtigt, at du kan begå dig på alle niveauer i og udenfor organisationen. Du evner at spotte problemstillinger og omsætte dem til brugbar viden og effektivt tilsyn sammen med den rette involvering af forskellige parter.

3. Du har ledelseserfaring
Du har erfaring som leder og trives i en rolle, hvor du løbende skaber motivation og udvikling i dit kontor. Du forstår dig på at sætte et godt hold på tværs af kompetencer og anciennitet, når opgaverne skal løses.

Derudover forestiller vi os, at du:
har en videregående uddannelse på kandidatniveau
har dokumenteret ledererfaring. Har du haft en ledende rolle uden direkte personaleansvar, kan du også blive taget i betragtning.
har evnen til at samarbejde i et politisk præget miljø og forståelse for beslutningsprocesserne i det offentlige
arbejder struktureret og formår at bevare overblikket inden for din varierede jobportefølje

Der vil blive set positivt på, hvis du både kan dokumentere erfaring både fra det offentlige og fra den finansielle sektor.

Hvilke opgaver skal du især løse?
Med udgangspunkt i Finanstilsynets strategi 2020 ”berettiget tillid” får du ansvaret for at lede kontoret, så der bliver ført tilsyn med pensionskasserne, ATP og LD. Tilsynet foregår ved løbende overvågning og ved inspektioner i de enkelte virksomheder. Tilsynsvirksomheden er fokuseret på, om virksomhederne har tilstrækkelige økonomiske stødpuder i forhold til de risici virksomhederne påtager sig, om investeringsstrategien er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med hvad kunderne er stillet i udsigt samt om virksomhederne har gode ledelsesstrukturer. Kontoret har bl.a. ansvaret for opgørelsen af kapitalkravet ved brug af interne modeller og implementeringen af pensionskassedirektivet. Derudover ligger der nogle vigtige opgaver med udviklingen af tilsynet med ugaranterede pensioner og virksomhedernes anvendelse af alternative investeringer.

Som kontorchef har du desuden det overordnede ansvar for personaleledelsen af medarbejderne i kontoret, herunder afholdelse af MUS- og lønsamtaler samt den generelle trivsel og udvikling i teamet.

Hvordan er dine ansættelsesvilkår?
Du bliver ansat på åremål i henhold til rammeaftalen for kontraktansættelse af chefer i staten af 17. juni 2009, og stillingen er klassificeret i lønramme 37. I forbindelse med ansættelse skal der fremvises straffeattest. Vi anvender test i rekrutteringsprocessen.

Du vil indgå i chefgruppen sammen med 19 andre ledere, hvor du har mulighed for at sparre og viden dele med ligesindede. Du vil desuden blive en del af tungt videnshus, hvor der bliver gjort meget ud af, at kompetenceudvikle både medarbejdere og ledere. Du vil referere til én af vores fire vicedirektører (Carsten Brogaard).

Sådan ansøger du
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest fredag den 26 januar 2018 kl. 12.00. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vicedirektør Carsten Brogaard på telefon 33 55 83 85.

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR partner Julie Mønsted Karnbak på telefon 91 33 70 52.

Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.


Job Ledige Stillinger Relateret til Kontorchef Til Tilsyn Med Pensionskasser: